Ohlédnutí: Prezentace prací EEC vol.2

29.11.2012

Dne 26. listopadu 2012 se na Vysoké škole ekonomické za podpory partnerů, společností Čeps, Czech Coal, Power Exchange Central Europe (PXE), a mediálních partnerů, magazínů Pro-Energy, Economix, Studentský List, ekonomického týdeníku Euro a deníku E15 se uskutečnilo slavnostní ukončení druhého roku činnosti Institutu energetické ekonomie při fakultě Financí a účetnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze, v jehož rámci proběhla konference s názvem „Energetika 2012 očima expertů“ a také vyhlášení vítězů soutěže „Energy Economics Contest Vol. 2“. „Těší mne, že se nám daří získávat zajímavé hosty z praxe, kteří nechají naše posluchače nahlédnout pod pokličku energetiky,“ uvedl ředitel Institutu energetické ekonomie, Ing. Igor Paholok.


V odpolední části došlo k prezentaci soutěžních prací, které postoupily do 2. kola soutěže „Energy Economics Contest Vol. 2“. Do druhého kola postoupily vždy tři práce v každé ze soutěžních kategorií – Bakalářská práce, Diplomová práce a Jiné odborné práce bez omezení typu práce a instituce. V porotě zasedli Mgr. Milena Geussová, šéfredaktorka magazínu Pro-Energy, Ing. David Kučera, MBA, generální ředitel Power Exchange Central Europe (PXE), Ing. Richard Kabele, vedoucí oboru Rozvoj energetických trhů ve společnosti ČEPS, Ing. Luboš Pavlas, generální ředitel společnosti Czech Coal, a Ing. Igor Paholok, ředitel Institutu energetické ekonomie. 

 Kompletní seznam finálových prací naleznete zde

Druhá část večera patřila konferenci na téma „Energetika 2012 očima expertů“, kterou započal pan Igor Paholok. Tentokrát konference proběhla v duchu panelové diskuze, ke které zasedli Ing. David Kučera, MBA z Power Exchange Central Europe, Ing. Luboš Pavlas ze společnosti Czech Coal, Ing. Miroslav Vrba, CSc. ze společnosti ČEPS a Dip.-Ing. Alois Tost, expert na česko-německou energetickou situaci. Diskuzí provázel Michal Šinkovic z Institutu energetické ekonomie. Panelisté se rozhovořili např. o instalaci transformátorů v ČR a v Polsku pro regulaci nadměrných toků elektrické energie z Německa a jejich dopad na Českou republiku a Německo, fungování a smyslu regulace trhu s velkým podílem elektráren, které vyrábějí energii z obnovitelných zdrojů, či jaké jsou možnosti uplatnění pro zájemce o zaměstnání v energetice. 

 Po přednášce došlo k vyhlášení vítězů soutěže „Energy Economics Contest Vol. 2“. V kategorii Nejlepší bakalářská práce zvítězil Štěpán Chrz z UK FSV IES s prací „Provázanost trhu potravin, biopaliv a fosilních paliv: Kointegrační analýza“. Ocenění za Nejlepší diplomovou práci si odnesl Jan Dvořák z ČVUT FEL, který přednesl práci „Kritérium rozvoje energetického systému a GNPV“. V kategorii Nejlepší práce (bez omezení typu práce či instituce) se umístili autoři Krištoufek Ladislav z UK FSV IES, AV ČR, Janda Karel z VŠE FFÚ, CERGE-EI a Zilberman David z University of California s prací „Correlations between biofuels and related commodities before and during the food crisis: A taxonomy perspective“. Ocenění za nejlepší práci VŠE obdržel David Sura s prací „Finanční analýza evropských společností v elektroenergetickém průmyslu“. 

Zoom gallery   Galerii k článku naleznete zde

„Máme za sebou velmi úspěšný rok,“ podotýká Ing. Paholok a dodává: „Kromě tradičních přednášek a minikonferencí jsme uspořádali též dvě exkurze a aktivně pomáháme studentům nalézt uplatnění v energetických firmách.“ 

Institut energetické ekonomie > Kalendář akcí > Energy Economics Contest > Ohlédnutí: Prezentace prací EEC vol.2