Kalendář AKCÍ

11.12.2015 Shrnutí: Energy Economics Contest vol.5

Jubilejní pátý ročník EEC přinesl mimořádné výkony! Rozhodování poroty bylo zejména v případě diplomových prací velmi obtížné, ale i účastníci, kteří své kategorie nevyhráli, byli odměněni hodnotnými cenami od partnerů IEE.

V pondělí 7. prosince se na VŠE konala finální prezentace nejlepších prací soutěže Energy Economics Contest, kterou tradičně pořádá Institut energetické ekonomie. Díky laskavé podpoře paní rektorky Machkové se akce odehrála v noblesních prostorách rektorské zasedací místnosti, což dodalo adekvátní kulisu skvělým výkonům účastníků.

Do soutěže se přihlásila řada počinů skutečně vědeckými parametry a již předvýběr tří nejlepších prací z každé kategorie byl složitý. Nicméně nominovaní účastníci, mezi nimiž převažovali zástupci Institutu ekonomických studií FSV UK, prokázali, že si svoje místo ve finále rozhodně zasloužili a zde již jsou jména výherců:

Bakalářská práce: Václav Brož (IES FSV UK) – Analysis of wind speed distribution and applications in energy economics

Diplomová práce: Nikita Odintsov (IPS FSV UK) – Geopolitika ropy

Neabsolventská práce: Barbora Malinská (IES FSV UK), Jozef Baruník – Forecasting the term structure of crude oil futures prices with neural networks

Díky podpoře partnerů Institutu energetické ekonomie bylo možné pana Brože odměnit částkou 10 000,- Kč a slečnu Malinskou a pana Odintsova po částce 15 000,- Kč. Všichni zúčastnění pak obdrželi věcné ceny od společností ČEPS, EY, PXE a Amper Market, přičemž právě zástupci Amperu (Jan Maňas) a EY (Stanislav Trávníček) zasedli spolu s Igorem Paholkem (Ezpada, zakladatel IEE) a Pavlem Farkačem (výkonný manažer IEE) v odborné porotě, která o vítězích rozhodovala.

Všem zúčastněným děkujeme za zaslání prací a chtěli bychom povzbudit jak je, tak nefinalisty, aby zachovali přízeň IEE a do příštích ročníků opět zaslali některou ze svých prací z oblasti energetické ekonomie.

Tým IEE více

1.12.2015 Pozvánka na konferenci "Rok 2015 v energetice" (08/12/15)

Chtěli byste vědět, co vše se za letošní rok v energetice událo? Pokud ano, rádi bychom vás pozvali na akci IEE „Rok v energetice 2015“, která se koná 8. prosince od 18:00 v místnosti RB210 na Vysoké škole ekonomické v Praze. Jedná se o panelovou diskuzi, kde několik řečníků představí energetický vývoj v rámci jejich odborné výseče. 

Těšit se můžete na Zuzanu Krejčiříkovou (ČEZ), Lenku Kovačovskou (MPO), Tomáše Kuldu (PSSI) a Jiřího Strnada (ČEPS), kteří se dotknou například COP21, energetické bezpečnosti a českého legislativního vývoje.

Součástí akce je raut s pozvanými řečníky v Akademickém klubu Vysoké školy ekonomické, na který je nutná registrace na emailu: grunova@institutee.cz. Kapacita je omezena na prvních 30 registrovaných účastníků.

Účast na přednášce se započítává do certifikátu IEE. 

Těšíme se na vaši účast.

Tým IEE více

30.11.2015 Pozvánka: Finále EEC vol.5

Již za týden se uskuteční finále pátého ročníku soutěže odborných prací Energy Economics Contest. Slavnostní prezentace nejlepších prací ve třech kategoriích, z nichž odborná porota složená z partnerů EEC vybere vždy tu nejlepší, se uskuteční 7. listopadu v NB169.

V letošním ročníku se v soutěži sešly mimořádně kvalitní práce, které už samotné zúžení na tři favority v každé kategorii (bakalářská práce, diplomová práce, neabsolventská práce) udělaly zejména mezi diplomkami mimořádně obtížným. Nakonec však tým IEE vybral tři nejlepší práce v jednotlivých kategoriích a od minulého pátku se s nimi seznamují jednotliví porotci. Zásadním faktorem bude rovněž to, jak se soutěžícím podaří svoji práci prezentovat přímo před porotou a jak pohotově budou reagovat na otázky jejích členů. Vítězové kategorií získají finanční odměnu deset tisíc korun (v případě bakalářek) a patnáct tisíc korun v případě dvou vyšších kategorií. Všichni soutěžící pak obdrží hodnotné ceny od našich partnerů.

Harmonogram soutěže

15:45 – Registrace účastníků
16:00 - 16:45 - Prezentace kategorie bakalářské práce
Porada poroty a přestávka na kávu
17:00 - 17:45 - Prezentace kategorie diplomové práce
Porada poroty a přestávka na kávu
18:00 - 18:45 - Prezentace kategorie neabsolventská práce
Závěrečná porada poroty
19:00 - 19:15 - Vyhlášení výsledků a udělení cen

Upozorňujeme, že kapacitní možnosti místnosti jsou omezené, takže pokud si nechcete slavnostní finále nechat prací ujít, pak se registrujte na farkac@institutee.cz – na akci je vyžadováno společenské oblečení. více

21.11.2015 Pozvánka: "Assessment centre nanečisto" (08/12/15)

Společnost EY, partner IEE, připravila jedinečnou možnost vyzkoušet si nanečisto Assessment centrum, které dnes bývá běžnou součástí výběrových řízení. více

14.11.2015 Ohlédnutí: Konference "Climate and economy"

 S blížící se klimatickou konferencí v Paříži se 30. října 2015 na VŠE v rámci konference Climate and Economy – Turning problems into opportunities, které byl Institut energetické ekonomie hrdým mediálním partnerem, diskutovalo o ekonomických aspektech boje s klimatickou změnou (KZ). Řečníci představili různé mechanismy pro přechod k nízkouhlíkové ekonomice, situaci v ČR a ve světě. Moderátorka A. Denková v úvodu připomněla, že COP21 se koná přesně za měsíc více

10.11.2015 Přihlášky otevřeny: EEC vol.5

Institut energetické ekonomie ve spolupráci se svými partnery (Amper Market, EY Česká republika, ExxonMobil, PXE a ČEPS) a mediálními partnery (Economix, EURO, E15, iList, PRO-ENERGY, Energetika) vyhlašuje již 5. ročník soutěže Energy Economics Contest vol. 5 o nejlepší práci a prezentaci z oblasti energetické ekonomie. více

3.11.2015 Pozvánka na konferenci "Excellence in Finance" Klubu fin. ředitelů (11/11/15)

Máme pro vás jedinečnou pozvánku na už jedenáctou Výroční konferenci Excellence in Finance Klubu finančních ředitelů,

která se uskuteční 11. listopadu 2015 v v hotelu Grand Majestic Plaza v Praze.
Svá vystoupení na konferenci potvrdili přední finanční ředitelé společností (PRE,a.s., NET4GAS s.r.o. a jiní) a ministr financí Andrej Babiš. Věříme, že tato konference bude pro vás zajímavou a jedinečnou příležitostí!
Počet pozvánek je omezen, proto v případě zájmu zašlete e-mail na sinkovic@institutee.cz do ČTVRTKA 5.11. 2015 !
Podrobný program k nahlédnutí zde.
Pozvánky poskytla společnost Arthur D. Little GmbH více

29.10.2015 Pozvánka na přednášku "Jak se vyznat v energetice" (04/11/15)

Institut energetické ekonomie Vás společně s Klubem investorů zve na svou další přednášku.

Michal Šnobr studoval ekonomii a řízení stavebnictví na ČVUT. Po studiích nastoupil do Česko-kalifornské investiční společnosti. Práci zde ovšem nakonec vyměnil za pozici v makléřské firmě Arko Capital. Svůj první milion si vydělal v osmadvaceti letech. Dnes pracuje Michal Šnobr jako analytik J&T. 

„Akcionář musí být hráč, musí ale mít záklopku a počítat s tím, že může kdykoli vyhrát i prohrát." Světem investování v oblasti energetiky Vás Michal Šnobr, jeden z nejváženějších energetických analytiků v tuzemsku, minoritní akcionář ČEZu a obrovský fanda stavebnice LEGO, provede netradičně již příští středu o 19,40 v místnosti RB 209.

Účast se Vám samozřejmě započte do certifikátu IEE. 

Těšíme se na Vás!

Tým IEE

Více na: webu Klubu investorů nebo na Facebooku více

28.10.2015 Ohlédnutí: Přednáška "Plynárenské rozcestí Ukrajiny"

V úterý 20. října hostil Institut energetické ekonomie FFÚ přednášku paní Andrey Čirličové, senior konzultantky společnosti EY (partnera IEE) v oddělení Advisory. Paní Čirličová v minulosti pracovala mj. pro skupinu RWE, společnost Net4Gas v České republice a v asociaci ENTSOG – Evropské asociaci provozovatelů přepravních soustav – v Bruselu.

Andrea zahájila přednášku významným historicko-politickým exkurzem, který je pro kvalitní pochopení událostí na Ukrajině nezbytný. Mimo jiné bylo uvedeno, že až do roku 1999 veškerý plyn, který Rusko exportovalo do Evropy, procházel přes území Ukrajiny, a teprve výstavba plynovodu Yamal-Europe byla prvním ukrajinským obchvatem. Současný transportní význam Ukrajiny nejlépe ilustruje následující srovnání: zatímco v roce 1998 směřovalo do Evropy přes Ukrajinu 140 miliard kubíků plynu, v loňském roce to bylo už jenom 60 miliard kubíků (pro srovnání: roční spotřeba plynu v ČR se pohybuje kolem 8 mld.1).

Další podstatný historický milník přišel v roce 2010, kdy Ukrajina Rusku prodloužila pronájem jeho vojenské základny v krymské Sevastopoli. Ovšem po anexi Krymu2 Ruská federace prohlásila, že tato dohoda není dále relevantní a tudíž Ukrajina ztrácí nárok na slevu. To způsobilo další tenzi ve vzájemných vztazích a v kombinaci s politickou krizí na Ukrajině nakonec vedlo k úplnému přerušení ruských dodávek plynu na Ukrajinu v období od 16. června do 9. prosince 2014. Od září 2014 potom začal na Ukrajinu proudit plyn přes slovenský přeshraniční propoj Budince.3 Plyn nakoupený pro potřeby Ukrajiny na evropských trzích se tak stal významnou součástí ukrajinského portfolia.4 Krize v ukrajinsko-ruském energetickém vztahu zároveň vedla k výrazné změně toků v evropském plynárenském systému, např. přes česko-slovenský propoj Lanžhot prošlo v roce 2014 historicky poprvé více plynu směrem na východ než tradičně na západ. 

Dále se Andrea věnovala aktuální situaci v zásobování plynem. Zmínila strategickou roli podzemních zásobníků, které vytvářejí manévrovací polštář a dávají určitou rezervu v obdobích zvýšené spotřeby (typicky v zimě). Momentální stav ukrajinských zásobníků však nedává úplnou jistotu, že by Ukrajina byla schopna čelit podobným energetickým potřebám, jaké se objevily při těžké zimě 2008/09. Toto souvisí především s jejich technickými aspekty , totiž že vytěžitelnost závisí na tlaku v zásobníku, který s ubývajícím množstvím přirozeně klesá, což limituje dostupné denní množství.5 

V závěrečné debatě s publikem byla diskutována řada možností, jak Ukrajině a zemím EU, jež odebírají ruský plyn, zajistit spolehlivé dodávky zemního plynu. Byly zmíněny možnosti jako např. LNG terminály či plán plynovodu Eastring a byla diskutována i druhá větev severomořského plynovodu Nord Stream.1 2014: 7.3 mld. m3; 2013: 8.3 mld. m3; 2012: 8.25 mld. m3; (Pozn.: Rok 2014 byl z hlediska průměrné teploty nejteplejším za posledních více než 50 let, resp. od zahájení měření v roce 1961)
2 březen 2014
3 Polský přeshraniční propoj Hermanowice a maďarský přeshraniční propoj Beregdaróc byly uvedeny do provozu již v listopadu 2012, resp. březnu 2013, přepravuje se přes ně ale výrazně menší množství než přes Budince.
4 2014: Dovoz ruského plynu: 14,5mld. m3, dovoz plynu z EU: 4,8 mld. m3
5 V ukrajinských zásobnících bylo k 19. říjnu uskladněno: 16,4 mld. m3, v tuhé zimě 2008-2009 vytěžila Ukrajina ze svých podzemních zásobníků 15,4 mld. m3 více

15.10.2015 Pozvánka na konferenci "Climate and economy" (30/10/15)

Institut energetické ekonomie pro vás má jako mediální partner akce pozvánku na mezinárodní konferenci „Climate and Economy: Turning Problems into Opportunities“, která se bude konat na Vysoké škole ekonomické v Praze dne 30. října 2015 více

Stránkování

<1 2 3 45 6 >
 
 

Energetika v událostech

 

 

 

 

IEE na Facebooku 

 

Twitter

 

 

Partneři