Elektromobilita ČEZ

16.12.2016

Elektromobilita ČEZ

Více než 40 rychlodobíjecích stanic pro elektromobily postaví v příštích dvou letech v Česku Skupina ČEZ. Největší překážkou rozšíření elektromobilů je právě omezená možnost si elektrovůz v některých lokalitách dobít.

V Česku je registrováno tisíc elektromobilů, které jezdí především ve městech. Nejrozsáhlejší síť dobíjecích stanic pro elektromobily provozuje Elektromobilita ČEZ. Vedle 25 rychlodobíjecích stanic ve 22 lokalitách je řidičům k dispozici i padesátka tzv. stanic normálního dobíjení.

Další desítky budou instalovány díky grantu z programu Connecting Europe Facility (CEF), jehož prostřednictvím Evropská komise podporuje propojování Evropy budováním stanic podél hlavní silniční sítě.  

Navíc vznikne také jedna lokalita, kde si Elektromobilita ČEZ v praxi vyzkouší kombinaci dobíjecí stanice, systému ukládání energie a obnovitelného zdroje.

 

foto_elektromobil_a_dobijeci_stanice.jpg

Institut energetické ekonomie > Partneři > Elektromobilita ČEZ