Partneři

Soubor:
inper_new.eps
Formát:
eps
Velikost:
1MB

Hlavní partneři

cez-logo.png                     amp.png

ey.jpg                         px.png

ezpada_logo.jpg          mol_logo.jpg

 

Předchozí partneři:

           

exxonmobil.png ceps-1.png     

        

         

 Partneři


euractiv_logo_obdelnik.jpg

 

pssi7.png

Zoom gallery

 

Zoom gallery

 

Mediální partneři

energetika.jpg

 

16.4.2016 UniCredit Bank: Pracovní příležitost (výběrové řízení ukončeno)

UniCredit Bank hledá do týmu v oddělení Market Risk nového kolegu, který by měl mít na starosti primárně oblast řízení rizik energetických trhů. více

26.3.2016 ExxonMobil: Credit Open Day (27/4/2016)

The Institute of Energy Economics is glad to invite you to Credit Open Day (April 27th, 9am – 1pm): více

15.3.2016 Amper Holding – od prodeje elektřiny ke komplexním službám v energetice

Základním stavebním kamenem holdingu, pojmenovaného po geniálním francouzském fyzikovi, matematikovi a přírodovědci, je akciová společnost Amper Market, založená v roce 2011. Tato společnost dodává elektřinu vyrobenou z významné části nezávislými decentralizovaný- mi výrobci odběratelům v průmyslu a službách, městům a obcím. Vlastnictví a smluvní zajištění zdrojů elektřiny umožňuje společnosti rozvíjet koncept virtuální elektrárny, spočívající ve spojení decentralizovaných zdrojů a odbě- ratelů elektřiny v jednotně monitorovaný a dispečersky řízený systém. více

8.10.2015 Nabídka odborného vedení závěrečné práce od společnosti Amper Market

Společnost Amper Market, jeden z největších nezávislých dodavatelů elektrické energie na 
českém trhu a provozovatel virtuální elektrárny, nabízí studentům VŠE možnost odborného 
vedení závěrečné práce při zpracování některého z níže uvedených témat. Institut energetické 
ekonomie zde slouží jako zprostředkovatel, který by zároveň asistoval při výběru 
oficiálního vedoucího závěrečné práce.

1) Témata pro bakalářské práce

a) Přeshraniční toky elektřiny a srovnání pozice ČR (vývoz, dovoz) na evropském trhu s 
elektřinou se srovnatelnými státy v Evropě.

b) Trh dodávek energií koncovým zákazníkům v ČR: srovnávací analýza finančních ukazatelů 
dodavatelů energií dle dostupných finančních výkazů.

2) Témata pro diplomové práce

a) Likvidita denního, vnitrodenního a vyrovnávacího trhu v ČR, vývoj a dopad na efektivitu 
trhů.

b) Podpora obnovitelných zdrojů v ČR a její efektivita, náklady podpory OZE, efektivita 
systémů povinného výkupu a zelených bonusů.

c) Uplatnění virtuální elektrárny v podmínkách ČR: aplikace u distributora v lokální 
distribuční soustavě vs. aplikace u obchodníka s elektřinou.

d) Teorie her a spotové trhy s elektřinou: aplikace pro vnitrodenní trh v ČR.

Nabídka je otevřena studentům bakalářského i magisterského stupně VŠE. V případě 
pozitivní odezvy je společnost Amper Market připravena poskytnout veškerou odbornou 
podporu danému zájemci spojenou s možností osobních konzultací odborníků přímo ve firmě 
a potenciálem užší budoucí spolupráce se studentem. Předběžný zájem prosím sdělte emailem 
Pavlu Farkačovi na adresu farkac@institutee.cz, na kterého se můžete obracet i se žádostí o 
doplňující informace v této věci.

Tým IEE více

30.8.2015 Nabídka práce u společnosti ČEPS, a.s.

Společnost ČEPS, a.s. poptává vhodné kandidáty na dvě pozice: více

24.4.2015 Alpiq Energy SE: Pracovní příležitost

Alpiq Energy SE, která je součástí skupiny Alpiq s kořeny ve Švýcarsku, je jednou z největších mezinárodních společností v oblasti obchodování s elektřinou v České republice a jedním z hlavních hráčů ve střední a východní Evropě. Aktivní jsou na velkoobchodních i maloobchodních trzích.

Momentálně je v společnosti otevřená pozice JUNIOR PORTFOLIO MANAGER (Energy & Gas Business). 

Více o nabídce si přečtěte zde. více

22.4.2015 Amper Market: Nabídka odborného vedení závěrečné práce

Máte obavy, že vaše bakalářská práce nebude zajímavá a ničím přínosná? Chtěli byste psát diplomku na aktuální smysluplné téma, díky kterému můžete možná získat pracovní pozici svých snů? Využijte jedinečnou příležitost psaní závěrečných prací na Fakultě financí a účetnictví VŠE ve spolupráci se společností Amper Market, která danému zájemci poskytne veškerou odbornou podporu spojenou s možností osobních konzultací odborníků přímo ve firmě a potenciálem užší budoucí spolupráce se studentem.

V případě zájmu se k níže sepsaným tématům bakalářských a diplomových prací můžete přihlašovat přímo přes ISIS, odborné vedení ze strany Katedry měnové teorie a politiky FFÚ zaštiťují pánové docent Karel Brůna a docent Jaroslav Brada.


1) Témata pro bakalářské práce
a) Přeshraniční toky elektřiny a srovnání pozice ČR (vývoz, dovoz) na evropském trhu s elektřinou se srovnatelnými státy v Evropě.
b) Trh dodávek energií koncovým zákazníkům v ČR: srovnávací analýza finančních ukazatelů dodavatelů energií dle dostupných finančních výkazů.

2) Témata pro diplomové práce
a) Likvidita denního, vnitrodenního a vyrovnávacího trhu v ČR, vývoj a dopad na efektivitu trhů.
b) Podpora obnovitelných zdrojů v ČR a její efektivita, náklady podpory OZE, efektivita systémů povinného výkupu a zelených bonusů.
c) Uplatnění virtuální elektrárny v podmínkách ČR: aplikace u distributora v lokální distribuční soustavě vs. aplikace u obchodníka s elektřinou.
d) Teorie her a spotové trhy s elektřinou: aplikace pro vnitrodenní trh v ČR.


V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit!

Tým IEE


O společnosti Amper Market

Společnost Amper Market, a.s. byla založena s cílem přímo uplatnit silovou elektřinu z nezávislých výrobních zdrojů převážně obnovitelného charakteru u koncových zákazníků. Ve střednědobém horizontu je hlavním cílem společnosti realizace průkopnického konceptu virtuální elektrárny, spočívající ve spojení decentralizovaných zdrojů a odběratelů elektřiny v jednotně monitorovaný a dispečersky řízený systém. Tento cíl je nyní postupně realizován. Současně s přípravou virtuální elektrárny jsou smluvně zajišťovány nové zdroje a budovány obchodní vztahy se zákazníky. 

Hlavními zákazníky společnosti jsou podniky, města a obce. Na opačné straně nabízí společnost možnost výkupu elektřiny nezávislým výrobcům, kteří jsou klíčoví pro naplnění obchodního modelu společnosti. Všem partnerům nabízí profesionální a individuální přístup při spolupráci na budování moderní decentralizované energetiky.

Celkové tržby společnosti dosáhly v roce 2014 1,675 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o 48%. K 28. 2. 2015 dosáhl počet odběrných míst společnosti Amper Market počtu 28 304. Kromě těchto odběrných míst přebírá společnost Amper Market ještě odpovědnost za odchylku a velkoobchodně dodává elektřinu do odběrných míst u několika dalších dodavatelů obsluhujících dalších cca 22 000 OM. Celková bilance Amper Market tedy zahrnuje cca 50 000 odběrných míst.

Nejčerstvější video dokumentující aktivity společnosti Amper Market je ke zhlédnutí zde více

Stránkování

<1 2 3 45 6 7 8 >