Energy Economics Contest

9.11.2011 Shrnutí: Výsledky EEC vol.1

Ze všech přihlášených prací a článků jsme vybrali 3 do každé kategorie.

Soutěžící prosíme o přípravu 10 minutové prezentace v powerpointu, která shrne základní poznatky, na kterých jste pracovali. Prezentace budou ve středu 30.11.2011 v 16:00 na VŠE v místnosti, kterou ještě upřesníme. Prosím snažte se dodržet vyhrazený čas 10 minut. Přineste také s sebou vytištěnou kopii Vaší práce, aby ji měli porotci k dispozici v průběhu prezentace (kopie Vám pak zůstává).

Nejprve začnou autoři bakalářkých prací z VŠE, pak autoři diplomek VŠE a nakonec autoři jiných článků, v pořadí, jaké je uvedeno dole v seznamu vybraných. 

Přítomní porotci prezentace obodují a v každé kategorii vyhlásí vítěze, kteří si odnesou odměnu.

Bakalářské práce VŠE
1) Adam Martinec: Rizika obchodníků na velkoobchodním trhu s elektrickou energií
2) Michal Vašek: Rozbor využití obnovitelných zdrojů energie v České republice
3) Filip Fingl: Rusko-ukrajinský spor o plyn v roce 2009 v kontextu vnější energetické bezpečnosti EU

Diplomové práce VŠE
1) Martin Novák: Value at Risk Models for Energy Risk Management
2) Tomáš Zejval: Vliv schválení srážkové daně na fotovoltaické projekty v ČR
3) Ivona Kollerová: Ekonomika obnovitelných zdrojů se zaměřením na fotovoltaické systémy

Jiné práce
1) Jan Bejbl: Hodnocení provozu teplárny při spoluspalování biopaliva s fosilním palivem (diplomová práce, FEL ČVUT)
2) Josef Baruník, Lukáš Vácha: Co-movement of energy commodities revisited: Evidence from wavelet coherence analysis (Ústav teorie informace a automatizace, Akademie věd)
3) Lukáš Rečka: Shadow Price of Air Pollution Emissions in the Czech energy sector - Estimation from Distance Function (diplomová práce, IES UK) více

1.9.2011 Přihlášky otevřeny: EEC vol.1

Institut energetické ekonomie při Fakultě financí a účetnictví ve spolupráci s partnery (ČEPS, a.s. a Power Exchange Central Europe, a.s.) a mediálními partnery (EURO a PRO-ENERGY) vyhlašuje soutěž Energy Economics Contest vol. 1 o nejlepší práci a prezentaci z oblasti energetické ekonomie.

Přihlásit do soutěže lze bakalářské, diplomové práce, ale i seminární práce a odborné články. Nejlepších 5 až 10 prací (splňujících formální požadavky na dané úrovni) postoupí do finále, kde autoři v rámci 10 až 15-minutové prezentace představí výsledky svého výzkumu odborné porotě složené ze zástupců partnerů a IEE. Dle hlasování poroty budou vyhlášeni vítězové v následujících kategoriích:

1. Nejlepší práce (bez omezení typu práce a instituce, ze které autor pochází)
- 5 000 Kč*
- volný vstup na dvoudenní konferenci IIR dle vlastního výběru v hodnotě cca 20 000 Kč
2. Nejlepší diplomová práce VŠE
- 5 000 Kč*
- volný vstup na dvoudenní konferenci IIR dle vlastního výběru v hodnotě cca 20 000 Kč
3. Nejlepší bakalářská práce VŠE
- 5 000 Kč*
4. Čestné uznání (bez omezení typu práce a instituce, ze které autor pochází)
5. Čestné uznání (bez omezení typu práce a instituce, ze které autor pochází)
6. Čestné uznání (bez omezení typu práce a instituce, ze které autor pochází)

Ocenění v kategoriích 1. až 6.# dále obdrží volný vstup na jarní konferenci AEM 2012 v hodnotě cca 12 000 Kč, a jejich ocenění bude zvýrazněno na certifikátu IEE v případě, že certifikát účastnící obdrží. Nejlepším rovněž může být nabídnuta další spolupráce v rámci IEE, nebo možnost publikace v některém z vydání magazínu PRO-ENERGY a publikaci ve sborníku z konference.

Pro přijetí do soutěže je nutné zaslat práci do 31.10.2011 na emailovou adresu:
ee-contest@institutee.cz

Podmínkou přijetí je, že zaslaná práce musí být napsána v roce 2011.

Závěrečné prezentace se budou konat v první polovině prosince. Termín bude upřesněn.


* výše odměny může být ještě navýšena

# Pořadatel si vymezuje právo neudělit některé z cen a proti výsledkům soutěže se nelze odvolat více

Stránkování

<1 2
 
 
Loading...

Kalendář AKCÍ

Loading...

Kalendář AKCÍ

Energetika v událostech

 

 

 

 

IEE na Facebooku 

 

Twitter

 

 

Partneři