Kulatý stůl Národního konventu o EU - Energetická unie: rok poté

17.4.2016

Kulatý stůl Národního konventu o EU - Energetická unie: rok poté

Dne 11. března 2016 se v Lichtenštejnském paláci v Praze konal kulatý stůl Národního konventu o EU na téma Energetická unie: rok poté, kterého se zúčastnil také výkonný ředitel Institutu energetické ekonomie pan Pavel Farkač.

Energetická unie je projekt integračního úsilí Evropské komise o propojení agend klimatu, energetického trhu, energetické bezpečnosti a výzkumu a inovací do jediné soudržné strategie. Komise prostřednictvím Energetické unie usiluje o nový holistický přístup k energetice, který však bude vyžadovat určitou proměnu dosavadního vnímání energetiky i energetické politiky. 

V přiloženém dokumentu naleznete závěry a doporučení, které z tohoto kulatého stolu vzešly.

Podkladový dokument a další informace o průběhu naleznete zde.

 Soubor:doporuceni_energeticka_unie_rok_pote.pdfPopis:

 

 

 

Institut energetické ekonomie > Ze světa energetiky > Články > Kulatý stůl Národního konventu o EU - Energetická unie: rok poté