Kalendář AKCÍ

13.10.2015 Pozvánka na diskusi "Cesta k energetické unii a COP 21" (20/10/15)

Ministerstvo průmyslu a obchodu spolu s Ministerstvo životního prostředí a německými kolegy z Bundesministerium für Wirtschaft und Energie pořádá panelovou diskuzi Cesta k Energetické unii a COP 21: jak to vidí Berlín a Praha, která se uskuteční 20. října v budově MPO Na Františku. 

Více informací k nalezení zde

Tým IEE více

12.10.2015 Pozvánka na přednášku "Plynárenské rozcestí Ukrajiny" (20/10/15)

Institut energetické ekonomie Vás zve na svou druhou přednášku semestru. Tentokrát bude naším cílem rozebrat situaci v plynárenství na Ukrajině. více

5.10.2015 Ohlédnutí: Přednáška "EPC jako ověřená cesta k úsporám energií"

EPC jako ověřená cesta k úsporám energií! A co to vlastně znamená? Energy Performance Contracting…

Ing. Radim Kohoutek, obchodní ředitel Amper Savings, přiblížil tuto metodu financování modernizace energetických systémů v budovách v úterý 29. září v rámci přednášky pro Institut energetické ekonomie.

Během životnosti budov je zhruba 40 % vzniklých nákladů spotřebováno na energie potřebné pro provoz budov. Pouze 20 % budov v České republice se dá označit za ‚energeticky efektivní‘. Taková situace poskytuje velký prostor pro zlepšení a modernizaci energetických systémů budov. Jak ale takovéto projekty financovat?

Novelizovaný zákon o hospodaření energií bere v potaz právě zmiňovanou metodu EPC. Nejedná se však pouze o metodu financování, ale hlavně o metodu, která garantuje trvalé snížení spotřeby elektřiny v budovách. Kontrakt uzavřený mezi dodavatelskou firmou a provozovatelem budovy zaručuje určité procento snížení energetických nákladů na provoz budovy. Toto procento stanovuje dodavatelská firma na základě prvotních odhadů. Náklady na realizaci projektu jsou poté financovány dodatečnými dosaženými úsporami, které vzniknou po implementaci nových energetických systémů (tzv. ‚nadúspora‘, úspora, která je větší, než předpokládaná). V případě, že nově dodaný energetický systém nedosahuje úspor, které dodavatel sliboval (jedná se tedy o ‚méněúspora‘) má klient garanci, že nebude platit více a nedoplatek je pokryt dodavatelem.

Metodu EPC lze využít pouze u dlouhotrvajících projektů (řádově 10 let) v budovách, které ročně zaplatí za energie alespoň 3 miliony ročně. U takovýchto budov je zároveň velmi problematické financovat modernizaci energetických systémů. A právě proto je metoda EPC možnou odpovědí na otázku zefektivňování využívání energie, velmi diskutovanou v posledním desetiletí. více

23.9.2015 Pozvánka na přednášku "EPC - cesta k úsporám energií" (29/09/15)

Zajímalo by vás, jak uspořit energii a zároveň peníze? V úterý 29. září 2015 od 18:00 v místnosti SB 112 Vysoké školy ekonomické vám na přednášce IEE představí Radim Kohoutek ze společnosti Amper Market princip fungování metody EPC neboli Energetické služby se zárukou.

Energetické služby se zárukou (z angl. Energy Performance Contracting) představují velmi efektivní nástroj realizace úsporných opatření. Radim Kohoutek vás blíže seznámí s principem této metody i jednotlivými fázemi přípravy projektu, který je řešen metodou EPC. Součástí přednášky bude také názorná demonstrace metody EPC na příkladech z praxe. 

Účast na přednášce se započítává do certifikátu IEE.

Těšíme se na vaši účast.

Tým IEE více

16.9.2015 Pozvánka na seminář "Historie a budoucnost jádra" (22/09/15)

Se začátkem nového semestru pro vás máme pozvánku na seminář Historie a budoucnost jaderné energetiky, který se bude konat 22. září 2015 v dopoledních hodinách na Masarykově koleji v Praze 6 - Dejvicích.

Pokud vás tato nabídka zaujala, přihlásit se můžete zde v sekci Registrace. Kapacita omezena! Vstup je zdarma.

Program semináře naleznete zde.

Tým IEE více

12.7.2015 Pozvánka na Letní školu energetické bezpečnosti (02-09/08/15)

The Energy Policy of the EU and its Position in Global Energy Environment
Letní škola Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, 
Telč, Česká republika, 2. – 9. srpna 2015

Katedra mezinárodních vztahů a evropských studii Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity, společností 50Hertz Transmission GmbH a společností ČEZ, a.s. si Vás dovoluje pozvat na čtvrtý ročník letní školy energetické bezpečnosti s názvem "The Energy Policy of the EU and its Position in Global Energy Environment". Letní škola se bude věnovat aktuálním otázkám mezinárodních vztahů a energetické politiky ve vztahu k Evropské unii a proběhne ve dnech 2. - 9. srpna 2015 v Univerzitním centru MU v Telči.

Na letní škole budou přednášet špičky ve svých oborech z České republiky i zahraničí. Například James Henderson z britského think-tanku Oxford Institute for Energy Studies; Silvia Haufe zastupující německého operátora přenosových sítí 50hertz GmbH; Aleksandra Lis z univerzity Adama Mickiewicze v polské Poznani; Václav Bartuška, velvyslanec České republiky pro energetickou bezpečnost; Petr Závodský, ředitel odboru výstavby jaderných zařízení společnosti ČEZ a další. 

Součástí letní školy bude také celodenní exkurze do jaderné elektrárny Temelín a bohatý společenský program. Absolvováním letní školy studenti získají 4 kredity systému ECTS.

V případě jakýchkoliv dotazů k letní škole nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím e-mailu (SummerSchoolMU@gmail.com) nebo na našem profilu na Facebooku https://www.facebook.com/EnSecSummerSchool. 

Program letní školy
Summer School_Průvodní zpráva
poster2015.pdf více

2.6.2015 Pozvánka: IEE na Primátorkách (05/06/15)

Již tenhle pátek 5. června začíná v Praze slavný veslařský závod Primátorky, který se v Praze koná již od roku 1910. Letos bude dokonce soutěžit i osmiveslice VŠE. V Institutu jsme se rozhodli podpořit náš tým a jako jediní zástupci školy jsme si pro Vás na akci připravili vlastní stánek. Mimo seznámení s námi a našimi aktivitami se můžete těšit na fotbálek, deskové hry a energetický kvíz! 

Těšíme se na Vás na Náplavce v pátek od 16,00.

Tým IEE  více

12.5.2015 Pozvánka na konferenci "MERF" (13-14/05/15)

Máme pro vás jedinečnou příležitost zúčastnit se jedenáctého ročníku Mezinárodního energetického regulačního fóra, které se uskuteční 13. – 14. května 2015 v Kongresovém centru Praha. Svá vystoupení na konferenci potvrdilo více než třicet mezinárodních energetických expertů, představitelů vlád a regulátorů, kteří budou diskutovat současný vývoj a radikální změny energetiky v Evropě a ve světě, nové regulační postupy a nejasnou budoucnost dodávek zemního plynu v evropském regionu.

Pokud máte zájem seznámit se s nejvýznamnějšími hráči na energetickém trhu a s jejich názory na budoucí vývoj energetiky v Evropě, přihlaste se co nejdříve na e-mailu sinkovic@institutee.cz - kapacita omezena!

Aktuální program konference zde.

Tým IEE více

23.4.2015 Pozvánka na přednášku "Jak funguje trh s elektřinou v ČR" (29/04/15)

Naše příští přednáška proběhne netradičně ve středu, a to 29. dubna, v rámci cyklu „Absolventské středy“, které jsou pořádány VŠE pravidelně každý týden jako možnost setkání se s dalšími absolventy. Přednáška je nicméně určena široké veřejnosti, neváhejte tedy přijít a poslechnout si řadu našich hostů, kteří budou tentokrát hovořit na téma „Jak funguje trh s elektřinou v ČR“. Pokud jste měli někdy obavu, že našim přednášejícím nebudete kvůli složitosti tématu příliš rozumět, v tomto případě můžete strach hodit za hlavu a s chutí přijít.

Přednáška se uskuteční dne 29. 4. 2015 od 18:00 do 19:30 hod v místnosti RB 211 na VŠE v Praze.


Na akci vystoupí:

- Dina Lašová (Relationship Manager, PXE a.s.)

- Karel Vinkler (vedoucí odboru zajišťování systémových služeb, ČEPS a.s.)

- Zdeněk Danielovský (poradce náměstka ministra průmyslu a obchodu, odbor elektroenergetiky)

- Milan Velner (vedoucí odboru Trading, Elektrárna Chvaletice a.s. - Skupina Sev.en)


Těšíme se na setkání!

Tým IEE více

22.4.2015 Ohlédnutí: Přednáška "Clearingová banka"

V úterý 22. dubna Institut energetické ekonomie uspořádal přednášku pana Michaela Novotného, projektového manažera UniCredit Bank Austria, na téma Clearingová banka, její fungování a role na trzích energetických komodit.

Na začátek pan Novotný podnikl jen velmi stručný exkurz do historie fungování clearingového oddělení UCB, která stála u počátků Pražské energetické burzy v roce 2007, ale již v roce 2013 se začlenila mezi prestižní skupinu clearingových bank European Commodity Clearing (ECC), což je ústřední clearingová instituce pro obchodování s energetickými komoditami na evropských trzích.

„Clearingovou banku si můžeme představit vlastně jako payment agenta, distributora finančních prostředků,“ objasnil Novotný. Taková instituce zodpovídá za finanční vypořádání všech uzavřených obchodů svých traderů, což jsou vlastně klienti banky. Na ECC totiž není možné obchodovat „napřímo“, nýbrž je nutné mít uzavřenou smlouvu s clearingovou bankou, která plní roli prostředníka a provádí všechny příkazy klienta. Jako taková zodpovídá i za případná selhání klientů a je povinna respektovat přísné regule ECC.

Z toho důvodu je důležité adekvátně nastavit risk management. Skupina UCB používá třístupňový model risk managementu, který Novotný považuje za konzervativní. Proto se také bance podařilo bez větších komplikací přestát tržní turbulence v roce 2008 a letech následujících a dnes se s 10 % trhu a celkovým počtem 36 traderů řadí do druhého sledu clearingových bank. Jak dokládá přiložená prezentace, UCB Group může čerpat ze svého širokého pokrytí většiny zemí Evropy i sousedních asijských zemí a při posuzování kredibility konkrétního klienta tak těží z informací, které má od svých zaměstnanců v příslušných zemích. Z celkového počtu 36 klientů, traderů, pochází jen necelá desítka z České republiky – další jsou např. z Německa, Rakouska či zemí bývalého východního bloku.

Vystoupení pana Novotného vygradovalo závěrečnou diskusí, v níž byl přednášející např. dotazován na to, jakým způsobem dochází k navázání prvotního kontaktu s klientem, kdy vysvětlil, že na to neexistuje univerzální odpověď, neboť některé klienty UCB tzv. aktivně oslovila, zatímco jiní tradeři sami přišli za bankou s tím, že mají konkrétní představu o svém obchodování na energetické burze. Doplnil také subjektivní představu vývoje clearingových institucí, kdy zaspekuloval, že ve střednědobém horizontu si dovede představit další konsolidaci trhu. více

Stránkování

<1 2 3 4 56 >
 
 

Energetika v událostech

 

 

 

 

IEE na Facebooku 

 

Twitter

 

 

Partneři