IEE

Institut energetické ekonomie (IEE) je ústav Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze, který sdružuje studenty a odbornou veřejnost se zájmem o energetickou ekonomii. Naším cílem je zprostředkovat studentům (především z VŠE) vazbu na jedno z nejdůležitějších a nejrychleji se rozvíjejících odvětví průmyslu a obchodu ČR, jímž je sektor energetiky. Soustředíme se na ekonomické aspekty trhů s elektřinou, ropou, plynem, uhlím a emisními povolenkami.

Naší ambicí je cílená podpora výzkumu v oblasti energetické ekonomie pořádáním seminářů, odborných konferencí a zvyšováním povědomí studentů o této oblasti. IEE je jako nezávislé centrum energetického výzkumu rovněž organizátorem studentské soutěže vědeckých prací z oblasti energetické ekonomie – Energy Economics Contest. Navíc prostřednictvím publikační a osvětové činnosti přibližuje IEE energetickou ekonomii širší veřejnosti.

 

O energetické ekonomii

Energetická ekonomie je široká vědecká oblast, která zahrnuje témata týkající se dodávky a využívání energie ve společnosti. Vzhledem k rozmanitosti otázek a metod, které sdílí s řadou akademických disciplín, nepředstavuje samostatnou vědeckou disciplínu, ale je považovaná za aplikovanou subdisciplínu ekonomie.

 
Historie IEE

Institut energetické ekonomie vznikl v roce 2010 a během této doby prošlo jeho řadami mnoho členů, kteří dnes působí na vrcholných pozicích v energetickém byznysu, a to jak v soukromé, tak státní sféře. V úhrnu Institut uspořádal více než 50 přednášek, organizoval přes desítku konferencí a exkurzí, nadané studenty odměnil částkou téměř 250 tisíc korun a vydal desítky komentářů k aktuálnímu ekonomickému dění skrze vlastní informační kanály.

 

Ačkoliv se portfolio aktivit Institutu energetické ekonomie (IEE) stále rozšiřuje, jádro jeho činnosti se nemění: nadále spočívá v propojování byznysu a akademické sféry, které v České republice tolik absentuje, a v utváření diskuse nad aktuálními energetickými tématy. Jako jediné pracoviště svého druhu na Vysoké škole ekonomické těží ze spolupráce s nejužším vedením školy, jež IEE poskytuje nadstandardní zázemí a podporu.

 

 

Loading...

O institutu

Loading...

O institutu

Tým IEE

Aktivní členové

 

Alumni