EEC Vol. 7

2.12.2017

Konec zimního semestru byl v Institutu energetické ekonomie doslova nabitý různými akcemi. Jednou z nich bylo tradiční finále 7. ročníku soutěže absolventských a odborných prací Energy Economics Contest, které se konalo v úterý 21. 11. 2017 v reprezentativních prostorách rektorské zasedací místnosti na VŠE.

Do soutěže se přihlásilo zhruba 20 prací, z nichž zástupci Institutu do každé kategorie předvybrali 3 nejlepší. Jednalo se o nelehký úkol, nicméně ani samotná porota neměla díky silné konkurenci a vysoké kvalitě prací o nic snazší rozhodování. Mezi autory finálových prací letos převažovali studenti Vysoké školy ekonomické v Praze, následováni studenty z Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a studentem Českého vysokého učení technického v Praze. Všichni zúčastnění prokázali, že si svoje místo ve finále rozhodně zasloužili. Zde jsou již výsledky jednotlivých kategorií:

Absolventské práce (bakalářské a diplomové):

1.    Katarína Líšková, IES UK - The impact of renewable resources on price volatility in the European power markets (BP)

2.    Marek Kovář, FS ČVUT – Netradiční fosilní paliva (DP)

3.    Jitka Dvořáková, NF VŠE - Komparace dvou modelů vývoje energetického trhu v ČR od roku 2015 do roku 2040 (BP)

Neabsolventské práce (odborné práce):

1.    Stanislav Martínek, FMV VŠE - Sovereign wealth funds - Driving growth of the nuclear power sector (odborný článek)

2.    Jozef Baruník, IES UK  - Good volatility, bad volatility: What drives the asymmetric connectedness of Australian electricity markets? (odborný článek)

3.    Jana Vránková, FMV VŠE - Vliv využití nových zdrojů zemního plynu na energetickou bezpečnost v USA (disertační práce)

Díky podpoře partnerů Institutu energetické ekonomie bylo možné první místa odměnit částkou 10.000 Kč, druhá místa částkou 5.000 Kč a třetí místa věcnými cenami.

V odborné porotě zasedl David Kučera (PXE), Jiří Mlynář (EY) a Jan Maňas (Amper Market).

Všem zúčastněným děkujeme za zaslání prací a chtěli bychom povzbudit jak je, tak nefinalisty, aby zachovali přízeň IEE a do příštích ročníků opět zaslali některou ze svých prací z oblasti energetické ekonomie.

 

 img_4552.jpg

img_4548.jpg

img_4544.jpg

img_4538.jpg

img_4537.jpg

img_4535.jpg

img_4532.jpg

img_4530.jpg

dsc02403.jpg