Upozorňujeme na výběrové řízení MPO

2.6.2017

Upozorňujeme na výběrové řízení MPO

Sdílíme Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada do oddělení elektroenergetiky v odboru elektroenergetiky a teplárenství Ministerstva průmyslu a obchodu.

JUDr. Ing. Robert Szurman, státní tajemník Ministerstva průmyslu a obchodu, vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada v oddělení elektroenergetiky odboru elektroenergetiky v oborech služby 29 - Legislativa a právní činnost, 37 – Energetika, 74 - Jaderná bezpečnost, radiační ochrana, správa ve věcech chemických a biologických zbraní.

Místem výkonu služby je Praha. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným dnem nástupu do služby na tomto služebním místě je červenec 2017, nebo dle dohody.

Náplň činnosti na služebním místě spočívá v:

posuzování materiálů a vypracovávání stanovisek a podkladů v oblastech souvisejících s problematikou ukládání radioaktivních odpadů, sledování a analyzování směrování a vývoje jaderné energetiky a možností nakládání s radioaktivními odpady. Při práci na tomto služebním místě se předpokládá znalost angličtiny odpovídající alespoň 1. stupni znalosti cizího jazyka pro standardizované jazykové zkoušky.

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 14. června 2017.

 

Více informací zde: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/uredni-deska/statni-sluzba/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-podle-sluzebniho-zakona--228956/

Institut energetické ekonomie > Ze světa energetiky > Články > Upozorňujeme na výběrové řízení MPO