Přihlášky otevřeny: EEC vol.7

4.10.2017

Institut energetické ekonomie ve spolupráci se svými partnery (Amper Market, EY Česká republika, MOL Česká republika, s.r.o., ČEZ, Ezpada, s.r.o. a PXE) a mediálními partnery (Euro, iList, PRO-ENERGY, Energetika) vyhlašuje již 7. ročník soutěže Energy Economics Contest o nejlepší práci z oblasti energetické ekonomie.


Do soutěže je možné přihlásit bakalářské práce, diplomové práce, seminární a jiné odborné práce.

Na základě hlasování odborné poroty budou vyhlášeni vítězové v následujících kategoriích:

1. Nejlepší absolventská práce (bakalářská nebo diplomová práce, i práce přijatá k obhajobě v roce 2017)

2. Nejlepší neabsolvenstká práce (bez omezení typu práce a instituce, ze které autor pochází)

Nejlepší práce v každé kategorii bude odměněna finanční odměnou ve výši 10 000 CZK. Za druhé místo účastník obdrží 5 000 CZK. Finalisté, kteří nezvítězí, budou odměněni věcnými cenami partnerů IEE. Zároveň dostanou certifikát potvrzující jejich účast ve finále.

Finále se uskuteční v úterý 21.11 v čase zhruba od 15:30 do 19:00!

 

Pro přijetí do soutěže je nutné vyplnit následující dotazník a zaslat práci do 13. 11. 2017 na emailovou adresu ee-contest@institutee.cz. Podmínkou přijetí je dokončení práce v roce 2017. Kompletní pravidla soutěže jsou v přiloženém souboru.

Těšíme se na Vaše příspěvky!

 

 Soubor:pravidla-eec-2017.docxPopis: