Partneři

Soubor:
inper_new.eps
Formát:
eps
Velikost:
1MB

Hlavní partneři

cez-logo.png                     amp.png

ey.jpg                         px.png

ezpada_logo.jpg          mol_logo.jpg

 

Předchozí partneři:

           

exxonmobil.png ceps-1.png     

        

         

 Partneři


euractiv_logo_obdelnik.jpg

 

pssi7.png

Zoom gallery

 

Zoom gallery

 

Mediální partneři

energetika.jpg

 

29.5.2013 PRE partnerem IEE

Institut energetické ekonomie získal nového významného partnera - společnost Pražská energetika, a. s. (PRE). PRE je regionálním provozovatelem distribuční soustavy, působícím na území hlavního města Prahy a města Roztoky, současně je významným obchodníkem s elektřinou na velkoobchodním trhu v ČR.  více

23.4.2013 iList: Drábová promluví o financování provozu jaderných elektráren

Ve čtvrtek 25. dubna 2013 na VŠE vystoupí předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. Přednášku na téma „Vyplatí se nám jaderné technologie?“ pořádá Institut energetické ekonomie (IEE) v místnosti RB 210 od 19:45.

Pokud nebudete na závěr Rektorského sportovní dne příliš vyčerpaní, můžete se večer vydat na přednášku předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dany Drábové. Věnovat se má například provozu jaderných elektráren v České republice, ale také dostavbě Temelína.

„O financování výstavby a provozu jaderné elektrárny bude řečeno ze strany Dany Drábové nejvíce,“ prozradila Studentskému listu Kamila Biddle, mluvčí IEE. Pokud se podle ní na čtvrteční přednášku vydáte, dozvíte se například, zda je možné postavit a provozovat jaderné elektrárny z privátních zdrojů, nebo je nutné zavést regulatorní nástroje, jako jsou výkupní ceny, a k čemu tyto nástroje v praxi povedou.

Drábová pro IEE vystoupí již podruhé. Před rokem a půl promluvila na téma "Stres v jádře a jádro ve stresu“. Zabývala se v té době aktuálními otázkami spojenými s jadernou bezpečností. Přednáška tehdy reagovala na havárii elektrárny v japonské Fukušimě. Mluvila také o postupném ústupu Německa od jaderných zdrojů a jeho významu pro českou energetiku.

„Drábovou jsme se rozhodli pozvat znovu, protože jsme došli k závěru, že všechny otázky týkající se energie z jádra diskutované před rokem a půl zůstávají stále vysoce aktuální a další přibyly,“ říká mluvčí IEE.

Po přednášce bude následovat diskuse. Podle pořadatelů zazní mimo jiné otázky týkající se souboje společnosti Westinghouse a konsorcia Rosatom při dostavbě Temelína. Řešit se mají očekávané dopady vítězství obou možných kandidátů na energetickou bezpečnost České republiky. více

5.12.2012 Economix: IEE - Exkurze do Uhelného safari

Institut energetické ekonomie uspořádal koncem října exkurzi do těžebních lokalit na Mostecku. Dvě desítky účastníků tak měly možnost podívat se přímo do nitra nalezišť hnědého uhlí. Součástí programu byla i prohlídka rekultivované krajiny.
Fotoalbum Diskuse k článku


Mostecká pánev je největším ložiskem hnědého uhlí v České republice. Tři z tamějších těžebních lokalit Skupiny Czech Coal, jmenovitě Lom Československé armády, Lom Vršany a Lom Jan Šverma, disponují – nehledě na územní limity těžby – zásobami uhlí o hmotnosti 1 miliardy tun. Na základě schválených limitů zde těžba potrvá zhruba do roku 2055.


Mostecké doly se staly překvapivě oblíbeným místem pro stáda muflonů, kterýmžto vytěžené doly zřejmě připomínají jejich původní prostředí Korsiky a Sardinie, odkud historicky pocházejí. Z této zajímavosti vyplynulo i slovní spojení Uhelné safari, kterým jsou označovány exkurze do zdejších lomů. Právě takovou exkurzi zorganizoval dne 24. října 2012 Institut energetické ekonomie, působící na Vysoké škole ekonomické.


Exkurze do mosteckých dolů začala – po úvodním bezpečnostním proškolení – zastavením se u Hipodromu Most, tedy u rozsáhlého dostihového areálu, postaveného v 90. letech na důlní výsypce. Poté již přišla na řadu samotná prohlídka hnědouhelných pánví. Ta se sestávala z vyhlídky na lom Vršany a poté i s dopravením se až do vnitřního prostoru lomu, kde všechny účastníky exkurze zaujala především mohutná rypadla a zakladače zeminy.


Informační podporu všem zúčastněným poskytovala průvodkyně a koordinátorka projektu Růžena Martínková. Exkurze byla zakončena prohlídkou jezera Most, které je rovněž výsledkem rekultivace vytěžené krajiny. více

30.10.2012 Economix: IEE - Spolehlivost přenosové soustavy

S novým semestrem jsou tu opět přednášky ze světa energetické ekonomie a možnost získat certifikát potvrzující orientaci v této problematice. První přednáška s názvem „Stavy ohrožení ES ČR: Krizové situace v přenosové soustavě“ se uskutečnila v pondělí 15. října. Hostem byl Ing. Miroslav Šula, ředitel sekce Dispečerské řízení ve společnosti ČEPS, a.s.
Fotoalbum Diskuse k článku

Problémy, kterým čelí společnost ČEPS a.s. jako výhradní provozovatel přenosové soustavy na území České republiky mohou mít různé (i nepředvídatelné) příčiny, je však nezbytné, aby v případě selhání preventivních opatření bylo řešení hned po ruce. Např. v případě orkánu, jaký ČR postihl před čtyřmi lety, nemají terénní pracovníci lehkou úlohu – spadlé kabely a sloupy ležící na zemi nejenže mohou někoho zranit či zastavit dopravu na silnici, jsou také oblíbenou kořistí zlodějů. Následky poškozeného vedení dosahují pak obrovských rozměrů – ve zmíněném případě orkán Emma připravil o elektrickou energii více jak desetinu obyvatel ČR.


Abychom mohli v klidu sedět u svých počítačů nebo televizí, musí být zajištěna spolehlivost přenosové soustavy. Bezporuchová dodávka elektřiny ale není samozřejmostí. Co všechno tento stav potenciálně ohrožuje? Zaprvé je to výkonová nerovnováha – nedostatek elektřiny způsobený poruchovostí elektráren či vlivy počasí anebo přebytek elektřiny způsobený špatnými predikcemi spotřeby a zadruhé problémy při samotném přenosu elektřiny. Tyto krizové situace se pak řeší různými druhy podpůrných služeb (primární, sekundární a terciární regulace, regulace napětí, „black start“ = obnovení napětí po blackoutu), vyrovnávacím trhem, obstaráním regulační energie ze zahraničí na smluvném základě či havarijní výpomocí ze zahraničí.


Jistě všichni víme, co je to „blackout“. Pan Šula jej laicky popsal jako situaci, kdy je černo-černá tma a svítíme svíčkami (tuto definici ale dle jeho slov není bezpečné používat). O čem jste možná ale neslyšeli, je tzv. „brownout“, který ovšem neznamená hnědou tmu, ale definuje se jako částečné odlehčení spotřeby, např. cíleným snížením napětí.Další přednáška IEE o obchodování s černým zlatem „Trh s ropou a jejími deriváty“ se uskuteční 1. Listopadu v 19:45 v RB211. Na toto téma bude přednášet pan Vladimír Langhamer ze společnosti OMV Supply & Trading AG. více

21.5.2012 iList: Investice do větrné energie a banky

Zájem bank o financování větrných elektráren v posledních letech klesá. Podle Pavly Smolové z České společnosti pro větrnou energii za to může i dodatečné zdanění fotovolatiky. Zaznělo to na přednášce, kterou pořádal Institut energetické ekonomie.

Od té doby, co se na fotovoltaiku vztahují vyšší odvody, banky poskytují úvěry na investice do obnovitelných zdrojů elektřiny s mnohem menší ochotou, tvrdí Smolová.

Zatímco ještě před pár lety byly peněžní domy ochotné krýt až sto procent nákladů, nyní se chovají obezřetně a podnikatel se musí poohlédnout i jinde.

Na stavební povolení si počkáte

Kromě financování větrných elektráren nastínili zástupci České společnosti pro větrnou energii také, jak realizace podobného projektu vůbec probíhá.

„Pokud investor získá stavební povolení do pěti let, má vlastně ohromné štěstí. Výroba a montáž jsou potom relativně snadnou a rychlou záležitostí,“ domnívá se Smolová. Pro představu, montáž trvá přibližně tři dny. Časově nejnáročnější je jen pronajmutí jeřábů a jiné těžké techniky – vše je podle ní potřeba objednat dlouho dopředu.

Jestliže se podnikatel rozhodne postavit v určité lokalitě větrnou elektrárnu, musí zvolenou oblast prověřit z mnoha hledisek. Jinak hrozí, že jeho investice přijde vniveč.

Nejméně jeden rok trvá měření rychlosti větru. Jen na některých místech se totiž stavba vyplatí. Až na výjimky musí investor také docílit změny územního plánu, protože stavby tohoto typu v nich zahrnuté nebývají.


Ptáci jsou v bezpečí

Další odborník na větrnou energii Jiří Špičák se pokusil vyvrátit některá klišé spojená s těmito elektrárnami. Například přesvědčení, že představují hrozbu pro ptáky. Podle Špičáka bychom se při desetiletém pozorování sta elektráren setkali s úmrtím maximálně jednoho orla. Kvůli skleněným plochám uhyne opeřenců nesrovnatelně více.

„Některé zprávy sice vypovídají o opaku. Problém je ale v tom, že se vypracovávají ve Spojených státech a tam když něco dělají, tak ve velkém. Samozřejmě když pták vletí do lokality, kde stojí velká větrná farma, má to jasné,“ komentuje Špičák.

Při závěrečných dotazech odborníci z České společnosti pro větrnou energii reagovali na článek, ve kterém Novinky.cz informovaly o vlivu větrných elektráren na globální oteplování.

„Rozhodně se nejedná o globální změny klimatu,“ zdůrazňuje Smolová. Studie byla podle ní provedena na velké větrné farmě v USA, kde elektrárny svými lopatkami míchají teplé a studené proudy vzduchu, které přes ně obtékají. Dochází tak k promíchání vzduchu v těsné blízkosti farmy, nikoli ke změně klimatu na celé planetě.

Eliška Boudová více

4.3.2012 iList: Přednášky IEE budou pokračovat i letos

Institut energetické ekonomie (IEE) má za sebou první rok své existence. Kromě přednášek a minikonferencí uspořádal také soutěž o nejlepší práci na energeticko-ekonomické téma. V letošním roce plánuje ve své činnosti pokračovat.

První větší akce letního semestru se uskuteční v pondělí 5. března. Na prezentaci nazvané „Možnosti uplatnění v energetice“ vystoupí HR specialistka České energetické přenosové soustavy (ČEPS). Ta bude spolu s mladými lidmi, kteří do energetických firem nedávno nastoupili, mluvit o náplni práce studentů a absolventů v tomto sektoru.

Setkání se uskuteční v 19,45 v RB211.


Došla řeč i na jádro

Na přednáškách, které IEE uspořádal v loňském roce, vystoupili zástupci z VŠE, bankovního sektoru a především z energetických společností – například z ČEPS nebo Pražské energetické burzy. Jednotlivé prezentace probíhaly jak samostatně, tak v rámci kurzu Analýza trhů energetických komodit.

První konference institutu, který spadá pod Fakultu financí a účetnictví na VŠE, proběhla v březnu 2011 a zabývala se obecným významem ekonomie v energetice. Během roku si mohli studenti rozšířit znalosti obchodování na energetickém trhu a řízení finančních rizik nebo diskutovat o obnovitelných zdrojích elektřiny.

Jaderné energetiky se týkala poslední přednáška podzimního semestru nazvaná „Stres v jádře, jádro ve stresu“, kde vystoupila předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. „Představila situaci, která vznikla po nešťastných událostech v japonské Fukušimě, i otázku budoucnosti německých a evropských jaderných elektráren a jejich vliv na ceny energie,“ uvádí zástupci IEE.

Jak doplňuje mluvčí institutu Kamila Biddle, odborné diskuse se nevěnovaly pouze elektřině, ale také dalším komoditám. O uzavírání kontraktů na zemní plyn hovořili na jednom ze setkání například specialisté skupiny RWE Transgas.

Kromě konferencí uspořádal institut také soutěž Energy Economics Contest, do níž mohli studenti VŠE i ostatních škol zaslat své bakalářské, diplomové nebo jiné práce. Stejnou příležitost budou mít zájemci o problematiku energetické ekonomie i letos. Zároveň budou pokračovat přednášky a konference. „Stěžejní akcí letního semestru bude minikonference Kariéra v energetice,“ komentuje ředitel IEE Igor Paholok. Posluchači se tu podle něj dozví, jak získat uplatnění v energetických společnostech.

Tereza Holanová více

15.11.2011 Economix: Institut energetické ekonomie na VŠE

Pokud vás zajímá ekonomie, která se zabývá otázkami energetiky, určitě nepromeškejte cyklus přednášek pořádaný Institutem ekonomické energie (IEE). Přednášky probíhají v prostorách VŠE na Žižkově v průběhu semestru a hosty jsou téměř výhradně lidé z praxe, kteří dávají diskutovaným tématům vlastní perspektivu.
Fotoalbum Diskuse k článku

Motivací pro účast na těchto přednáškách může být i možnost rozšíření životopisu o kolonku Certifikát IEE, který potvrzuje získání vzdělání z oboru energetické ekonomie. Více informací o certifikátu můžete získat zde.
více

Stránkování

<1 2 3 4 5 67 8 >