Ohlédnutí: Diskusní setkání "Obchodování energetických komodit"

1.5.2016

V pondělí 25. dubna 2016 se v prostorách Burzovního paláce uskutečnilo diskusní setkání na téma Obchodování energetických komodit.

Na setkání vystoupili 3 přednášející: generální sekretář PXE David Kučera, zástupce společnosti Amper Market Ladislav Miškovský a Vladimír Kadlec, který působil 7 let ve švýcarském Axpo Trading jako business originator.

V prvním bloku přednášky jsme byli seznámeni s fungováním PXE (dříve Pražská energetická burza), jež zahájilo obchodování v roce 2007. První tři roky bylo na PXE možné obchodovat zejména produkty s fyzickou dodávkou. Tato skutečnost se změnila v roce 2010, kdy byly do nabídky zařazeny rovněž finanční futures. PXE je vnímána jako derivátová energetická burza. S elektřinou se na PXE obchoduje v rámci České republiky, Slovenska, Rumunska, Maďarska a Polska, se zemním plynem pouze v ČR. V dnešní době je do obchodování na PXE zahrnuto cca 45 účastníků, přičemž tento počet se od roku 2010 příliš nemění. Tento fakt je způsoben relativně malým trhem v České republice, na němž se vyskytuje konstantní počet hráčů. Pro obchodování na PXE je nutné splnit několik podmínek. Kromě smlouvy s PXE a dodání dokumentace potvrzující existenci společnosti, daňový domicil a úspěšné absolvování procesu „Know your customer“ je zároveň nutnou podmínkou členství v European Commodity Clearing AG pro vypořádání obchodů, jehož získání je nejsložitější částí pro vstup na PXE.

Dále jsme byli seznámení s principy obchodování a základními náležitostmi objednávky, mezi něž patří identifikace produktu, určení, zda se jedná o nákup nebo prodej dané komodity, počet kontraktů, cena a identifikace obchodníka. David Kučera také vysvětlil rozdíl mezi burzovním a OTC trhem a vysvětlil principy, podle nichž vypořádací centrum řídí rizika. PXE začíná spolupracovat s EEX. Touto spoluprací EEX získává 66,7 % v PXE, nicméně značka PXE zůstane zachována a bude zodpovědná především za obchodní aktivity v regionu CEE/SEE.

Ladislav Miškovský předložil velmi živou a zkušenostmi nabytou přednášku opřenou o jeho více než desetileté zkušenosti s obchodováním energetických komodit. Přiblížil principy technické analýzy i to, jaká specifika obnáší role market makera na energetické burze.

Vladimír Kadlec posluchače seznámil s rozdílem mezi traderem a originatorem. Originator na rozdíl od tradera nezná cenu v době uzavírání obchodu, a proto pracuje především s predikcemi a zkušenostmi z předchozích obchodů. Originating je o nalezení dobré myšlenky, vyhnutí se těm špatným a zejména o úspěšném uzavření kontraktu. Je důležité si uvědomit, že žádný obchod není dokončen, dokud není podepsána smlouva. Při obchodování elektřiny dlouhodobě dochází ke snižování spreadu mezi peakloadem a baseloadem. To, jaký dopad bude mít na ceny obchodování energetických komodit rozšíření alternativních zdrojů, zůstává jednou z největších otázek dneška.

Prezentace pana Kučery ke stažení zde.

Prezentace pana Kadlece ke stažení zde.

Autor: Kateřina Kunešová

Institut energetické ekonomie > Kalendář akcí > Další akce > Ohlédnutí: Diskusní setkání "Obchodování energetických komodit"