Větrná energetika směřuje k plné konkurenceschopnosti

20.6.2017

Větrná energetika směřuje k plné konkurenceschopnosti

6. června letošního roku ministři energetiky Belgie, Dánska a Německa potvrdili ve společném prohlášení se zástupci společností DONG, GE Renewable Energy, Siemens, Vestas a dalších subjektů zainteresovaných na rozvoji větné energetiky, ke kterým patří i společnosti jako Shell a Statoil, odhodlání dále rozvíjet větrnou energetiku v oblasti Severního moře. Navázali tak na rok starou politickou deklaraci deseti zemí o regionální spolupráci na budování větrné energetiky v oblasti Severního moře.

 

Pokrok dosažený v průběhu jediného roku naznačil, že větrná energetika, zejména pak zdroje budované na moři, by mohly dosáhnout plné konkurenceschopnosti ve vztahu ke konvenční energetice před rokem 2030.  V prohlášení se mimo jiné zmiňuje, že původní cíl snížení nákladů na 100 €/MWh do roku 2020, byl již s předstihem splněn. Další snižování nákladů by mělo zajistit budování nových zdrojů rychlostí minimálně 4GW/rok tak, aby byly postupně postaveny nové zdroje o výkonu až 60 GW. Kromě úspory z množství napomáhá snižování nákladů především zvyšování výkonu a efektivnosti turbín.

Pokud jde o výrobní náklady nových větrných elektráren budovaných na pevnině, tak ty by mohly podle nové studie německého institutu Agora Energiewende klesnout díky vyššímu výkonu turbín a nižším provozním nákladům klesnout na 30 až 45 €/MWh. V nedávné, historicky první, německé aukci na onshore větrné elektrárny bylo dosaženo ceny 57,1 €/MWh.

 

Tento vývoj výrazně kontrastuje se situací v ČR, kde je podle informací ČSVE v provozu pouhých 283 MW instalovaného výkonu a od roku 2014 se budování nových zdrojů prakticky zastavilo.

Institut energetické ekonomie > Partneři > Větrná energetika směřuje k plné konkurenceschopnosti