Lecture Invitation: Dark and bright side of renewable energies

20.10.2017

Lecture Invitation: Dark and bright side of renewable energies

Is the future of energy sector in renewable energy or do we see just a temporary fashionable trend? What are the main threats and prime agruments of critics?

Not only about these topic will talk Mr. Albert Juanola Freixas, Head of offshore wind at ČEZ company. To be able to fully understand functioning and influence of renewables on energy sector and economy, we will briefly go trough the basic technical principles of renewables and then discuss the business and economic side. Aslo we will take apart if or when the renewables can be competitive enougt with traditional sources of energy. 

Room: RB 210
Language: English

 


Czech version:

Jsou obnovitelné zdroje energie ("OZE") budoucností energetiky nebo se jedná o krátkodobý výstřelek a na výsluní se opět vrátí tradiční zdroje?Co stojí za kritikou OZE a jaké jsou jejich hlavní problémy? 


Nejen těmito otázkami se bude zabývat Albert Juanola Freixas, Head of offshore wind ve společnosti ČEZ. K porozumnění fungování a dopadu obnovitelných zdrojů na energetický sektor bude nejprve stručně popsána jejich technická stránka a základní principy. Následně bude řeč o ekonomických aspektech a konkurenceschopnosti v transformujícím se energetickém prostředí. 

Akce se uskuteční (v pondělí) 6.11 v místnosti RB 210 v anglickém jazyce. 

Institut energetické ekonomie > Kalendář akcí > Přednášky > Lecture Invitation: Dark and bright side of renewable energies