Přednášky

25.2.2014 Pozvánka na přednášku "Koncept virtuální elektrárny" (04/03/14)

Institut energetické ekonomie si Vás dovoluje pozvat na první přednášku tohoto semestru pod názvem “Jak funguje virtuální elektrárna?” Chcete se dozvědět co tenhle koncept přináší? Jaké jsou dosavadní výsledky?

Nejen na tyto ale i na mnoho dalších otázek ohledně unikátního projektu virtuální elektrárny Vám odpoví generální ředitel Amper Market a.s. pan Jan Palaščák.

Přednáška se uskuteční 4. března od 19:30 na VŠE, v místnosti RB 211.

Účast na přednášce se započítává do Certifikátu IEE. více

27.11.2013 Pozvánka na přednášku "Energetika 2013 očima expertů" (03/12/13)

Nenechte si ujít největší akci tohoto roku, kde v rámci konference s diskuzí kromě jiných vystoupí generální ředitel PXE, na které se za posledních 10 měsíců v rámci českého, slovenského a maďarského trhu futures s finančním vypořádáním zobchodovalo elektřiny odpovídající hodnotě 1 miliardy EUR a objem obchodů s českými futures na elektrickou energii činil jenom v září 80% celkové měsíční spotřeby elektrické energie celé České republiky, David Kučera.
Určitě se dozvíte o spolupráci mezi PXE a CEGH , což je největší plynárenský uzel ve střední Evropě a taky co přinese trh s plynovými futures CEGH Czech Gas Futures, který startuje již za 2 týdny. 

Dalším hostem bude člen představenstva akciové společnosti ČEPS, která obhospodařuje aktiva v celkové hodnotě 30 miliard CZK a v posledních letech dosáhla roční zisk před zdaněním ve výši cca. 2 miliard CZK, Miroslav Vrba. Společně můžeme najít odpovědi na momentální situaci tendru na ochranu sítě nebo na příčinu požáru v rozvodně Chodov a jaké ztráty to společnosti ČEPS způsobilo. 

Konference proběhne na VŠE v místnosti RB 212 od 18.00 hod. Součástí konference bude také vyhlášení vítězů Energy Economics Contest vol. 3 v kategoriích nejlepší příspěvek na blogu, nejlepší odborná neabsolventská práce, nejlepší bakalářska práce, diplomová práce, a celková nejlepší práce – Cena PRE. Přijďte a zjistěte co je momentálně v energetice trendy!

Těšíme se na Vás.

Tým IEE více

19.11.2013 Ohlédnutí: Přednáška "Řízení finančních rizik v energetice"

Jestli jste nestihli přednášku Igora Paholka o řízení finančních rizik v energetice, podívejte se na jeho prezentaci v sekci ke stažení zde, nebo na reportáž z akce na webu economix.cz. Mluvilo se o optimalizaci rizik, základních nástrojích na řízení tržního rizika i nutnosti rozlišovat mezi obchodováním na spotu a dlouhodobými kontrakty. více

19.11.2013 Pozvánka: Poslední přednášky roku 2013

Institut energetické ekonomie pro Vás do konce semestru připravil ještě dvě zajímavé přednášky v rámci předmětu Analýza trhů energetických komodit. Již zítra 20.11. proběhne přednáška s Martinem Palkovským (ČEPS, a.s.) s názvem Trh s elektřinou IV - Přeshraniční obchodování s EE. Příští týden ve středu 27.11. pak Barbora Vondružková (ČEZ, a.s.) pohovoří na téma: Nástroje pro redukci emisí CO2. Obě akce se konají od 18:00 v mísnosti SB228, jsou volně přístupné a počítají se do certifikátu IEE. více

8.11.2013 Ohlédnutí: Přednáška "Obchodování na PXE"

V úterý 29. 11. 2013 mluvila Dina Lašová, relationship manažer z Pražské energetické burzy o systému obchodování s elektrickou energií a o obchodování na PXE. V případě, že jste nestihli na přednášku přijít a daná problematika vás zajímá, máte možnost si na webu economix.cz přečíst krátkou reportáž. více

4.11.2013 Pozvánka na přednášku "Řízení rizik obchodování s el." (18/11/13)

Tuto středu od 18:00 proběhne v rámci předmětu Analýza trhů energetických komodit přednáška bývalého ředitele IEE Igora Paholka na téma Řízení rizik při obchodování s elektrickou energií. Akce proběhne v místnosti SB228 a je otevřena všem zájemcům.

Tým IEE více

29.10.2013 Ohlédnutí: Přednáška "Situace na trhu s elektřinou"

Prvá prednáška Inštitútu energetickej ekonómie v tomto akademickom roku, ktorá sa uskutočnila v utorok 9.10.2013 sa zaoberala nanajvýš aktuálnou témou investícií do energetiky a budúceho vývoja nielen na stredoeurópskych trhoch. Analytik J&T Michal Šnobr zhodnotil nielen súčasnú investičnú situáciu a otázku dostavby Temelína, ale aj vzťahy medzi jednotlivými hráčmi v strednej Európe a dôsledky napojenia Česka na nemecký trh.

„Energetika má obrovskú logiku, ktorú nejde nijako obísť.“ V tomto duchu sa niesla celá utorňajšia prednáška. V prvej časti predstavil Michal Šnobr situáciu na trhoch s elektrickou energiou, zhodnotil súvislosť cien elektriny a vývoja cien akcií na komoditnej burze za posledných približne 15 rokov. Poukázal pritom na skokovú zmenu v rokoch 2008-2009, kedy praskla komoditná bublina a ceny sa rozdvojili (ceny akcií sa udržali na základe očakávania silnejšieho dopytu relatívne vysoko). Opačná tendencia sa potom prejavila po katastrofe vo Fukušime v roku 2011, kedy ceny akcií energetických firiem prudko klesli, no vďaka rýchlemu vyradeniu jadrových elektrární v Spolkovej republike ceny elektrickej energie vyskočili smerom hore.

V ďalšej časti zhrnul hlavné príčiny poklesu cien elektriny, ktoré vidíme v poslednom období. Vidí ich v projektoch Európskej komisie, akým sú napríklad emisné povolenky, v príliš rýchlom rozvoji obnoviteľných zdrojov v Nemecku, prepade cien čierneho uhlia a s tým súvisiacim boomom bridlicového plynu. Ďalším dôvodom je slabšia ekonomika krajín EU vrátane priestoru strednej Európy. Následne vysvetlil situáciu ohľadne inštalácie solárnych elektrární v Českej republike v rokoch 2009-2010. Tá vyplynula z toho, že ceny za kWh elektrickej energie boli stanovené v rokoch 2005-2008, kedy boli počiatočné investičné náklady niekoľko krát vyššie ako v rokoch 2009-2010. Energetický regulačný úrad však na základe zákonu z tohto obdobia nemohol znížiť ceny dotácií o viac ako 5% ročne a na nový zákon sa nenašla v parlamente dostatočná podpora. Práve toto spôsobilo obrovský boom solárnych elektrární a neúmerne vysokú cenu subvencií, ktorá bude platiť ešte niekoľko najbližších rokov.

V poslednej časti Michal Šnobr hovoril o aktuálnej situácii a výzvach, ktorým európske trhy čelia. Poznamenal, že nie je proti rozvoju obnoviteľných zdrojov energie, ale proti tomu, akým spôsobom sa tak deje. V súlade s úvodným citátom tohto článku zhodnotil, že výroba z OZE nemôže stáť na centralizovanej prenosovej sústave, ale naopak na silnej decentralizácii. Takisto sú potrebné elektrárne, ktoré budú schopné vyrovnávať prebytky či nedostatky elektriny; k tomu najlepšie slúžia elektrárne paroplynové. Bohužiaľ ale v dnešnej dobe kvôli nízkym cenám nie sú konkurencie schopné (viď stále nespustená elektráreň Počerady, pozn. autora). Tým sa dostávame k téme výstavby Temelína. Šnobr skonštatoval, že v súčasných podmienkach, kedy je Česká republika extrémne naviazaná na Nemecko, nie je vhodné jadrovú elektráreň stavať, nakoľko je to v priamom rozpore s nemeckou energetickou koncepciou. Ďalším dôvodom je cena elektriny, ktorá sa drží na úrovni cca 35 Eur/MW, zatiaľ čo Temelín by bol ziskový pri hranici okolo 100 Eur/MW. Pri neistom vývoji cien elektrickej energie a vývoji energetických koncepcií a politík krajín EU nevidí v tak rozsiahlej investícii istotu rentability. Zároveň poznamenal, že nižšie náklady a nižšiu počiatočnú investíciu by mali práve elektrárne paroplynové, ktoré navyše omnoho lepšie dopĺňajú OZE.

Na záver prednášky mali študenti priestor na diskusiu, otázky sa týkali možnej výstavby fázových oscilátorov na hraniciach medzi Českom a Nemeckom (v reakcii na podobné plány Poľska), možností investícií v energetike obecne a zmyslu investovania do regulovaných aktív ako napríklad teplárenstvo. Šnobr skonštatoval, že nakoľko sa energetické akcie stali „loserami“ kapitálových trhov a nakoľko sa ERÚ snaží znížiť ceny, nevidí v dohľadnej dobe možnosti investícií do vyššie uvedených komodít priaznivo. Jedinou alternatívou by bolo nájsť si trh s dobre fungujúcimi dotáciami obnoviteľných zdrojov energie.

Celá prednáška podala alternatívny pohľad k českému mainstreamu a na základe reakcií študentov môžem povedať, že bola prijatá veľmi pozitívne. Najbližšia prednáška inštitútu sa bude venovať problematike trhov zo zemným plynom a môžeme dúfať, že bude rovnako kvalitná ako prejav Michala Šnobra.

Článok aj s fotogalériou je na webe economix.cz více

24.10.2013 Pozvánka na přednášku "Obchodování na PXE" (29/10/13)


Institut energetické ekonomie si vás dovoluje pozvat na další přednášku zabývající se tématem energetické ekonomie v tomto semestru. Pozvání tentokrát přijala Dina Lašová, Relationship Manager z PXE. Bude povídat o obchodování na trzích s elektrickou energií, o jeho specifikách a o systému obchodování na Pražské energetické burze.
Přednáška se uskuteční v úterý 29.10. od 18 hodin v místnosti SB 236.

Budeme se těšit na Vaši účast!

Tým Institutu 

fotogalerie>> více

15.10.2013 Pozvánka na přednášku "Challenges of Polish Energy Sector" (21/10/13)

Let us proudly announce the first event with foreign speaker participation within Institute of Energy Economics on the ground of University of Economics. The event will be held on Monday 21st of October in the room SB126 unusually from 4:00 pm to 6:00 pm. Invited speakers will be speaking about current challenges of Polish Energy Sector, especially Shale Gas, Coal, Nuclear, Backloading and other current issues. Invitation was accepted by Michał Koczalski and Marek Matraszek form CEC Government Relations (Warsaw). Moreover, CEC Government Relations are our partners for this particular event. Whole presentation will be held in English.

We are looking forward to your participation even in these early hours.

Team of Institute of Energy Economics více

2.10.2013 Pozvánka na konferenci "Integrace trhů s plynem (09/10/13)

Institut energetické ekonomie pro Vás připravil již druhou ze série přednášek věnující se v tomto akademickém roce energetické ekonomii. Plánovaná konference ponese název “Integrace trhů se zemním plynem ve střední Evropě” a uskuteční se ve středu 9. října 2013 od 18 hodin v místnosti RB 209.

Pozvání přijali: Daniel Pexidr (ČEZ, a.s.), Jakub Nečesaný (OTE, a.s.) a David Kučera (PXE, a.s.).

Podrobnější program:
Daniel Pexidr, trader ze společnosti ČEZ, a.s., představí trh s plynem v České republice obecně a okomentuje připravovanou integraci z pohledu obchodníka. Jakub Nečesaný, vedoucí odboru bilance plynu ve společnosti OTE, a.s., bude mluvit o roli operátora trhu s energií a organizaci krátkodobého trhu s plynem. David Kučera, CEO společnosti Power Exchange Central Europe, a.s., zakončí konferenci vysvětlením přínosu integrace pro PXE, zhodnotí možnosti jejího rozšiřování, budoucích příležitostí a významu dohody s CEGH o otevření trhu s futures na plyn pro český trh. Po jednotlivých příspěvcích bude následovat krátká diskuse.

Tým IEE
více

Stránkování

<1 2 3 4 5 6 7 89 10 11 >
 
 
Loading...

Kalendář AKCÍ

Loading...

Kalendář AKCÍ

Energetika v událostech

 

 

 

 

IEE na Facebooku 

 

Twitter

 

 

Partneři