Partneři

Soubor:
inper_new.eps
Formát:
eps
Velikost:
1MB

Hlavní partneři

cez-logo.png           amp.png

ey.jpgceps-1.png

exxonmobil.png        px.png

ezpada_logo.jpg

 Partneři


euractiv_logo_obdelnik.jpg

 

pssi7.png

Zoom gallery

 

Zoom gallery

 

Mediální partneři

energetika.jpg

 

15.10.2016 ČEZ Inovační maraton 2016

Druhý ročník ČEZ Inovačního maratonu proběhne na centrále Skupiny ČEZ 10. – 11. listopadu 2016. Akce je určena pro studenty a čerstvé absolventy vysokých škol, kteří se nebojí výzev a mají chuť na sobě pracovat a poznat fungování velké společnosti, ti budou mít 24 hodin na vymýšlení inovací a nových řešení uplatnitelných v praxi. Skupina ČEZ chce touto aktivitou nejen inovovat, ale také přitáhnout kvalitní absolventy vysokých škol. Loňský ročník oba cíle naplnil. více

13.5.2016 Summer School on Energy Security

The Department of International Relations and European Studies, Faculty of Social Studies, Masaryk University together with our partners is happy to announce the summer school on energy security titled The Energy Policy of the EU and Its Position in Global Energy Environment. The fifth year of this summer school, which already earned an excellent international reputation, takes place in the UNESCO World Heritage City of Telc and will be dealing with highly topical issue of energy policy of the European Union and EU position in the global energy environment. více

16.4.2016 UniCredit Bank: Pracovní příležitost (výběrové řízení ukončeno)

UniCredit Bank hledá do týmu v oddělení Market Risk nového kolegu, který by měl mít na starosti primárně oblast řízení rizik energetických trhů. více

26.3.2016 ExxonMobil: Credit Open Day (27/4/2016)

The Institute of Energy Economics is glad to invite you to Credit Open Day (April 27th, 9am – 1pm): více

15.3.2016 Amper Holding – od prodeje elektřiny ke komplexním službám v energetice

Základním stavebním kamenem holdingu, pojmenovaného po geniálním francouzském fyzikovi, matematikovi a přírodovědci, je akciová společnost Amper Market, založená v roce 2011. Tato společnost dodává elektřinu vyrobenou z významné části nezávislými decentralizovaný- mi výrobci odběratelům v průmyslu a službách, městům a obcím. Vlastnictví a smluvní zajištění zdrojů elektřiny umožňuje společnosti rozvíjet koncept virtuální elektrárny, spočívající ve spojení decentralizovaných zdrojů a odbě- ratelů elektřiny v jednotně monitorovaný a dispečersky řízený systém. více

8.10.2015 Nabídka odborného vedení závěrečné práce od společnosti Amper Market

Společnost Amper Market, jeden z největších nezávislých dodavatelů elektrické energie na 
českém trhu a provozovatel virtuální elektrárny, nabízí studentům VŠE možnost odborného 
vedení závěrečné práce při zpracování některého z níže uvedených témat. Institut energetické 
ekonomie zde slouží jako zprostředkovatel, který by zároveň asistoval při výběru 
oficiálního vedoucího závěrečné práce.

1) Témata pro bakalářské práce

a) Přeshraniční toky elektřiny a srovnání pozice ČR (vývoz, dovoz) na evropském trhu s 
elektřinou se srovnatelnými státy v Evropě.

b) Trh dodávek energií koncovým zákazníkům v ČR: srovnávací analýza finančních ukazatelů 
dodavatelů energií dle dostupných finančních výkazů.

2) Témata pro diplomové práce

a) Likvidita denního, vnitrodenního a vyrovnávacího trhu v ČR, vývoj a dopad na efektivitu 
trhů.

b) Podpora obnovitelných zdrojů v ČR a její efektivita, náklady podpory OZE, efektivita 
systémů povinného výkupu a zelených bonusů.

c) Uplatnění virtuální elektrárny v podmínkách ČR: aplikace u distributora v lokální 
distribuční soustavě vs. aplikace u obchodníka s elektřinou.

d) Teorie her a spotové trhy s elektřinou: aplikace pro vnitrodenní trh v ČR.

Nabídka je otevřena studentům bakalářského i magisterského stupně VŠE. V případě 
pozitivní odezvy je společnost Amper Market připravena poskytnout veškerou odbornou 
podporu danému zájemci spojenou s možností osobních konzultací odborníků přímo ve firmě 
a potenciálem užší budoucí spolupráce se studentem. Předběžný zájem prosím sdělte emailem 
Pavlu Farkačovi na adresu farkac@institutee.cz, na kterého se můžete obracet i se žádostí o 
doplňující informace v této věci.

Tým IEE více

30.8.2015 Nabídka práce u společnosti ČEPS, a.s.

Společnost ČEPS, a.s. poptává vhodné kandidáty na dvě pozice: více

Stránkování

12 3 4 5 >