Přednášky

1.10.2014 Pozvánka na přednášku "Retail obchodování v energetice" (30/09/14)

Slovenské elektrárne jsou považovány za čistě slovenskou společnost a v současnosti je o nich slyšet hlavně v souvislosti s odprodejem 66 % jejich akcií společností Enel. Diskutuje se o účasti ČEZ, EPH, Rosatomu, čínských či jihokorejských investorů. Málokdo ale ví, že Slovenské elektrárny již dnes mají pevné místo na českém trhu. Věnují se hlavně retailu, tedy maloobchodnímu trhu s elektrickou energií a v objemu dodávek se řadí mezi prvních 5 společností v České republice.

Právě o maloobchodním trhu s elektrickou energií bude v úterý 30. září 2014 mluvit manažerka organizační složky Slovenských elektráren v ČR, Šárka Vinklerová. Kromě teorie a praxe retail obchodování bude mluvit i o trendech na českém a evropském trhu a o možném budoucím vývoji situace. Dotkne se také problematiky smart grids a energetické účinnosti, což jsou témata, kterým se Slovenské elektrárny a celá Skupina Enel věnují dlouhodobě. A v neposledním řadě bude na konci přednášky čas na vaše dotazy.

Přednáška se uskuteční od 18 hodin v RB 209 Vysoké školy ekonomické v Praze.

Těšíme se na vaši účast!

Tým IEE více

20.5.2014 Ohlédnutí: Kariérní dny "Najdi se v energetice"

V úterý 13. května 2014 se uskutečnili již druhé kariérní dny IEE „Najdi se v energetice“. O svých povoláních a cestě v energetice promluvili Tomáš Jícha z Euroenergy, Filip Jelínek z EY Česká republika a Tomáš Zámorský z ČEZ Prodej, a.s. Akce se skládala ze dvou částí: v té první hosté představili sebe a své povolání vždy v následujícím schématu: kdo jsou, na jakých pozicích působili, jaké je jich akademické vzdělání a jak se na současnou pozici dostali. V další části pokračovali popisem dané pozice, jaké mají kompetence a jak vypadá jejich běžný pracovní den. Závěrem přiblížili, co je naučila škola a co se museli naopak doučit sami, jak se jim podařilo v energetice uspět a jakou možnost uplatnění mají v dané společnosti absolventi vysokých škol. Ve druhé části byl pro hosty připravený catering s možností neformálně si popovídat s přednášejícími. Jestli jste na kariérní den nestihli přijít, podívejte se na reportáž na portále economix.cz.

Jestli vás zaujala konkrétní pozice konzultanta v energetice a nestihli jste přijít na přednášku Bohuslava Němečka z EY Česká republika, která se uskutečnila o týden dřív, 6. května 2014, informace taky naleznete v článku. Kromě představení oddělení společnosti a úlohy konzultanta mluvil také o aktuální situaci regulace v energetice.

Fotografie z obou akcí jsou k dispozici v naší fotogalerii zde.  více

6.5.2014 Pozvánka na Karierní dny "Najdi se v energetice" (18/05/14)

Nepropásněte jedinečnou příležitost pro Vaši budoucí kariéru v sektoru energetiky!

Již v úterý 13. května proběhne akce pořádaná pouze jednou řočně s názvem Najdi se v energetice, kde Vám hosté IEE přiblíží práci v energetice. Mimo jiné se bude možné dozvědět, jak se dostali ke své práci, jak moc jim k jejich úspěchu pomohlo studium a co všechno je musel naučit až "život sám".

Pozvání IEE přijali Tomáš Jícha z Euroenergy, Filip Jelínek z EY Česká republika a v neposlední řadě Tomáš Zámorský ze společnosti ČEZ Prodej.

Celá akce proběhne od 18:00 v místnosti RB211 a poté jste srdečně vítáni na neformální diskusi se všemi hosty doprovázené občerstvením. Sledujte stránky IEE, brzy budou následovat medailonky jednotlivých hostů.

Pohyblivý plakát ve formátu gif si můžete prohlédnout zde. více

29.4.2014 Ohlédnutí: Přednáška "Mýlíme se my nebo Německo?"

Mýlíme se v energetice my, nebo Německo?

To je otázka, na kterou by mnozí z nás jistě rádi znali odpověď, bezpochyby mezi ně patří i přední česká odbornice přes energetiku, doktorka oboru jaderné inženýrství a předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, paní Dana Drábová. Ta ve čtvrtek 24. 4. zavítala na Vysokou školu ekonomickou v Praze. Akci pořádal Institut energetické ekonomie.

Naše přední odbornice hned v úvodu nastínila, že by si přála, aby se Němci pokud možno nemýlili. Je totiž přece jen lepší využívat k životnímu prostředí relativně přátelskou a dostupnou energii z obnovitelných zdrojů energie než energii (k životnímu prostředí) relativně nepřátelskou. Nicméně i ona se domnívá, že význam fosilních paliv v budoucích desetiletích ve světě spíše poroste, neporoste však nijak významně relativně, ale zejména absolutně, relativně se jejich podíl spíše sníží. Za absolutním nárůstem spotřeby fosilních paliv budou stát zejména dynamicky se rozvíjející velké světové ekonomiky, tedy Indie a Čína.

Pokud se vrátíme zpět k situaci v České republice, tak optimistické odhady (v době za několik málo desítek let) hovoří o zhruba 25% podílu využívání OZE na celkovém portfoliu, neobnovitelné zdroje energie by mohly být zastoupeny 35 % a zbytek by připadl na jádro. Co by se tedy stalo v případě, že by jádro v České republice nebylo preferované? Jedním z možných „řešení“ by bylo více šetřit, druhým pak například dodatečný dovoz energie. V případě dovozu je však otázkou, zdali by bylo rozumné, aby se dále navyšovalo už tak značně záporné saldo naší obchodní bilance, které je již teď ve více než stomiliardovém záporu díky dovozu energetických surovin. Je tedy více než jen jasné, že se Česká republika bez energie z jádra v budoucnu jen velmi těžko obejde.

Paní Drábová je celkově toho názoru, že se Evropa vychýlila z rovnováhy mezi třemi pilíři udržitelnosti. Těmi jsou ekonomika, ekologie a společnost. Přílišný důraz na ekologický pilíř Evropu podle ní oslabuje v konkurenceschopnosti, avšak do budoucna to vidí i jako její možnou potenciální výhodu. U našeho největšího souseda je hlavní prioritou v rámci konceptu Energiewende odstavení jaderných elektráren a větší důraz na podíl obnovitelných zdrojů energie. Podporu OZE přitom v minulosti v Německu nesly zejména domácnosti, to by však v případě kopírování této strategie Českou republikou nebylo možné. A to zejména z důvodu cca 40% kupní síly českých domácností ve srovnání s těmi německými, byla by to pro ně jednoduše až příliš velká rána do domácích rozpočtů. Vědci vypočítali, že okolo roku 2050 má být již výhodnější vyrábět elektrickou energii z OZE, což by pro Německo v případě naplnění tohoto scénáře mohlo znamenat značnou konkurenční výhodu oproti zemím s menším podílem OZE v portfoliu. Podle Dany Drábové je tak zdiskreditování OZE v České republice možná až osudovou chybou. Nicméně ta se dále domnívá, že by kopírování Energiewende bylo pro českou ekonomiku nejméně vhodné. A to zejména z důvodu geografické blízkosti a podobnosti našeho souseda. Často je totiž stejné počasí v relativně velké oblasti, což by přineslo přebytky energie jak u nás, tak i v Německu. A naše elektrárny by těm německým konkurovat jednoduše nedokázaly. V čem tedy spočívá ona osudová chyba? Podle naší přední vědkyně zejména v tom, že by se neměla vzdávat podpora OZE pro lokální komunity či jednotlivé domy, jejich větší energetická soběstačnost by byla pro obyvatele jednoznačným plusem. Neoddiskutovatelným plusem by pak byla v případě blackoutu, kdy by se snížil počet lidí bezprostředně ohrožených na životě. 

Největším současným problémem je však podle doktorky Drábové fakt, že zatím nemáme žádné rozumné metody, jak vyrobenou elektřinu skladovat. Vrchol poptávky po elektřině se nestřetává s vrcholem její nabídky, to je způsobeno jak denními, tak i ročními cykly. V důsledku toho se pak výkon elektráren musí regulovat. Dochází tak například k tomu, že jeden blok Temelína vyrábí pouze 700 MW namísto až 1000 MW možných.   více

28.4.2014 Pozvánka na přednášku "Jak se dělá consulting v energetice?" (06/05/14)

Před třemi týdny byl zrušen tendr na jadernou elektrárnu Temelín. Investoři jsou spokojeni, že zbude víc na dividendy, odborníci na energetickou bezpečnost však jejich nadšení nesdílí. Podle Dany Drábové se v nejbližší budoucnosti žádné bloky pro základní zatížení stavět nebudou. Vývoj na energetických trzích a v energetických politikách není příliš optimistický. V této souvislosti se naskýtá otázka, jak vlastně ovlivňují současné dynamické změny poradenství v energetice?

V úterý 6. května pořádá IEE ve spolupráci s EY Česká republika přednášku na téma: „Jak se dělá consulting v energetice“. Od Blahoslava Němečka se dovíte, co si je vůbec pod pojmem poradenství v energetice možné představit v praxi, jaké projekty se v současnosti řeší a jestli jsou spíše krátkodobého, nebo dlouhodobého rázu. Mluvit se bude také o odborném složení týmu (tvoří ho technici, ekonomové nebo právníci?) a o budoucím vývoji situace v consultingu. Akce se uskuteční od 18 hodin v místnosti NB A.

Blahoslav Němeček je senior manažerem týmu energetického poradenství v energetice. Před svým nástupem do EY působil jako místopředseda Energetického regulačního úřadu a ředitel sekce regulace, do jeho kompetence spadalo organizování trhu s elektřinou a plynem, procesy liberalizace obou těchto trhů, regulační strategie, včetně regulace teplárenství, cenová rozhodnutí ERÚ pro odvětví elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství, řešení sporů, příprava zákonů pro energetiku a navazujících prováděcích vyhlášek a dále systém podpory využívání obnovitelných zdrojů, systém podpory kombinované výroby tepla a elektřiny. Za Českou republiku byl členem Regulační rady agentury ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators) a řídícího výboru CEER (Council of European Energy Regulators). Vystudoval České vysoké učení technické, Fakultu elektrotechnickou v Praze.

Účast na přednášce se započítává do Certifikátu IEE.

Těšíme se na Vaši účast!

Tým IEE. více

25.4.2014 Ohlédnutí: Přednáška "Elektrizační soustava"

Podľa Karla Vinklera, vedúceho odboru zaisťovania Systémových služieb z ČEPS, a.s. je najlepším scenárom v elektroenergetike možnosť, že vydržíme byť sebestační približne do roku 2025. Aj to pravdepodobne len vtedy, pokiaľ niečo zateplíme a zvýšime energetickú účinnosť. Čo tieto dlhodobé trendy znamenajú pre českú prenosovú sústavu? Ako dlhodobo zabezpečiť generation adequacy?

Generation adequacy (GA) je formou risk manažmentu a mohla by byť definovaná ako schopnosť prenosovej sústavy agregovať elektrickú energiu a uspokojiť energetický dopyt všetkých zákazníkov / odberateľov v reálnom čase. V Česku je za jej predikcie a uskutočňovanie (vyrovnávanie systémových odchýlok) zodpovedný práve ČEPS. K dispozícii má viacero nástrojov ako aktivácia podporných služieb či obstarávanie regulačnej energie; nákupom doma (trendom je čoraz viac obchodovať intra-day), alebo dovozom zo zahraničia.

V stredne a dlhodobom hľadisku je GA schopnosť vyrovnávať spotrebu a dodávky, vrátane dostatočnej flexibility výrobného portfólia reagovať na náhle výkonové zmeny. V jej skúmaní a predikciách poznáme dva základné prístupy: historický – deterministický a pravdepodobnostný. Prvý menovaný vykonáva výpočty bilancií pre jednotlivé časové rezy a z nich vychádza pri budúcich predikciách. V úvahu sa počíta dostupná kapacita, zvyšná kapacita a adequacy reference margin. Pravdepodobnostný prístup je potom každodenný chlieb dispečera OTE – kedy vychádza z krátkodobých predpovedí počasia, plánovaných odstávok a situácie v ostatných krajinách. Silná oblačnosť napríklad dokáže vyvolať prepad v generácii elektriny až o 20% v priebehu dvoch hodín (stalo sa tak 18. februára tohto roku v prípade výroby zo solárnych panelov a poklesu výkonu o 640 MW); v zahraničí, napríklad v Kalifornii sú známe skoky až o 50% (rozdiel medzi výrobou cez deň a pri zotmení pri poklese teploty).

Obnoviteľné zdroje (OZE) samozrejme majú na GA nezanedbateľný vplyv. Jedným z rizík je ich pôsobenie na konečnú cenu elektriny a tým vytlačovanie určitých typov zdrojov – čo je znázornené na obrázku nižšie. Modrá krivka znázorňuje pôvodnú cenu EE a pôvodný dopyt po surovine a červená posunuté krivky smerom doľava a dolu čo je spôsobené "vložením" OZE na začiatok grafu. Tie totiž majú minimálne prevádzkové náklady (žiadne palivo, etc.) a investičné sú vo veľkej väčšine prípadov kryté dotáciami – čím znižujú cenu na veľkoobchodnom trhu. Nové zdroje, ako napríklad paroplynové elektrárne, zostávajú nákladovo neefektívne a sú vytesnené, hoci práve ony sú s OZE najkompatibilnejšie pre ich schopnosť okamžite znižovať a zvyšovať svoj výkon. Mohlo by sa zdať, že nižšie veľkoobchodné ceny budú znamenať ušetrenie pre konečných zákazníkov – čo sa ale bohužiaľ kvôli zaťaženiu dotáciami nedeje. Naopak ale znižujú zisky veľkých energetík, ktoré majú problém investovať do nových zdrojov a zabezpečenie stability sústavy sa tak musí hľadať inde.Tým sa dostávame k druhému problému vplyvu OZE na elektrizačnú sústavu a tým je výrazné zníženie priestoru na reguláciu zvyškového diagramu (residual load). Priestor na manévrovanie operátora je pri skokoch výroby z intermitentných zdrojov ako sú práve OZE omnoho nižší. V susednom Nemecku sa miestami stávalo, že bol tento priestor preklopený do záporných hodnôt – operátor musel hľadať odbyt v zahraničí aby sa vyhol ohrozeniu siete. Ďalším ohrozením je rozdiel vo výrobe OZE v jednotlivých častiach roku – v rámci obdobia 12 mesiacov je možno generácia a spotreba vyrovnaná, no reálne je nutné v zime elektrinu dovážať (alebo produkovať iným spôsobom) a v lete vyvážať alebo vyrovnávať pomocou iných zdrojov. V závere prednášky Vinkler spomenul aktuálne predikcie, ktoré počítajú s tým, že Česko môže byť z hľadiska zásobovania EE sebestačné maximálne do roku 2025. Toto môžeme riešiť už spomínanými OZE – treba však mať na pamäti vyššie spomenuté riziká. Takisto je otázne, či je portfólio s vysokým podielom obnoviteľných zdrojov cenovo stabilné. Na druhú stranu, pokiaľ sa v dohľadnej budúcnosti vyrieši problém uskladnenia elektrickej energie, odpadá otázka nutnosti vyrovnávať aktuálnu spotrebu a dodávky a tým sa uľahčí cesta pre ďalší rozvoj obnoviteľných zdrojov.

Otázky ktoré padli na konci vystúpenia odrážali tieto myšlienky. Podľa rečníka sa kapacitné platby v Nemecku nemusia Česka nutne dotknúť – keďže zloženie mixu je u nás dobré, nepotrebujeme zvyšovať zdrojový koláč ale skôr ho optimalizovať. Phase-shiftery nie sú v Európe žiadnou výnimkou a vzťahy Česka a západného suseda by tak nijako zhoršiť nemali. Možno to však prinúti tamojšieho regulátora uvažovať inak a urýchliť výstavbu nových sietí. Temelín by bol ako investícia do budúcnosti ideálny – no momentálne je to investícia odložená, príliš drahá a môže sa ešte niekoľkokrát znásobiť. Preto nie je vhodné o nej momentálne rozhodovať.

více

14.4.2014 Pozvánka na přednášku "Mýlíme se my nebo Německo?" (24/04/14)

Není pravděpodobně vhodnější chvíle vyslechnout si názory předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dany Drábové, než právě v těchto dnech. Česká republika totiž neoddiskutovatelně čelí mnohým důležitým otázkám stranou svého dlouhodobého směřování v oblasti energetiky a zrušený tendr na výstavbu dvou nových bloků jaderné elektrárny Temelín k jejich vyjasnění velkou měrou nepřispěl ... nebo snad ano?

Je snad zrušení tendru znamením, že se ČR vlastně nemůže vymanit z vlivu svého velkého souseda a že musí bez větších okolků nastoupit jím vytyčenou cestu v podobě navyšování podílu OZE a útlumu jádra? Nebo máme stále možnost přispět ke snižování emisí skleníkových plynů v rámci Evropského společenství s pomocí jaderné energie?

Pokud by se též ukázalo, že potenciální směřování Česka a Němekcá politika Energiewende jsou nekompatibilní, naskytla by se pak téměř jasná otázka: "Kdo se vlastně v energetice mýlí - jsme to my, nebo Německo?"

V tomto ohledu jsme pak velice rádi, že pozvání IEE přijala právě Dana Drábová, které je s jejím nadhledem osobou nejpovolanější odpovědět na tyto v jistém smyslu záludné otázky.

Přednáška proběhne již ve čtvrtek 24.4.2014 od 18:00, a to v místnosti RB212.

Těšíme se na Vaše dotazy, a pokud se již nemůžete dočkat, můžete si přečíst rozhovor s paní Drábovou pro deník E15, jehož název byl i inspirací pro název celé přednášky.

Rozhovor Dany Drábové v E15 více

13.4.2014 Ohlédnutí: Přednáška "Elektrizační soustava"

"Nejlepší scénář v energetice je, že vydržíme být soběstační do roku 2025. I to jenom tehdy, když něco zateplíme a zvýšíme energetickou účinnost."

Ve středu 2. dubna od 19:30 hodin mluvil vedoucí odboru Zajišťování systémových služeb ve společnosti ČEPS, a.s. Karel Vinkler o tématu generation adequacy, zajišťování stability přenosové soustavy a dlouhodobých trendech v energetice.

Krátkou reportáž z přednášky naleznete na stránkách economix.czilist.cz více

25.3.2014 Pozvánka na přednášku "Elektrizační soustava" (02/04/14)

Jaká jsou rizika v rámci provozu přenosové soustavy ČR? Jak se vyhodnocuje adekvátnost zdrojové základny za účelem pokrytí spotřeby v každém jednom okamžiku? Jak se modeluje provoz elektrizační soustavy na několik let dopředu? Jak se předchází krizovým situacím?

Nejenom na tyto zajímavé otázky přijde ve středu 2.4.2014 od 19:30 odpovědět vedoucí odboru Zajišťování systémových služeb ve společnosti ČEPS, a.s. Karel Vinkler. Přednáška se tedy bude věnovat tématu modelování provozu elektrizační soustavy a vyhodnocení bilančních rizik z pohledu generation adequacy. Celá akce proběhne v místnosti RB211.

Těšíme se na Vaší účast.

Tým IEE. více

11.3.2014 Ohlédnutí: Přednáška "Koncept virtuální elektrárny"

"Virtuální elektrárna je podobně zprofanovaný pojem jako smart grids, každý o tom mluví, ale nikdo pořádně neví, co to vlastně je." 

Nestihli jste přijít na přednášku Jana Palaščáka (Amper Market) o virtuálních elektrárnách? Přečtěte si o čem byla na webu economix.cz! více

Stránkování

<1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 >
 
 
Loading...

Kalendář AKCÍ

Loading...

Kalendář AKCÍ

Energetika v událostech

 

 

 

 

IEE na Facebooku 

 

Twitter

 

 

Partneři