Energy Economics Contest

2.12.2017 EEC Vol. 7

Konec zimního semestru byl v Institutu energetické ekonomie doslova nabitý různými akcemi. Jednou z nich bylo tradiční finále 7. ročníku soutěže absolventských a odborných prací Energy Economics Contest, které se konalo v úterý 21. 11. 2017 v reprezentativních prostorách rektorské zasedací místnosti na VŠE. více

4.10.2017 Přihlášky otevřeny: EEC vol.7

Institut energetické ekonomie ve spolupráci se svými partnery (Amper Market, EY Česká republika, MOL Česká republika, s.r.o., ČEZ, Ezpada, s.r.o. a PXE) a mediálními partnery (Euro, iList, PRO-ENERGY, Energetika) vyhlašuje již 7. ročník soutěže Energy Economics Contest o nejlepší práci z oblasti energetické ekonomie. více

14.12.2016 Shrnutí: Energy Economics Contest vol.6

I šestý ročník EEC přinesl skvělé výkony! Obzváště těžké rozhodování měla porota v kategorii absolventských prací. 

Ve čtvrtek 8. prosince se na VŠE konala finální prezentace nejlepších prací soutěže Energy Economics Contest, kterou tradičně pořádá Institut energetické ekonomie. Díky laskavé podpoře paní rektorky Machkové se akce opět odehrála v prostorách rektorské zasedací místnosti, jejichž úroveň odpovídala i kvalitě výkonů jednotlivých účastníků. V porotě zasedli Jan Maňas ze společnosti Amper Market, Stanislav Kostka ze společnosti ČEZ, Richard Kabele ze společnosti ČEPS a Jan Švarcbach ze společnosti Alpiq, jenž je současně lektorem kurzu Analýza trhů energetických komodit na VŠE.

Z množství kvalitních prací z celkem čtyř různých univerzit bylo těžké udělat již první selekci do obou kategorií. Do finále bylo nakonec vybráno pět prací, které se umístili v následujícím pořadí: 

V kategorii absolventských prací: více

2.9.2016 Přihlášky otevřeny: EEC vol.6

Institut energetické ekonomie ve spolupráci se svými partnery (Amper Market, EY Česká republika, ExxonMobil, ČEZ, PXE a ČEPS) a mediálními partnery (Euro, iList, PRO-ENERGY, Energetika) vyhlašuje již 6. ročník soutěže Energy Economics Contest o nejlepší práci z oblasti energetické ekonomie. více

11.12.2015 Shrnutí: Energy Economics Contest vol.5

Jubilejní pátý ročník EEC přinesl mimořádné výkony! Rozhodování poroty bylo zejména v případě diplomových prací velmi obtížné, ale i účastníci, kteří své kategorie nevyhráli, byli odměněni hodnotnými cenami od partnerů IEE.

V pondělí 7. prosince se na VŠE konala finální prezentace nejlepších prací soutěže Energy Economics Contest, kterou tradičně pořádá Institut energetické ekonomie. Díky laskavé podpoře paní rektorky Machkové se akce odehrála v noblesních prostorách rektorské zasedací místnosti, což dodalo adekvátní kulisu skvělým výkonům účastníků.

Do soutěže se přihlásila řada počinů skutečně vědeckými parametry a již předvýběr tří nejlepších prací z každé kategorie byl složitý. Nicméně nominovaní účastníci, mezi nimiž převažovali zástupci Institutu ekonomických studií FSV UK, prokázali, že si svoje místo ve finále rozhodně zasloužili a zde již jsou jména výherců:

Bakalářská práce: Václav Brož (IES FSV UK) – Analysis of wind speed distribution and applications in energy economics

Diplomová práce: Nikita Odintsov (IPS FSV UK) – Geopolitika ropy

Neabsolventská práce: Barbora Malinská (IES FSV UK), Jozef Baruník – Forecasting the term structure of crude oil futures prices with neural networks

Díky podpoře partnerů Institutu energetické ekonomie bylo možné pana Brože odměnit částkou 10 000,- Kč a slečnu Malinskou a pana Odintsova po částce 15 000,- Kč. Všichni zúčastnění pak obdrželi věcné ceny od společností ČEPS, EY, PXE a Amper Market, přičemž právě zástupci Amperu (Jan Maňas) a EY (Stanislav Trávníček) zasedli spolu s Igorem Paholkem (Ezpada, zakladatel IEE) a Pavlem Farkačem (výkonný manažer IEE) v odborné porotě, která o vítězích rozhodovala.

Všem zúčastněným děkujeme za zaslání prací a chtěli bychom povzbudit jak je, tak nefinalisty, aby zachovali přízeň IEE a do příštích ročníků opět zaslali některou ze svých prací z oblasti energetické ekonomie.

Tým IEE více

30.11.2015 Pozvánka: Finále EEC vol.5

Již za týden se uskuteční finále pátého ročníku soutěže odborných prací Energy Economics Contest. Slavnostní prezentace nejlepších prací ve třech kategoriích, z nichž odborná porota složená z partnerů EEC vybere vždy tu nejlepší, se uskuteční 7. listopadu v NB169.

V letošním ročníku se v soutěži sešly mimořádně kvalitní práce, které už samotné zúžení na tři favority v každé kategorii (bakalářská práce, diplomová práce, neabsolventská práce) udělaly zejména mezi diplomkami mimořádně obtížným. Nakonec však tým IEE vybral tři nejlepší práce v jednotlivých kategoriích a od minulého pátku se s nimi seznamují jednotliví porotci. Zásadním faktorem bude rovněž to, jak se soutěžícím podaří svoji práci prezentovat přímo před porotou a jak pohotově budou reagovat na otázky jejích členů. Vítězové kategorií získají finanční odměnu deset tisíc korun (v případě bakalářek) a patnáct tisíc korun v případě dvou vyšších kategorií. Všichni soutěžící pak obdrží hodnotné ceny od našich partnerů.

Harmonogram soutěže

15:45 – Registrace účastníků
16:00 - 16:45 - Prezentace kategorie bakalářské práce
Porada poroty a přestávka na kávu
17:00 - 17:45 - Prezentace kategorie diplomové práce
Porada poroty a přestávka na kávu
18:00 - 18:45 - Prezentace kategorie neabsolventská práce
Závěrečná porada poroty
19:00 - 19:15 - Vyhlášení výsledků a udělení cen

Upozorňujeme, že kapacitní možnosti místnosti jsou omezené, takže pokud si nechcete slavnostní finále nechat prací ujít, pak se registrujte na farkac@institutee.cz – na akci je vyžadováno společenské oblečení. více

10.11.2015 Přihlášky otevřeny: EEC vol.5

Institut energetické ekonomie ve spolupráci se svými partnery (Amper Market, EY Česká republika, ExxonMobil, PXE a ČEPS) a mediálními partnery (Economix, EURO, E15, iList, PRO-ENERGY, Energetika) vyhlašuje již 5. ročník soutěže Energy Economics Contest vol. 5 o nejlepší práci a prezentaci z oblasti energetické ekonomie. více

3.12.2014 Shrnutí: Energy Economics Contest vol.4

Již známe letošní vítěze soutěže Energy Economics Contest! Po závěrečném hodnocení, které se uskutečnilo v úterý 2. prosince, byli ti nejlepší slavnostně vyhlášeni na konferenci Energetika očima expertů v Rajské budově Vysoké školy ekonomické. Po živé a plodné diskusi s naši odbornou porotou následovalo samotné vyhlášení nejlepších prací z oblasti energetické ekonomie.

Cenu za nejlepší bakalářskou prací získal Přemysl Horáček "Price Elasticity of Electricity Demand: A Meta Analysis", cenu za nejlepší diplomovou práci "Current Situation on the Czech Electricity Market: with an Emphasis on the Fourth Regulatory Period of the Czech Energy Regulatory Office" si odnesl Štěpán Krška. Nejlepší neabsolventskou odbornou prací se stal článek "Do producers apply a capacity cutting strategy to increase prices? The case of the England and Wales electricity market" od Lubomíra Lízala a Sherzoda Tashpulatova. 

Závěrem večera byla recepce, která dala soutěžícím a účastníkům konference možnost diskuse a networkingu. 

Fotky z konference naleznete zde a fotky ze samotné soutěže EEC vol. 4 zde

Také očekávejte brzy článek z konference! 

Vítězům blahopřejeme, zúčastněným děkujeme za účast a budeme se těšit na další ročník!

Váš tým Institutu energetické ekonomie více

4.12.2013 Ohlédnutí: Vyhlášení vítězů EEC vol.3

Již známe letošní vítěze soutěže Energy Economics Contest! Po závěrečném hodnocení, které se uskutečnilo v pondělí 2. prosince, byli ti nejlepší slavnostně vyhlášeni na konferenci Energetika očima expertů v úterý 3. prosince v Rajské budově Vysoké školy ekonomické. Po úvodním slovu děkana Fakulty financí a účetnictví Petra Dvořáka se slova ujal ředitel PXE David Kučera, který zhodnotil situaci na trzích v uplynulém roce a shrnul výzvy do budoucna. Člen představenstva ČEPS Miroslav Vrba mluvil o nejvýraznějších událostech v elektroenergetice. Po živé diskusi následovalo samotné vyhlášení nejlepších prací z oblasti energetické ekonomie.

Cenu za nejlepší blog získala Karolína Křišťanová se svým článkem o legislativě v oblasti břidlicového plynu. Nejlepší bakalářskou prací se stala práce Jiřího Sedláka "Efektivnost bioplynových stanic v ČR", cenu za nejlepší diplomovou práci "Multifractal analysis of petrol and diesel prices in Czech Republic" si odnesl Martin Baletka. Nejlepší neabsolventskou odbornou prací se stal článek "Are benefits from oil-stock diversification gone? A new evidence from dynamic copulas and high frequency data." od Jozefa Barunika a Avdulaja Krenara. Cenu PRE za nejlepší práci vůbec si odnesl Filip Jelínek se svou diplomovou prací "Tržní ocenění elektřiny z FVE".

Závěrem večera byla recepce, která dala soutěžícím a účastníkům konference možnost diskuse a networkingu. 

Vítězům blahopřejeme, zúčastněným děkujeme za účast a budeme se těšit na další ročník!

Váš tým Institutu energetické ekonomie více

25.11.2013 Pozvánka: Prezentace finalistů EEC vol.3 (02/12/13)

Přijďte se podívat na prezentování prací z oblasti energetiky. Dozvíte se například o efektivnosti bioplynových stanic, rentabilitě plantáží rychle rostoucích dřevin nebo o tržním ocenění elektřiny z fotovoltaických elektráren. Prezentace proběhnou v rámci Energy Economics Contest vol. 3 2. 12. od 18:00 v místnosti NB 169. Možná právě Vy najdete inspiraci a v následujícím ročníku se ocitnete v roli soutěžících!

Pro účast je z kapacitních důvodů nutná registrace na sinkovic@institutee.cz

Seznam vybraných prací podle jednotlivých kategorií je následující:

Bakalářské práce:

- Efektivnost bioplynových stanic v ČR
- Modelování volatility na trhu s elektrickou energií
- Rentabilita plantáží rychle rostoucích dřevin provozovaných na půdách s nízkou bonitou v
závislosti na míře státní podpory v ČR,

Diplomové práce:

- Multifractal analysis of petrol and diesel prices in the Czech Republic
- Tržní ocenění elektřiny z FVE
- Rizika obchodování s elektřinou a možnosti jejich zajištění

Nezařazené odborné:

- Are benets from oil stocks diversi cation gone? A new evidence from a dynamic copulas
and high frequency data
- Consumer loss in Czech photovoltaic powerplants in 2010–2011
- Comovement of Stock Markets and Commodities A Wavelet Analysis

Těšíme se na Vás.

Tým IEE více

17.9.2013 Přihlášky otevřeny: EEC vol.3

Institut energetické ekonomie ve spolupráci s partnery (ČEPS, a.s., Power Exchange Central Europe, a.s., Czech Coal, a.s. a PRE a.s.) a mediálními partnery (EURO, E15, PRO-ENERGY, Studentský list a Economix) vyhlašuje soutěž Energy Economics Contest vol. 3 o nejlepší práci a prezentaci z oblasti energetické ekonomie.

Přihlásit do soutěže lze bakalářské, diplomové práce, ale i seminární práce, odborné články a příspěvky na blogu IEE.

Dle hlasování poroty budou vyhlášeni vítězové v následujících kategoriích:

1. Nejlepší práce - Cena PRE (bez omezení typu práce a instituce, ze které autor pochází)

2. Nejlepší diplomová práce (bez omezení typu práce a instituce, ze které autor pochází)

3. Nejlepší bakalářská práce (bez omezení typu práce a instituce, ze které autor pochází)

4. Nejlepší seminární práce (bez omezení typu práce a instituce, ze které autor pochází)

5. Nejlepší příspěvek na blogu (bez omezení typu práce a instituce, ze které autor pochází)

Ocenění v kategoriích 1. až 5.* bude zvýrazněno na certifikátu IEE v případě, že certifikát účastnící obdrží. Nejlepším rovněž může být nabídnuta další spolupráce v rámci IEE, nebo možnost publikace v některém z vydání magazínu PRO-ENERGY a publikaci ve sborníku z konference. Pro přijetí do soutěže je nutné vyplnit následující dotazník (hypertextový odkaz na https://docs.google.com/forms/d/1ke9xcayytsXgCxh... ) a zaslat práci do 17. 11. 2013 na emailovou adresu: ee-contest@institutee.cz. Podmínkou přijetí je, že zaslaná práce musí být napsána v roce 2013.

________________________________________
* Pořadatel si vymezuje právo neudělit některé z cen a proti výsledkům soutěže se nelze odvolat. více

29.11.2012 Ohlédnutí: Prezentace prací EEC vol.2

Dne 26. listopadu 2012 se na Vysoké škole ekonomické za podpory partnerů, společností Čeps, Czech Coal, Power Exchange Central Europe (PXE), a mediálních partnerů, magazínů Pro-Energy, Economix, Studentský List, ekonomického týdeníku Euro a deníku E15 se uskutečnilo slavnostní ukončení druhého roku činnosti Institutu energetické ekonomie při fakultě Financí a účetnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze, v jehož rámci proběhla konference s názvem „Energetika 2012 očima expertů“ a také vyhlášení vítězů soutěže „Energy Economics Contest Vol. 2“. „Těší mne, že se nám daří získávat zajímavé hosty z praxe, kteří nechají naše posluchače nahlédnout pod pokličku energetiky,“ uvedl ředitel Institutu energetické ekonomie, Ing. Igor Paholok.


V odpolední části došlo k prezentaci soutěžních prací, které postoupily do 2. kola soutěže „Energy Economics Contest Vol. 2“. Do druhého kola postoupily vždy tři práce v každé ze soutěžních kategorií – Bakalářská práce, Diplomová práce a Jiné odborné práce bez omezení typu práce a instituce. V porotě zasedli Mgr. Milena Geussová, šéfredaktorka magazínu Pro-Energy, Ing. David Kučera, MBA, generální ředitel Power Exchange Central Europe (PXE), Ing. Richard Kabele, vedoucí oboru Rozvoj energetických trhů ve společnosti ČEPS, Ing. Luboš Pavlas, generální ředitel společnosti Czech Coal, a Ing. Igor Paholok, ředitel Institutu energetické ekonomie.  více

22.11.2012 Shrnutí: Výsledky EEC vol.2

Nepropásněte největší akci tohoto roku, kde v rámci konference s diskuzí "Energetika 2012 očima expertů" kromě jiných vystoupí generální ředitel PXE David Kučera a generální ředitel společnosti Czech Coal Luboš Pavlas.

Konference proběhne na VŠE v místnosti RB 210 od 18.00 hod.

Součástí konference bude také vyhlášení vítězů Energy Economics Contest vol. 2 v kategoriích nejlepší bakalářska práce, diplomová práce, VŠE práce a celková nejlepší práce.

Konferenci bude předchádzet obhajoba prací před porotci ve složení David Kučera (PXE), Luboš Pavlas (Czech Coal), Milena Geussová (Pro-energy), Richard Kabele (ČEPS) ostatní osobnosti energetiky. Obhajoby se uskuteční v místnosti NB 169 od 15.00 hod. Podotýkame, že účast veřejnosti je limitována kapacitou místnosti.

FB event: https://www.facebook.com/events/405308672874747/

Těšíme se na Vás.

Tým IEE více

10.12.2011 IES: Cena Energy Economics Contest

Lukáš Vácha a Jozef Baruník získali první místo v soutěži Energy Economics Contest o nejlepší práci z oblasti energetické ekonomie v roce 2011 organizované institutem energetické ekonomie při Fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze. Vítězná práce “Co-movement of energy commodities revisited: Evidence from wavelet coherence analysis” se zabývá modelováním dynamických korelací na komoditních trzích pomocí waveletové koherence. Práce byla nedávno publikována v prestižním časopise v oboru Energy Economics. více

7.12.2011 Ohlédnutí: Slavnostní ukončení 1. roku IEE a vyhlášení EEC vol. 1

Dne 30. listopadu 2011 se na Vysoké škole ekonomické se za podpory partnerů, společnosti ČEPS, a.s., společnosti Power Exchange Central Europe, a.s., a mediálních partnerů, magazínu Pro-Energy, ekonomického týdeníku Euro, magazínu Economix a magazínu Studentský List, uskutečnilo slavnostní ukončení prvního roku činnosti Institutu energetické ekonomie při fakultě Financí a účetnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze, v jehož rámci proběhla konference s názvem „Energetika 2011 očima expertů“ a také vyhlášení vítězů soutěže „Energy Economics Contest Vol. 1“. „Jsem rád, že se první rok vydařil a přinesl mnoho zajímavých témat pro zájemce o energetickou ekonomii,“ shrnul ředitel Institutu energetické ekonomie, Ing. Igor Paholok.

V první části večera soutěžící, kteří postoupili do 2. kola soutěže „Energy Economics Contest Vol. 1“ prezentovali své práce. Do druhého kola postoupili vždy tři práce v každé ze soutěžních kategorií – Bakalářská práce VŠE, Diplomová práce VŠE a Jiné práce bez omezení typu práce a instituce. Soutěžící mohli také získat Čestné uznání poroty. V porotě zasedli Mgr. Milena Geussová, šéfredaktorka magazínu Pro-Energy, Ing. David Kučera, generální sekretář Power Exchange Central Europe a.s., Ing. Richard Kabele, vedoucí oboru Rozvoj energetických trhů ve společnosti Čeps, a.s., doc. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D. z Katedry bankovnictví a pojišťovnictví na Fakultě Financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické a Ing. Igor Paholok, ředitel Institutu energetické ekonomie.

Druhá část večera patřila konferenci na téma „Energetika 2011 očima expertů“, kterou započal pan Igor Paholok. O problematice přenosové soustavy v souvislostí s integrací fotovoltaických zdrojů se rozhovořil Ing. Richard Kabele ze společnosti Čeps, a.s., po kterém vystoupil Ing. David Kučera z Power Exchange Central Europe, který poutavou formou okomentoval zajímavosti a významné události, které trh s elektrickou energii v uplynulém roce ovlivnily. Oba se shodli, že význam výzkumu ekonomických aspektů v oblasti energetické ekonomie neustále roste.

Po přednášce došlo k vyhlášení vítězů soutěže „Energy Economics Contest Vol. 1“. V kategorii Nejlepší bakalářská práce VŠE se umístil Bc. Filip Fingl s prací „Rusko-ukrajinský spor o plyn v roce 2009 v kontextu vnější energetické bezpečnosti EU“. Ocenění za Nejlepší diplomovou práci si odnesl Ing. Tomáš Zejval, který přednesl práci „Vliv schválení srážkové daně na fotovoltaické projekty v ČR“. V kategorii Nejlepší práce (bez omezení typu práce či instituce) se umístili autoři Mgr. Lukáš Vácha, Ph.D. a PhDr. Jozef Baruník, Ph.D. z Ústavu teorie informace a automatizace Akademie věd s prací „Co-movement of energy commodities revisited: Evidence from wavelet coherence analysis“. Čestné uznání obdrželi Ing. Martin Novák s prací Value at Risk Models for Energy Risk Management, dále pak Ing. Jan Bejbl z FEL ČVUT s prací Hodnocení provozu teplárny při spoluspalování biopaliva s fosilním palivem a Mgr. Lukáš Rečka z IES UK s prací Shadow Price of Air Pollution Emissions in the Czech energy sector - Estimation from Distance Function.

„Těší mne, že se do soutěže přihlásilo mnoho skutečně kvalitních prací. Často bylo poměrně těžké rozhodnout, která práce je lepší a má větší přínos,“ podotýká Ing. Paholok a dodává: „Soutěž bychom chtěli opakovat každoročně. A stejně tak jako tento semestr se nesl ve jménu Energy Economics Contest, příští semestr bude mít jako hlavní téma Energetickéý kariérní den, jehož cílem bude nastínění možností nastartování kariéry studentů v energetických společnostech.“ více

Stránkování

12 >
 
 
Loading...

Kalendář AKCÍ

Loading...

Kalendář AKCÍ

Energetika v událostech

 

 

 

 

IEE na Facebooku 

 

Twitter

 

 

Partneři