Partneři

Soubor:
inper_new.eps
Formát:
eps
Velikost:
1MB

Hlavní partneři

cez-logo.png                     amp.png

ey.jpg                         px.png

ezpada_logo.jpg          mol_logo.jpg

 

Předchozí partneři:

           

exxonmobil.png ceps-1.png     

        

         

 Partneři


euractiv_logo_obdelnik.jpg

 

pssi7.png

Zoom gallery

 

Zoom gallery

 

Mediální partneři

energetika.jpg

 

19.3.2015 IEE navázal spolupráci s oborem Energetická bezpečnost na FSS MU

Institut energetické ekonomie s potěšením oznamuje, že navázal spolupráci s magisterským oborem Energetická bezpečnost (Energy Security Studies, ESS) na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.

Magisterský studijní program Energy Security Studies se realizuje na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií FSS a je vyučován plně v agličtině. Ve středoevropském prostoru představuje jedinečný studijní program kombinující energetické aspekty s faktory mezinárodněpolitickými: ve studentech pěstuje kritické myšlení, podněcuje individuální i týmovou práci a vede ke zvládnutí metod a technik vědeckého výzkumu. Obor využívá rozsáhlé vědecké a publikační činnosti svých pracovníků a vychovává specialisty s komplexní znalostí energetiky a k ní přidružených témat v rámci mezinárodní politiky, ekonomie i práva.

Velmi si vážíme navázaného partnerství a budeme se snažit maximálně využít jeho potenciál. Rádi bychom jeho prostřednictvím přispěli zejména k dalšímu zvýšení odbornosti členů IEE a na to navázaných výstupů a aktivit. Se zástupci ESS jsme předjednali konkrétní parametry spolupráce, s nimiž vás ve vhodnou chvíli rádi seznámíme.

Více informací zde více

11.3.2015 Nabídka práce u společnosti EP ENERGY TRADING, a.s.

Společnost EP ENERGY TRADING, a.s. hledá vhodného uchazeče na pozici schedulera pro team tradingu. Více informací níže a na http://www.epet.cz.

POPIS PRACOVNÍHO MÍSTA

Scheduler
Pracovní zařazení
Společnost: EP ENERGY TRADING a.s.
Odbor: středisko Trading EE


Popis pracovního místa
Zodpovídá za hlášení dodávek EE a zároveň má na starost a spravuje systém, který slouží k hlášení dodávek elektřiny a zadávání obchodních kontraktů pro oddělení tradingu.
Hlavní povinnosti o Hlášení dodávek na TSO (ČEPS, SEPS, Tennet, Amprion, Mavir) a další autority (OTE, …) o Zadávání obchodních kontraktů so systému
o Kontrola obchodních pozic s obchodními partnery
o Zajištění aukcí v systémech aukčních kanceláří přenosových kapacit + analýza a predikce cen
o Práce s reporty od operátorů trhu


Požadavky:
o VŠ vzdělání ekonomického směru
o Znalost MS Office
o Proaktivní přístup k učení se novým věcem
o Znalost AJ na komunikativní úrovni
o Znalost NJ výhodou
o Výhodou - znalost trhu s elektřinou a plynem, případně znalost schedulingu elektřiny a plynu více

11.3.2015 Nabídka odborného vedení závěrečné práce od společnosti Amper Market

Společnost Amper Market, jeden z největších nezávislých dodavatelů elektrické energie na českém trhu a provozovatel virtuální elektrárny, nabízí studentům VŠE možnost odborného vedení při zpracování některého z níže uvedených témat závěrečné práce. Institut energetické ekonomie FFÚ zde slouží jako zprostředkovatel, který by zároveň asistoval při výběru oficiálního vedoucího závěrečné práce přímo na příslušné katedře.

1) Témata pro bakalářské práce
a) Přeshraniční toky elektřiny a srovnání pozice ČR (vývoz, dovoz) na evropském trhu s elektřinou se srovnatelnými státy v Evropě.
b) Trh dodávek energií koncovým zákazníkům v ČR: srovnávací analýza finančních ukazatelů dodavatelů energií dle dostupných finančních výkazů.

2) Témata pro diplomové práce
a) Likvidita denního, vnitrodenního a vyrovnávacího trhu v ČR, vývoj a dopad na efektivitu trhů.
b) Podpora obnovitelných zdrojů v ČR a její efektivita, náklady podpory OZE, efektivita systémů povinného výkupu a zelených bonusů.
c) Uplatnění virtuální elektrárny v podmínkách ČR: aplikace u distributora v lokální distribuční soustavě vs. aplikace u obchodníka s elektřinou.
d) Teorie her a spotové trhy s elektřinou: aplikace pro vnitrodenní trh v ČR.

Žádáme všechny, jež kterékoliv z témat zaujme a chtěli by se dozvědět více podrobností, aby nám svůj předběžný zájem potvrdili do čtvrtka 19. března. V této fázi se jedná o nezávaznou, předběžnou sondáž mající za cíl pouze vyzjistit, zda na půdě VŠE existuje pozitivní perspektiva pro zadávání témat závěrečných prací z oblasti energetické ekonomie. Nabídka je otevřena studentům bakalářského i magisterského stupně.

V případě pozitivní odezvy je společnost Amper Market připravena poskytnout veškerou odbornou podporu danému zájemci spojenou s možností osobních konzultací odborníků přímo ve firmě a potenciálem užší budoucí spolupráce se studentem. Předběžný zájem prosím sdělte emailem Pavlu Farkačovi na adresu farkac@institutee.cz, na kterého se můžete obracet i se žádostí o doplňující informace v této věci.

Těšíme se na případnou spolupráci!

Tým IEE

O společnosti Amper Market

Společnost Amper Market, a.s. byla založena s cílem přímo uplatnit silovou elektřinu z nezávislých výrobních zdrojů převážně obnovitelného charakteru u koncových zákazníků. Ve střednědobém horizontu je hlavním cílem společnosti realizace průkopnického konceptu virtuální elektrárny, spočívající ve spojení decentralizovaných zdrojů a odběratelů elektřiny v jednotně monitorovaný a dispečersky řízený systém. Tento cíl je nyní postupně realizován. Současně s přípravou virtuální elektrárny jsou smluvně zajišťovány nové zdroje a budovány obchodní vztahy se zákazníky. 

Hlavními zákazníky společnosti jsou podniky, města a obce. Na opačné straně nabízí společnost možnost výkupu elektřiny nezávislým výrobcům, kteří jsou klíčoví pro naplnění obchodního modelu společnosti. Všem partnerům nabízí profesionální a individuální přístup při spolupráci na budování moderní decentralizované energetiky.

Celkové tržby společnosti dosáhly v roce 2014 1,675 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o 48%. K 28. 2. 2015 dosáhl počet odběrných míst společnosti Amper Market počtu 28 304. Kromě těchto odběrných míst přebírá společnost Amper Market ještě odpovědnost za odchylku a velkoobchodně dodává elektřinu do odběrných míst u několika dalších dodavatelů obsluhujících dalších cca 22 000 OM. Celková bilance Amper Market tedy zahrnuje cca 50 000 odběrných míst.

Nejčerstvější video dokumentující aktivity společnosti Amper Market je ke zhlédnutí zde více

11.5.2014 EY: diplomová práce provázána s praxí

Chcete psát diplomovou práci na aktuální téma z energetiky? Chcete, aby byla provázána s praxí, ale nevíte, kde začít? Partner IEE, společnost EY Česká republika exkluzivně nabízí možnost vedení dvou diplomových prací s obhajobou v lednu nebo červnu 2015. Práce je zároveň prvním krokem k získání stálého pracovního místa v EY, proto můžete očekávat malé „výběrové řízení“. V případě Vašeho zájmu je zde pak možnost absolvovat již letní stáž ve společnosti EY Česká republika.

Témata prací:

1. Porovnání regulatorního prostředí energetického využití odpadu v ČR a v jiných zemích EU
- více

11.3.2014 Přednáška "Jak funguje koncept virtuální elektrárny" na Economix.cz

"Virtuální elektrárna je podobně zprofanovaný pojem jako smart grids, každý o tom mluví, ale nikdo pořádně neví, co to vlastně je." 

Nestihli jste přijít na přednášku Jana Palaščáka (Amper Market) o virtuálních elektrárnách? Přečtěte si o čem byla na webu economix.cz! více

19.11.2013 Přednáška "Řízení finančních rizik v energetice" na Economix.cz

Jestli jste nestihli přednášku Igora Paholka o řízení finančních rizik v energetice, podívejte se na jeho prezentaci v sekci ke stažení zde, nebo na reportáž z akce na webu economix.cz. Mluvilo se o optimalizaci rizik, základních nástrojích na řízení tržního rizika i nutnosti rozlišovat mezi obchodováním na spotu a dlouhodobými kontrakty. více

5.11.2013 ČEPS: Soutěž o nejlepší práce z oblasti energetické ekonomie

Pokud píšete diplomovou práci z oblasti energetiky nebo ekonomie a budete ji obhajovat v tomto roce, neváhejte a přihlaste ji do soutěže společnosti ČEPS. Odměna pro vítěze každé kategorie činí 15.000 korun! Více informací naleznete na stránkách soutěže.

Nezapomeňte ani na letošní ročník Energy Economy Contest, na přihlašování máte stále víc než dva týdny. Soutěžit můžete v pěti kategoriích, podrobnější informace jsou k nalezení zde. více

Stránkování

<1 2 3 4 56 7 8 >