Ohlédnutí: Přednáška „Predikce vývoje spotřeby elektřiny v ČR“

15.4.2016

V úterý 5. dubna se na Vysoké škole ekonomické konala přednáška s názvem Predikce vývoje spotřeby elektřiny v ČR pořádaná Institutem energetické ekonomie. Přednášku vedl pan Stanislav Trávníček, senior konzultant EY v oddělení Advisory Services se zaměřením na Power & Utilities.

Pan Trávníček se zaměřil především na faktory ovlivňující spotřebu elektřiny. Nejprve byla řeč o základním rozdělení vlivů na technické a socioekonomické. Technické vlivy ovlivňují způsob přeměny elektřiny na konečné formy energie a energetickou účinnost této přeměny, zatímco vlivy socioekonomické ovlivňují chování lidí a konkrétně to, jak často, jakým způsobem a jak dlouho trvá nasazení uvedených technických prostředků pro zabezpečení základních i odvozených potřeb v souvislosti s elektřinou. Mezi již zmíněné technické vlivy na budoucí spotřebu elektřiny patří například typy spotřebičů v domácnostech, nové technologie řízení spotřeby a účinnost zařízení konečné spotřeby.

Následně uvedl pan Trávníček ekonomické vlivy mající dopad na spotřebu elektřiny. Do této skupiny můžeme uvést například nepředvídaný růst nebo pokles ekonomiky vyjádřený růstem nebo poklesem HDP. V současné době se ekonomika ČR nachází ve fázi zotavení po období recese po roce 2008 a postupně zrychluje na 4,5 % v roce 2015.

Velmi důležitým faktorem ovlivňujícím spotřebu elektřiny v dalších letech je počet a struktura obyvatelstva. Rizikem (byť ne zcela pravděpodobným) je náhlá změna počtu obyvatel způsobená například výraznou migrací, náhlým zvýšením úmrtnosti a podobně. Předpokladem je, že vybavenost domácností elektrickými spotřebiči bude růst.

Dalšími zmíněnými vlivy byly vlivy technologické, mezi které patří například instalace nových malých a mikrozdrojů přímo v odběrných místech pro vlastní spotřebu. Jedním z trendů je například instalace mikrokogeneračních jednotek, což jsou zdroje tepelné a elektrické energie do 30 až 50 kW elektrického výkonu, u spotřebičů pro domácí využití do 5 KWe.  Dále se předpokládá rozvoj malých instalací obnovitelných zdrojů, tedy zejména fotovoltaických panelů a rozvoj akumulace.

Dalšími probíranými tématy byla elektromobilita, úspory v elektropohonech jako průřezové technologii v průmyslu a dále vlivy technologií řízení spotřeby..

V neposlední řadě se pan Trávníček zmínil o změnách cen energií, jako o jednom z vlivů majících dopad na změny ve spotřebě elektřiny.

Ke konci přednášky bylo k vidění několik grafů zobrazujících možný budoucí vývoj spotřeby elektřiny s ohledem na ovlivňující faktory, které pan Trávníček probral v průběhu přednášky. Bylo možné například vidět, jak může vypadat spotřeba elektřiny v běžném zimním pracovním dnu v roce 2025.

Prezentace z přednášky ke stažení zde.

Autor: Michaela Grunová

Institut energetické ekonomie > Kalendář akcí > Přednášky > Ohlédnutí: Přednáška „Predikce vývoje spotřeby elektřiny v ČR“