Kogenerace – ekonomické využití paliv a snížení emisí

12.10.2016

Kogenerace – ekonomické využití paliv a snížení emisí

Metoda kogenerace – společné vysokoúčinné výroby elektřiny a tepla (KVET) – umožňuje výrazné zvýšení účinnosti využití energie obsažené v uhlovodíkových palivech.Zatímco při využíváním paliv v energetice a v dopravě se obvykle využije cca 30 – 35 % energie obsažené v palivu, lze při kogeneraci dosáhnout osmdesátiprocentní i vyšší účinnosti vztažené na energetický obsah paliva. Lepší využití paliva je současně jednou z cest omezování emisí skleníkových plynů.

Při kogeneračním procesu je odpadní teplo využíváno k vytápění nebo k ohřevu teplé vody. V teplárnách se tato metoda používá již desetiletí a v současnosti pokrývá cca 2/3 dodávek tepla v soustavách centrálního zásobování teplem. Výroba elektřiny v kogeneraci pokrývá kolem 14 % spotřeby v ČR.

Moderním trendem je především instalace menších kogeneračních jednotek do 5 MWe. Teplo i elektřina vyrobená těmito jednotkami jeobvykle z velké části spotřebována na místě, čímž se snižují ztráty způsobené v přenosové soustavě a teplovodech. Kogeneraci obvykle využívají hotely, komunální výtopny, lázně, obchodní centra, průmyslové podniky, zdravotnická zařízení i zemědělské provozy.Kogenerace patří v České republice mezi podporované zdroje energie a podle národního akčního plánu České republiky by se měl podíl výroby elektřiny a tepla v kogeneraci do 5 MWe nadále zvyšovat.

 amper_generation_cmyk.jpg

Institut energetické ekonomie > Partneři > Kogenerace – ekonomické využití paliv a snížení emisí