Ohlédnutí: Exkurze "ÚJV Řež"

28.2.2016

Institut energetické ekonomie FFÚ VŠE uspořádal 26. února exkurzi do ÚJV Řež. Tématem setkání však byla technologie, která je s jadernou energetikou, což je jinak hlavní výzkumné poslání zařízení v Řeži, spojena jen oklikou. V centru exkurze byla technologie Power2Gas, jež je jednou z variant, jak dlouhodobě a s velmi solidní účinností uchovávat elektrickou energii ve formě vodíku.

 

Zoom gallery

 

Programem nás provázel pan Ing. Aleš Doucek, vedoucí oddělení Vodíkové technologie. Během jeho teoretického výkladu se účastníci dozvěděli základní fakta o možnostech, výhodách a omezeních využívání vodíku jako energetického zdroje. Jeho hlavní předností je fakt, že se jedná o bezuhlíkatý zdroj energie, takže jeho využívání např. v palivových článcích je neutrální vůči životnímu prostředí. Zároveň se jedná o jednu z metod uchování elektrické energie na delší dobu, neboť zatímco prezervace energie v rámci hodin je již dnes dost dobře možná velkými lithiovými akumulátory, tak prodloužení období mezi produkcí a spotřebou elektrické energie např. v řádu měsíců je stále velkou výzvou, která limituje širší využití obnovitelných zdrojů energie.

V Řeži využívají v procesu uchování energie ve vodíku následující výrobní postup: fotovoltaická elektrárna, která se nachází na střeše tamní jídelny, přenáší energii do elektrolyzéru, který vyrábí vodík, jenž se následně skladuje v zásobnících plněných pod velmi vysokým tlakem, neboť H2 má nízkou energetickou hustotu. Když má být H2 znovu energeticky využit, jsou jeho zásobníky umístěny typicky na střechu TriHyBusu (vodíkový autobus), kde je jejich energie prostřednictvím palivových článků přenášena na kola. Celý tento proces pracuje s více než 30 % účinností (zbytek tvoří odpadní teplo).

Právě jízda TriHyBusem, který v Řeži provozují od roku 2009, byla další částí exkurze. Hydrobus dodala plzeňská Škoda Electric a jeho jedinou podstatnou odlišností od standardních modelů je právě jeho pohonná jednotka. Své palivo si totiž ve formě vodíkových zásobníků (jež umožní dojezd až 250km) vozí na střeše a následně jej v zadní „motorové“ části v palivových článcích přeměňuje na energii, která celý autobus poměrně svižně pohání. Nulovou emisní zátěž takového pohonu demonstroval přímo pan Doucek, když si pod výfukem autobusu doslova opláchl ruce. Jediným odpadním materiálem je totiž vodní pára.

 

TriHyBusZoom gallery
TriHyBus

Jak zmínil pan Doucek, největším omezením komerčního využití vodíku v dopravě je absence čerpacích stanic. Jedná se totiž o vzájemně podmíněný proces výstavby čerpacích stanic a rozšíření automobilů na vodíkový pohon. Ty přitom již nyní (např. upravená Honda FCX) pracují s dojezdem až 500km a tankování vodíku je svojí rychlostí plně srovnatelné s tankováním standardní nafty či benzinu.

Závěrem bychom Vás rádi pozvali na konferenci Hydrogen Days, jež se v Praze uskuteční na začátku dubna. V delším horizontu pak pro Vás máme pozvánku na World Hydrogen Technologies Convention, což je akce globálního významu, která se v Praze bude konat v příštím roce.

Tým IEE

Institut energetické ekonomie > Kalendář akcí > Další akce > Ohlédnutí: Exkurze "ÚJV Řež"