Shrnutí: Energy Economics Contest vol.5

11.12.2015

Jubilejní pátý ročník EEC přinesl mimořádné výkony! Rozhodování poroty bylo zejména v případě diplomových prací velmi obtížné, ale i účastníci, kteří své kategorie nevyhráli, byli odměněni hodnotnými cenami od partnerů IEE.

V pondělí 7. prosince se na VŠE konala finální prezentace nejlepších prací soutěže Energy Economics Contest, kterou tradičně pořádá Institut energetické ekonomie. Díky laskavé podpoře paní rektorky Machkové se akce odehrála v noblesních prostorách rektorské zasedací místnosti, což dodalo adekvátní kulisu skvělým výkonům účastníků.

Do soutěže se přihlásila řada počinů skutečně vědeckými parametry a již předvýběr tří nejlepších prací z každé kategorie byl složitý. Nicméně nominovaní účastníci, mezi nimiž převažovali zástupci Institutu ekonomických studií FSV UK, prokázali, že si svoje místo ve finále rozhodně zasloužili a zde již jsou jména výherců:

Bakalářská práce: Václav Brož (IES FSV UK) – Analysis of wind speed distribution and applications in energy economics

Diplomová práce: Nikita Odintsov (IPS FSV UK) – Geopolitika ropy

Neabsolventská práce: Barbora Malinská (IES FSV UK), Jozef Baruník – Forecasting the term structure of crude oil futures prices with neural networks

Díky podpoře partnerů Institutu energetické ekonomie bylo možné pana Brože odměnit částkou 10 000,- Kč a slečnu Malinskou a pana Odintsova po částce 15 000,- Kč. Všichni zúčastnění pak obdrželi věcné ceny od společností ČEPS, EY, PXE a Amper Market, přičemž právě zástupci Amperu (Jan Maňas) a EY (Stanislav Trávníček) zasedli spolu s Igorem Paholkem (Ezpada, zakladatel IEE) a Pavlem Farkačem (výkonný manažer IEE) v odborné porotě, která o vítězích rozhodovala.

Všem zúčastněným děkujeme za zaslání prací a chtěli bychom povzbudit jak je, tak nefinalisty, aby zachovali přízeň IEE a do příštích ročníků opět zaslali některou ze svých prací z oblasti energetické ekonomie.

Tým IEE

Institut energetické ekonomie > Kalendář akcí > Energy Economics Contest > Shrnutí: Energy Economics Contest vol.5