Kalendář AKCÍ

25.3.2016 Ohlédnutí: Přednáška "Podzemní zásobníky plynu v energetice 21. století"

V úterý 22. března 2016 pořádal Institut energetické ekonomie FFÚ přednášku Podzemní zásobníky plynu v energetice 21. století vedenou panem Vítem Macou, analytikem Gas Storage RWE. více

24.3.2016 Pozvánka: Aktualizace kalendáře akcí na letní semestr 2015/2016

Přinášíme aktualizaci a doplnění kalendáře akcí pro letní semestr 2015/2016. V případě následující události se bude jednat o přednášku EY, na které vystoupí Stanislav Trávníček a tématem bude predikce vývoje spotřeby elektřiny v ČR. Těšit se můžete také na již tradiční Kariérní dny v polovině dubna, diskusní setkání k obchodování na energetické burze v Burzovním paláci a konferenci týkající se alternativních paliv v osobní dopravě. více

8.3.2016 Pozvánka na přednášku „Podzemní zásobníky plynu“ (22/3/2016)

Institut energetické ekonomie si vás dovoluje pozvat na přednášku Podzemní zásobníky plynu v energetice 21. století. Vystoupí zde zástupce Gas Storage RWE a. s., pan Vít Maca. více

29.2.2016 Pozvánka: Přednášky pro letní semestr 2015/2016

Pro letní semestr 2015/2016 jsme si pro vás připravili celou řadu přednášek i dalších akcí. Již v polovině března se můžete těšit na přednášku Petra Talaváška ze společnosti Exxon Mobil na téma Outlook for Energy. Hned další týden 22. března pak bude Vít Maca z RWE přednášet o významu a hodnotě podzemních zásobníků plynu. více

28.2.2016 Ohlédnutí: Exkurze "ÚJV Řež"

Institut energetické ekonomie FFÚ VŠE uspořádal 26. února exkurzi do ÚJV Řež. Tématem setkání však byla technologie, která je s jadernou energetikou, což je jinak hlavní výzkumné poslání zařízení v Řeži, spojena jen oklikou. V centru exkurze byla technologie Power2Gas, jež je jednou z variant, jak dlouhodobě a s velmi solidní účinností uchovávat elektrickou energii ve formě vodíku. více

25.2.2016 Pozvánka na přednášku: “The Outlook for Energy: A View to 2040” (15/03/16)

The Institute of Energy Economics (IEE FFÚ) is pleased to invite you to the first lecture of this semester called The Outlook for Energy: A View to 2040, which, for the first time, would belong to ExxonMobil, the largest publicly traded international oil and gas company. více

14.2.2016 Pozvánka na exkurzi "ÚJV Řež" (26.02.2016)

Jednou z největších výzev energetického využití obnovitelných zdrojů je samotné skladování elektřiny z nich vyrobené. Technologie "Power to Gas" si dává za cíl tento problém vyřešit přeměnou elektřiny na plyn (nejčastěji vodík nebo metan) a jeho následným využitím. V Ústavu jaderného výzkumu v Řeži probíhá intenzivní testování této technologie a my budeme mít jedinečnou možnost nahlédnout do nitra tohoto výzkumu. Součástí exkurze bude krátká přednáška a poté samotná demonstrace technologie na ukládání vodíku z elektrické energie.

Exkurze do ÚJV se bude konat v pátek 26. února a společný odjezd bude z Masarykova nádraží v 9:40 (je rovněž možné potkat se až na místě). Při předložení jízdního dokladu (doklad si musíme ponechat) proplácíme zpáteční jízdenky na trase Praha Mas. nádr. – Řež. Celá exkurze je koncipována v délce maximálně 90 minut. Všechny zájemce prosíme, ať se registrují na emailu sumavsky@institutee.cz – do předmětu napište EXKURZE a v mailu uveďte svoje jméno a instituci (školu / práci). Pozor, REGISTRACE JE OMEZENÁ NA 20 ZÁJEMCŮ více

24.1.2016 Pozvánka na konferenci "Rozvoj a inovace fin. produktů" (10/02/16)

Přinášíme vám pozvánku na 4. ročník odborné konference Rozvoj a inovace finančních produktů, tentokrát na téma Změna modelu fungování finančního trhu, kterou 10. února 2016 pořádá Fakulta financí a účetnictví VŠE ve Vencovského aule na VŠE.

Událost proběhne pod záštitou viceguvernéra České národní banky prof. Ing. Vladimíra Tomšíka Ph.D. a náměstkyně ministra financí JUDr. Ing. Lenky Juroškové, Ph.D.

Více informací a registrace na adrese: http://www.finance-edu.cz/ více

17.12.2015 Ohlédnutí: Diskuse "Budoucnost evropského trhu s elektřinou"

Institut energetické ekonomie uspořádal 14. prosince 2015 společně se zpravodajským portálem EurActiv.cz diskusní setkání na téma Budoucnost evropského trhu s elektřinou. Cílem setkání bylo zprostředkovat debatu mezi aktéry působícími v České republice i na evropské úrovni k budoucí podobě evropského trhu s elektřinou, tzv. market designu. Diskuse se zúčastnili zástupci veřejné správy, soukromého i neziskového sektoru, mimo jiných Zbyněk Boldiš (ČEPS), Martin Hájek (Teplárenské sdružení ČR), Michal Šnobr či zástupce IEE Pavel Farkač.

Setkání mělo přispět již v rané fázi evropského legislativního procesu k získání důležitého přehledu o postojích hlavních zájmových skupin a mantinelech, ve kterých se bude pohybovat domácí debata týkající se prosazování národních zájmů v Evropské unii.

Fotogalerie k prohlédnutí zde. více

14.12.2015 Ohlédnutí: Konference "Rok 2015 v energetice"

Kalendářní rok 2015 v podání Institutu energetické ekonomie vyvrcholil v úterý 8. prosince tradiční konferencí Rok v energetice, která měla za úkol shrnout nejpodstatnější momenty, jež se v české či evropské energetice odehrály v právě končícím roce. Panelisté byli zároveň požádáni, aby podali letmý náhled do nejbližší budoucnosti.

Akce se zúčastnili Lenka Kovačovská (náměstkyně ministra MPO), Zuzana Krejčiříková (ředitelka Public Affairs, ČEZ), Jiří Strnad (ředitel sekce Zahraniční spolupráce a podpora obchodu ČEPS) a Tomáš Kulda (expert na energetickou bezpečnost, PSSI).
Paní Kovačovská, někdejší ředitelka IEE, hovořila zejména o nové státní energetické koncepci i souvisejících materiálech a dále se věnovala energetice na úrovni EU, kdy zdůraznila zejména letní balíček pro energetickou unii, jenž představoval jakýsi první reálně uchopitelný výstup tohoto teoretického konceptu. Zástupce ČEZ, paní Krejčiříková, se soustředila zejména na v té době probíhající klimaticko-energetickou konferenci COP21, kdy okomentovala zejména pomalý postup vyjednávání, které dává tušit pouze malou míru konsenzu mezi členskými státy OSN.

Vystoupení pana Strnada se koncentrovalo na dvě hlavní témata: německo-rakouskou obchodní zónu, která českou energetiku poškozuje, a česko-slovensko-maďarsko-rumunský market coupling, který české energetice naopak prospívá a je jedním z příkladů, jakým způsobem postupovat v integraci energetických soustav v Evropské unii. Tomáš Kulda z think-tanku PSSI hovořil převážně o situaci v energetické bezpečnosti zemního plynu. V našem geopolitickém prostoru je tato problematika úzce provázána s obchodními praktikami ruské národní společnosti Gazprom, které Kulda označil za až nečekaně pro-tržní, což doložil původním výzkumem PSSI a FSS, partnerů IEE.

V následné moderované diskusi bohužel s ohledem na omezený čas nebyli uspokojeni všichni, kteří měli zájem položit řečníkům svůj dotaz, nicméně zchladit žáhu si pak mohli alespoň při následném rautu. Výroční pátá konference „Rok 2015 v energetice“ je za námi a my se těšíme, jaká témata pro diskusi přinese rok 2016.

Lenka Kovačovská
o Schválení státní energetické koncepce - postupná dekarbonizace
o Národní akční plán jaderné energetiky - zesílení role vlády
o Úprava energetické legislativy (zákon o hospodaření s energií)
o Energetická Unie - vyvážená energetická politika
o Letní balíček - dekarbonizace, energetické štítkování, nové podoby velkoobchodního trhu
o Rok 2016 - udržitelný trh a spolupráce mezi státy
o Energetická bezpečnost
o Zemní plyn - vývoj cenových indexů, tvorba ceny

Zuzana Krejčiříková
o Klimatická konference v Paříži - bezemisní společnost, v ČR snížení emisní intenzity, modernizace elektráren
o Systém obchodování s povolenkami
o Měl by být zaveden systém kontroly nad plněním pařížské dohody o snižování emisí

Jiří Strnad
o Přijetí CACM kódu
o Založení sdružení ACERu
o Rakousko - německá obchodní zóna
o 4MMC - propojení trhu, jedna aukční kancelář pro EU
o Integrace trhů-CZ-SK-HU-RO = silná koalice
o 2016 - postup při integraci trhů CZ-SK, stanovení regionu při výpočtu kapacit

Tomáš Kulda
o Energetická bezpečnost
o Vytváření společného trhu v EU
o Diverzifikace tras a zdrojů
o Studie chování Gazpromu - dříve nástroj zahraniční politiky Ruska, snaží se chovat jako tržní hráč, zajde tam, kam mu pravidla trhu dovolí
o Nord Stream 2 - volná kapacita více

Stránkování

<1 2 34 5 6 >
 
 

Energetika v událostech

 

 

 

 

IEE na Facebooku 

 

Twitter

 

 

Partneři