Přednášky

24.3.2016 Pozvánka: Aktualizace kalendáře akcí na letní semestr 2015/2016

Přinášíme aktualizaci a doplnění kalendáře akcí pro letní semestr 2015/2016. V případě následující události se bude jednat o přednášku EY, na které vystoupí Stanislav Trávníček a tématem bude predikce vývoje spotřeby elektřiny v ČR. Těšit se můžete také na již tradiční Kariérní dny v polovině dubna, diskusní setkání k obchodování na energetické burze v Burzovním paláci a konferenci týkající se alternativních paliv v osobní dopravě. více

8.3.2016 Pozvánka na přednášku „Podzemní zásobníky plynu“ (22/3/2016)

Institut energetické ekonomie si vás dovoluje pozvat na přednášku Podzemní zásobníky plynu v energetice 21. století. Vystoupí zde zástupce Gas Storage RWE a. s., pan Vít Maca. více

29.2.2016 Pozvánka: Přednášky pro letní semestr 2015/2016

Pro letní semestr 2015/2016 jsme si pro vás připravili celou řadu přednášek i dalších akcí. Již v polovině března se můžete těšit na přednášku Petra Talaváška ze společnosti Exxon Mobil na téma Outlook for Energy. Hned další týden 22. března pak bude Vít Maca z RWE přednášet o významu a hodnotě podzemních zásobníků plynu. více

25.2.2016 Pozvánka na přednášku: “The Outlook for Energy: A View to 2040” (15/03/16)

The Institute of Energy Economics (IEE FFÚ) is pleased to invite you to the first lecture of this semester called The Outlook for Energy: A View to 2040, which, for the first time, would belong to ExxonMobil, the largest publicly traded international oil and gas company. více

14.12.2015 Ohlédnutí: Konference "Rok 2015 v energetice"

Kalendářní rok 2015 v podání Institutu energetické ekonomie vyvrcholil v úterý 8. prosince tradiční konferencí Rok v energetice, která měla za úkol shrnout nejpodstatnější momenty, jež se v české či evropské energetice odehrály v právě končícím roce. Panelisté byli zároveň požádáni, aby podali letmý náhled do nejbližší budoucnosti.

Akce se zúčastnili Lenka Kovačovská (náměstkyně ministra MPO), Zuzana Krejčiříková (ředitelka Public Affairs, ČEZ), Jiří Strnad (ředitel sekce Zahraniční spolupráce a podpora obchodu ČEPS) a Tomáš Kulda (expert na energetickou bezpečnost, PSSI).
Paní Kovačovská, někdejší ředitelka IEE, hovořila zejména o nové státní energetické koncepci i souvisejících materiálech a dále se věnovala energetice na úrovni EU, kdy zdůraznila zejména letní balíček pro energetickou unii, jenž představoval jakýsi první reálně uchopitelný výstup tohoto teoretického konceptu. Zástupce ČEZ, paní Krejčiříková, se soustředila zejména na v té době probíhající klimaticko-energetickou konferenci COP21, kdy okomentovala zejména pomalý postup vyjednávání, které dává tušit pouze malou míru konsenzu mezi členskými státy OSN.

Vystoupení pana Strnada se koncentrovalo na dvě hlavní témata: německo-rakouskou obchodní zónu, která českou energetiku poškozuje, a česko-slovensko-maďarsko-rumunský market coupling, který české energetice naopak prospívá a je jedním z příkladů, jakým způsobem postupovat v integraci energetických soustav v Evropské unii. Tomáš Kulda z think-tanku PSSI hovořil převážně o situaci v energetické bezpečnosti zemního plynu. V našem geopolitickém prostoru je tato problematika úzce provázána s obchodními praktikami ruské národní společnosti Gazprom, které Kulda označil za až nečekaně pro-tržní, což doložil původním výzkumem PSSI a FSS, partnerů IEE.

V následné moderované diskusi bohužel s ohledem na omezený čas nebyli uspokojeni všichni, kteří měli zájem položit řečníkům svůj dotaz, nicméně zchladit žáhu si pak mohli alespoň při následném rautu. Výroční pátá konference „Rok 2015 v energetice“ je za námi a my se těšíme, jaká témata pro diskusi přinese rok 2016.

Lenka Kovačovská
o Schválení státní energetické koncepce - postupná dekarbonizace
o Národní akční plán jaderné energetiky - zesílení role vlády
o Úprava energetické legislativy (zákon o hospodaření s energií)
o Energetická Unie - vyvážená energetická politika
o Letní balíček - dekarbonizace, energetické štítkování, nové podoby velkoobchodního trhu
o Rok 2016 - udržitelný trh a spolupráce mezi státy
o Energetická bezpečnost
o Zemní plyn - vývoj cenových indexů, tvorba ceny

Zuzana Krejčiříková
o Klimatická konference v Paříži - bezemisní společnost, v ČR snížení emisní intenzity, modernizace elektráren
o Systém obchodování s povolenkami
o Měl by být zaveden systém kontroly nad plněním pařížské dohody o snižování emisí

Jiří Strnad
o Přijetí CACM kódu
o Založení sdružení ACERu
o Rakousko - německá obchodní zóna
o 4MMC - propojení trhu, jedna aukční kancelář pro EU
o Integrace trhů-CZ-SK-HU-RO = silná koalice
o 2016 - postup při integraci trhů CZ-SK, stanovení regionu při výpočtu kapacit

Tomáš Kulda
o Energetická bezpečnost
o Vytváření společného trhu v EU
o Diverzifikace tras a zdrojů
o Studie chování Gazpromu - dříve nástroj zahraniční politiky Ruska, snaží se chovat jako tržní hráč, zajde tam, kam mu pravidla trhu dovolí
o Nord Stream 2 - volná kapacita více

1.12.2015 Pozvánka na konferenci "Rok 2015 v energetice" (08/12/15)

Chtěli byste vědět, co vše se za letošní rok v energetice událo? Pokud ano, rádi bychom vás pozvali na akci IEE „Rok v energetice 2015“, která se koná 8. prosince od 18:00 v místnosti RB210 na Vysoké škole ekonomické v Praze. Jedná se o panelovou diskuzi, kde několik řečníků představí energetický vývoj v rámci jejich odborné výseče. 

Těšit se můžete na Zuzanu Krejčiříkovou (ČEZ), Lenku Kovačovskou (MPO), Tomáše Kuldu (PSSI) a Jiřího Strnada (ČEPS), kteří se dotknou například COP21, energetické bezpečnosti a českého legislativního vývoje.

Součástí akce je raut s pozvanými řečníky v Akademickém klubu Vysoké školy ekonomické, na který je nutná registrace na emailu: grunova@institutee.cz. Kapacita je omezena na prvních 30 registrovaných účastníků.

Účast na přednášce se započítává do certifikátu IEE. 

Těšíme se na vaši účast.

Tým IEE více

14.11.2015 Ohlédnutí: Konference "Climate and economy"

 S blížící se klimatickou konferencí v Paříži se 30. října 2015 na VŠE v rámci konference Climate and Economy – Turning problems into opportunities, které byl Institut energetické ekonomie hrdým mediálním partnerem, diskutovalo o ekonomických aspektech boje s klimatickou změnou (KZ). Řečníci představili různé mechanismy pro přechod k nízkouhlíkové ekonomice, situaci v ČR a ve světě. Moderátorka A. Denková v úvodu připomněla, že COP21 se koná přesně za měsíc více

29.10.2015 Pozvánka na přednášku "Jak se vyznat v energetice" (04/11/15)

Institut energetické ekonomie Vás společně s Klubem investorů zve na svou další přednášku.

Michal Šnobr studoval ekonomii a řízení stavebnictví na ČVUT. Po studiích nastoupil do Česko-kalifornské investiční společnosti. Práci zde ovšem nakonec vyměnil za pozici v makléřské firmě Arko Capital. Svůj první milion si vydělal v osmadvaceti letech. Dnes pracuje Michal Šnobr jako analytik J&T. 

„Akcionář musí být hráč, musí ale mít záklopku a počítat s tím, že může kdykoli vyhrát i prohrát." Světem investování v oblasti energetiky Vás Michal Šnobr, jeden z nejváženějších energetických analytiků v tuzemsku, minoritní akcionář ČEZu a obrovský fanda stavebnice LEGO, provede netradičně již příští středu o 19,40 v místnosti RB 209.

Účast se Vám samozřejmě započte do certifikátu IEE. 

Těšíme se na Vás!

Tým IEE

Více na: webu Klubu investorů nebo na Facebooku více

28.10.2015 Ohlédnutí: Přednáška "Plynárenské rozcestí Ukrajiny"

V úterý 20. října hostil Institut energetické ekonomie FFÚ přednášku paní Andrey Čirličové, senior konzultantky společnosti EY (partnera IEE) v oddělení Advisory. Paní Čirličová v minulosti pracovala mj. pro skupinu RWE, společnost Net4Gas v České republice a v asociaci ENTSOG – Evropské asociaci provozovatelů přepravních soustav – v Bruselu.

Andrea zahájila přednášku významným historicko-politickým exkurzem, který je pro kvalitní pochopení událostí na Ukrajině nezbytný. Mimo jiné bylo uvedeno, že až do roku 1999 veškerý plyn, který Rusko exportovalo do Evropy, procházel přes území Ukrajiny, a teprve výstavba plynovodu Yamal-Europe byla prvním ukrajinským obchvatem. Současný transportní význam Ukrajiny nejlépe ilustruje následující srovnání: zatímco v roce 1998 směřovalo do Evropy přes Ukrajinu 140 miliard kubíků plynu, v loňském roce to bylo už jenom 60 miliard kubíků (pro srovnání: roční spotřeba plynu v ČR se pohybuje kolem 8 mld.1).

Další podstatný historický milník přišel v roce 2010, kdy Ukrajina Rusku prodloužila pronájem jeho vojenské základny v krymské Sevastopoli. Ovšem po anexi Krymu2 Ruská federace prohlásila, že tato dohoda není dále relevantní a tudíž Ukrajina ztrácí nárok na slevu. To způsobilo další tenzi ve vzájemných vztazích a v kombinaci s politickou krizí na Ukrajině nakonec vedlo k úplnému přerušení ruských dodávek plynu na Ukrajinu v období od 16. června do 9. prosince 2014. Od září 2014 potom začal na Ukrajinu proudit plyn přes slovenský přeshraniční propoj Budince.3 Plyn nakoupený pro potřeby Ukrajiny na evropských trzích se tak stal významnou součástí ukrajinského portfolia.4 Krize v ukrajinsko-ruském energetickém vztahu zároveň vedla k výrazné změně toků v evropském plynárenském systému, např. přes česko-slovenský propoj Lanžhot prošlo v roce 2014 historicky poprvé více plynu směrem na východ než tradičně na západ. 

Dále se Andrea věnovala aktuální situaci v zásobování plynem. Zmínila strategickou roli podzemních zásobníků, které vytvářejí manévrovací polštář a dávají určitou rezervu v obdobích zvýšené spotřeby (typicky v zimě). Momentální stav ukrajinských zásobníků však nedává úplnou jistotu, že by Ukrajina byla schopna čelit podobným energetickým potřebám, jaké se objevily při těžké zimě 2008/09. Toto souvisí především s jejich technickými aspekty , totiž že vytěžitelnost závisí na tlaku v zásobníku, který s ubývajícím množstvím přirozeně klesá, což limituje dostupné denní množství.5 

V závěrečné debatě s publikem byla diskutována řada možností, jak Ukrajině a zemím EU, jež odebírají ruský plyn, zajistit spolehlivé dodávky zemního plynu. Byly zmíněny možnosti jako např. LNG terminály či plán plynovodu Eastring a byla diskutována i druhá větev severomořského plynovodu Nord Stream.1 2014: 7.3 mld. m3; 2013: 8.3 mld. m3; 2012: 8.25 mld. m3; (Pozn.: Rok 2014 byl z hlediska průměrné teploty nejteplejším za posledních více než 50 let, resp. od zahájení měření v roce 1961)
2 březen 2014
3 Polský přeshraniční propoj Hermanowice a maďarský přeshraniční propoj Beregdaróc byly uvedeny do provozu již v listopadu 2012, resp. březnu 2013, přepravuje se přes ně ale výrazně menší množství než přes Budince.
4 2014: Dovoz ruského plynu: 14,5mld. m3, dovoz plynu z EU: 4,8 mld. m3
5 V ukrajinských zásobnících bylo k 19. říjnu uskladněno: 16,4 mld. m3, v tuhé zimě 2008-2009 vytěžila Ukrajina ze svých podzemních zásobníků 15,4 mld. m3 více

15.10.2015 Pozvánka na konferenci "Climate and economy" (30/10/15)

Institut energetické ekonomie pro vás má jako mediální partner akce pozvánku na mezinárodní konferenci „Climate and Economy: Turning Problems into Opportunities“, která se bude konat na Vysoké škole ekonomické v Praze dne 30. října 2015 více

Stránkování

<1 2 3 45 6 7 8 9 10 11 >
 
 
Loading...

Kalendář AKCÍ

Loading...

Kalendář AKCÍ

Energetika v událostech

 

 

 

 

IEE na Facebooku 

 

Twitter

 

 

Partneři