Ohlédnutí: Přednáška "Podzemní zásobníky plynu v energetice 21. století"

25.3.2016

V úterý 22. března 2016 pořádal Institut energetické ekonomie FFÚ přednášku Podzemní zásobníky plynu v energetice 21. století vedenou panem Vítem Macou, analytikem Gas Storage RWE.

Z počátku vyvolal pan Maca soutěživého ducha posluchačů přislíbením zajímavých odměn za správné odpovědi na otázky k tématu. Z různorodých odpovědí vybral ty správné a výhercům připravil zasloužené ceny. Poté započal přednášku.

Pan Maca vyvrátil mylné představy o podzemních zásobnících, a to takové, že se jedná o zakopané kovové nádrže pod zemí a vysvětlil, jak tyto zásobníky fungují. Popis uskladnění a vyskladnění do či ze zásobníků doplňoval schématy, aby se každý zorientoval tímto na první pohled lehkým, ovšem ve skutečnosti složitým procesem. Zásobníky nelze celé vyprázdnit, ale je potřeba udržovat pro zajištění dostatečného tlaku jejich kapacitu z 60 – 70 % plnou. Jedná se o důležité články v plynovém řetězci. Zásobníky zajišťují bezpečnost dodávek při nečekaných událostech a pomáhají pokrýt spotřebu během spotřebních špiček v zimním období. Zásobníků je několik druhů. Nové zásobníky se nebudují, a to kvůli vysoké investiční náročnosti a těžko předvídatelné situaci na trhu.

Obchod s plynem probíhá v jednotkách MWh. Dříve se obchody se skladovací kapacitou uskutečňovaly primárně v podobě „bundle“ balíčků (určený objem v kombinaci s těžebními a vtláčenými výkony zákazník kupoval několik balíčků a ne jeden nabízený objem). Mezi přímé trhy patří - přímé transakce, obálkové metody, aukce. Aukce jsou nejčastějším prostředkem prodeje a nákupu plynu, kde zákazníci svou poptávkou ovlivňují finální cenu produktu. Dodavatelé určují zahajovací cenu pomocí různých modelů. Nejčastěji používaný systém určení tržní hodnoty je summer winter spread, tedy rozdíl cen plynu mezi zimou (sezónou) a létem.

Největšími energetickými trhy jsou NBP (UK), TTF (NL), NCG (DE). Dominantní je NBP, který má nejvyšší likviditu, nicméně jeho dominance postupně upadá. Zahraniční obchod se skladovací kapacitou není kvůli poplatkům za vstup/výstup do/ze země a nutnosti dodatečných licencí příliš atraktivní.

Tzv. bezpečnostní standard dodávek (BSD) nařizuje dodavatelům tvořit 30 % rezervy v měsících říjen – duben pro chráněné zákazníky (např. školy, nemocnice…). Pokud stát nevyhlásí stav nouze, patří tento plyn nasmlouvaným klientům.

Přednášku zakončila diskuze, ve které byly zmíněny dotazy týkající se dopadů propojení potrubí se zahraničím a systému „odpadávání“ zákazníků při aukci plynu.

Prezentace z přednášky ke stažení zde.

Autor: Martin Motl

Ohlédnutí: Přednáška "Podzemní zásobníky plynu v energetice 21. století"
Institut energetické ekonomie > Kalendář akcí > Přednášky > Ohlédnutí: Přednáška "Podzemní zásobníky plynu v energetice 21. století"