Přihlášky otevřeny: EEC vol.3

17.9.2013

Přihlášky otevřeny: EEC vol.3

Institut energetické ekonomie ve spolupráci s partnery (ČEPS, a.s., Power Exchange Central Europe, a.s., Czech Coal, a.s. a PRE a.s.) a mediálními partnery (EURO, E15, PRO-ENERGY, Studentský list a Economix) vyhlašuje soutěž Energy Economics Contest vol. 3 o nejlepší práci a prezentaci z oblasti energetické ekonomie.

Přihlásit do soutěže lze bakalářské, diplomové práce, ale i seminární práce, odborné články a příspěvky na blogu IEE.

Dle hlasování poroty budou vyhlášeni vítězové v následujících kategoriích:

1. Nejlepší práce - Cena PRE (bez omezení typu práce a instituce, ze které autor pochází)

2. Nejlepší diplomová práce (bez omezení typu práce a instituce, ze které autor pochází)

3. Nejlepší bakalářská práce (bez omezení typu práce a instituce, ze které autor pochází)

4. Nejlepší seminární práce (bez omezení typu práce a instituce, ze které autor pochází)

5. Nejlepší příspěvek na blogu (bez omezení typu práce a instituce, ze které autor pochází)

Ocenění v kategoriích 1. až 5.* bude zvýrazněno na certifikátu IEE v případě, že certifikát účastnící obdrží. Nejlepším rovněž může být nabídnuta další spolupráce v rámci IEE, nebo možnost publikace v některém z vydání magazínu PRO-ENERGY a publikaci ve sborníku z konference. Pro přijetí do soutěže je nutné vyplnit následující dotazník (hypertextový odkaz na https://docs.google.com/forms/d/1ke9xcayytsXgCxh... ) a zaslat práci do 17. 11. 2013 na emailovou adresu: ee-contest@institutee.cz. Podmínkou přijetí je, že zaslaná práce musí být napsána v roce 2013.

________________________________________
* Pořadatel si vymezuje právo neudělit některé z cen a proti výsledkům soutěže se nelze odvolat.