Další akce

8.10.2014 Pozvánka: Exkurze "Lom ČSA - Uhelné safari"(23/10/14)

Zajímá vás, jak vlastně vypadá těžba hnědého uhlí na Mostecku a jak bude probíhat následná rekultivace v místech, kde již těžební stroje narazili na limity? Jak moc je obec Horní Jiřetín v cestě lomu ČSA?

Podívejte se s Institutem energetické ekonomie v rámci Uhelného Safari do lomu Československé armády v Mostě, kde budete mít možnost uvidět Hipodrom Most, těžbu uhlí rýpadly, vyhlídkovou terasu lomu ČSA i budoucí jezero Most.

Exkurze se uskuteční ve čtvrtek 23. října 2014 od 11 hodin v Mostě a trvat bude přibližně dvě a půl hodiny, přesun bude probíhat minibusem z Prahy s odjezdem v ranních hodinách od VŠE.

Kapacita exkurze je omezena na 17 účastníků, proto neváhejte a zajistěte si své místo na .

Samotné Uhelné safari je zdarma, ostatní náklady jsou hrazeny IEE.

Od účastníků: „Skutečnost předčila naše očekávání. Největším zážitkem bylo vidět ty obrovské stroje zblízka.“ více

25.4.2014 Ohlédnutí: Exkurze "Ústav fyziky plazmatu AV ČR"

Dne 16. 4. 2014 uspořádal Institut energetické ekonomie při Fakultě financí a účetnictví VŠE exkurzi do Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd ČR, která se zabývala perspektivami využití termojaderné fúze pro energetiku a byla spojena s prohlídkou pracoviště pražského tokamaku COMPASS. Všem účastníkům se věnovali členové místního výzkumného týmu a závěrem nám přednesl svůj příspěvek doc. Mlynář, zdejší vědecký pracovník a odborník na energetiku.

Jaderná fúze je proces, při kterém se po dosažení extrémních teplot slučují jádra atomů za vzniku menšího počtu těžších jader a uvolnění velkého množství energie. Tímto způsobem vzniká energie i v nitru každé hvězdy, avšak na Zemi doposud nestojí žádný průmyslově využitelný zdroj takovéto energie. Tato jaderná reakce je nadále označována za zdroj energie budoucnosti, protože je ekologická, bez emisí i radioaktivního odpadu a navíc jejího paliva, těžkých izotopů vodíku, je na Zemi nezměrné množství. Jeden z konceptů slibující uskutečnění kontrolované jaderné fúze je právě zmíněný tokamak, což je zařízení, v němž je fúze dosahováno zahříváním vodíku z původně plynného skupenství až na plazma o teplotě mezi 100 a 200 miliony Kelvinů a tato reakce je řízena magnetickým polem v podmínkách blízkých vakuu. Kontakt s žhavým plazmatem by žádný materiál nevydržel. Takto vzniklá energie pak má sloužit k ohřevu vody a následnému pohonu turbín, jak je tomu ve většině elektráren. Experimentuje se taktéž s přímým odvodem elektrické energie ze samotného plazmatu, jež se v tomto skupenství stává vodivým a nabitým, což ale naráží na zmíněný problém s absencí materiálu odolávajícího takto extrémní teplotě. více

10.4.2014 Pozvánka na letní školu ČEPS 2014

Chcete se dovědět více o tom, jak funguje přenosová soustava v praxi od těch nejpovolanějších? Jak vypadá zapouzdřená rozvodna Chodov a centrální dispečink odpovědný za rovnováhu české elektroenergetické soustavy? ČEPS, a.s. organizuje začátkem září 2014 letní školu, kde se dozvíte odpovědi na tyto a další otázky. Více informací na stránkách letní školy zde. více

17.3.2014 Pozvánka na exkurzi "Ústav fyziky plazmatu AV ČR" (16/04/14)

Na středu 16. 4. jsme pro vás připravili exkurzi do Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd ČR, která se bude týkat stavu a výzev výzkumu termojaderné fúze i jeho možného budoucího využití pro energetiku.

Jaderná fúze je proces, při kterém se slučují jádra atomů za vzniku menšího počtu těžších jader a uvolnění velkého množství energie. Tímto způsobem vzniká energie i v nitru všech hvězd, avšak na Zemi doposud není žádný průmyslově využitelný zdroj takovéto energie. Tato jaderná reakce je nadále označována za zdroj energie budoucnosti, protože je ekologická, bez emisí i radioaktivního odpadu a navíc jejího paliva, těžkých izotopů vodíku, je na Zemi nezměrné množství.

Jeden z konceptů slibující uskutečnění kontrolované jaderné fúze je tokamak, což je zařízení, v němž je fúze dosahováno zahříváním vodíkového plazmatu na teploty mezi 100 a 200 miliony Kelvinů a tato reakce je řízena magnetickým polem. Největší podobné zařízení, ITER, se staví na jihu Francie a mělo by podle plánu vyrobit až desetkrát více energie, než kolik je do něj potřeba dodat pro zahájení slučování jader. V Praze se nachází hned 2 z přibližně 35 ve světě provozovaných tokamaků a prohlídka jednoho z nich, tokamaku COMPASS (v provozu od roku 2009), je součástí této exkurze.

Celá exkurze, která bude trvat zhruba 1,5 hodiny, bude zahájena prezentací předních českých odborníků. Sejdeme se 16. 4. ve 13 hodin před Ústavem fyziky plazmatu na adrese Za Slovankou 1782/3 v Praze Libni, který je v docházkové vzdálenosti stanic metra C. http://mapy.cz/s/9qSo

Účast je nutné potvrdit mailem na krejsa@institutee.cz.

Na viděnou s Vámi se těší

Tým IEE více

29.10.2013 Pozvánka na exkurzi "ZEVO Malešice" (13/11/13)

Ve středu 13. listopadu ve 12 hodin pořádáme exkurzi do Zařízení na energetické využití odpadu v Praze Malešicích. Přibližně dvouhodinová prohlídka s odborným výkladem Vám představí jedno z nejmodernějších kogeneračních zařízení, které každou hodinu zpracuje až 60 tun odpadu na teplo a elektrickou energii pro přibližně 20 000 pražských domácností.

Dovolujeme si upozornit, že účast není vhodná pro osoby, kterým dělá problémy chůze po roštech ve vysokých patrech (s průhledem dolů) a po točitých vysokých schodištích. Nutností je i bezpečná obuv.

Doprava je možná autobusem MHD do zastávky Spalovna Malešice.

Účast je nutné potvrdit mailem na krejsa@institutee.cz.

Na viděnou s Vámi se těší

Tým IEE více

15.10.2013 Pozvánka na exkurzi "Ledvice a Chotějovice" (24/10/13)

Na čtvrtek 24.10.2013 je naplánována exkurze do nejnovějšího a nejmodernějšího hnědouhleného zdroje v České republice - Elektrátrny Ledvice (ČEZ, a.s.). Protože je elektrárna stále ve fázi výstavby, není možné provést detailní exkurzy přímo ve vnitřním areálu. Na místě je však připraveno moderní informační centrum + bude možné si nový zdroj i s jeho domintantou - 141 m vysokým kotlem - prohlédnout alespoň z dálky. Bonusem pak bude návštěva nedaleké zapouzdřené rozvodny Chotějovice (ČEPS, a.s.) s odborným výkladem.

Harmonogram exkurze: po osmé hodině odjezd od VŠE, samotná exkurze v ELE 10:00-12:00, následná exkurze v Chotějovicích cca. 12:30-13:15 s následným návratem do Prahy, příjezd k VŠE mezi 15:00-16:00.
Harmonogram bude ještě detailněji upřesněn.

Cesta tam i zpět bude hrazena z rozpočtu IEE.

Kapacita je omezená, proto se v případě zájmu přihlašte na adrese smejkal@institutee.cz.

Těšíme se na viděnou.

Tým IEE

fotogalerie>> více

30.4.2013 Pozvánka na exkurzi"Uhelné safari" (15/05/13)

Ve středu 15.5.2013 chystá IEE ve spolupráci se skupinou Czech Coal další v pořadí již druhou exkurzi do hnědouhelného povrchové dolu v rámci Uhelného safari. Po minulé návštěvě lomu Vršany si tentokráte prohlédneme lom Československé armády (ČSA). 

Exkurze bude probíhat od 9:00 do cca. 13:15 v Mostě, přesun bude probíhat minibusem z Prahy s odjezdem v brzkých ranních hodinách od VŠE a návratem po obědě cca. v 16:00 opět k budově školy. Detailnější harmonogram bude zveřejněn následně.

Pojeďte se tedy spolu s námi na vlastní oči přesvědčit, kolik hnědého uhlí ČR vlastně zbývá a kde již těžební stroje narazily na těžební limity a též jak pokračují revitalizace. Také se můžete pozeptat, kolik vagónů vlastně denně proudí do nedalekých Počerad a přesvědčit se, jak daleko je vlastně obec Horní Jiřetín od lomu ČSA a stojí-li opravdu "v cestě".

Kapacita je omezená na 19 účastníků, proto se co nejdříve přihlaste na emailu . Do úterý 30.4.2013 24:00 je registrace otevřená pouze pro zaregistrované na webu IEE, do 5.5.2013 24:00 je registrace otevřena bez omezení.

Samotné Uhelné safari je zdarma + ostatní náklady (oběd + doprava) jsou hrazeny IEE.

Těšíme se na Vaši účast

Tým IEE více

24.4.2013 Pozvánka na kariérní den "Najdi se v energetice" (07/05/13)

Institut energetické ekonomie při fakultě Financí a účetnictví si Vás dovoluje pozvat na setkání, které odhalí skutečné možnosti a úskalí profesí v energetickém sektoru. Tento "kariérní den", který neobvyklou formou zprostředkuje zkušenosti z praxe, proběhne 7. 5. 2013 od 19:45 hod. v místnosti RB212.

Pozvání na setkání přijali pan Lukáš Markytán z obchodního dispečinku společnosti ČEPS, pan Michal Kulig, obchodní ředitel Yello, dceřinné společnosti PRE, Milan Hudák, Carbon Trader and Analyst ve společnosti Virtuse Energy, pan Pavel Jordák, manažer útvaru optimalizace portfolia společnosti ČEZ a pan Jan Sádlo, Oddělení predikcí a analýz v energetice, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

V první části setkání hosté prozradí, co obnáší jejich pozice, co spadá do jejich kompetence, jak je na práci připravila škola a co se naopak museli rychle doučit a jak se v energetice prosadit. Druhá část bude koncipována jako diskuze v úzkém kruhu s hosty a bude určena pouze pro registrované. Prosíme, registrujte se na emailu .

Pro bližší informace sledujte náš web a facebook. více

24.4.2013 Pozvánka na exkurzi "Dispečink ČEPS" (02/05/13)

Ve spolupráci se společností ČEPS chystáme dlouho očekávanou exkurzi do hlavního dispečinku české přenosové soustavy. Exkurze proběhne již ve čtvrtek 2.5.2013 od 14:00 v hlavní budově společnosti ČEPS (Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10). 

Samotná akce bude trvat cca. hodinu a půl a její součástí bude krátká prezentace + samotná návštěva dispečinku s výkladem.

Kapacita je značně omezená, proto se co nejdříve přihlašte na 

Do středy 24.4 do 20:00 jsou místa vyhrazena přihlášeným uživatelům na webu IEE.

Fotky dispečinku si můžete prohlédnout zde. více

5.12.2012 Pozvánka na hru "Simulace trhu s elektřinou" (11/12/12)

Institut energetické ekonomie si Vás dovoluje pozvat na poslední akci tohoto semestru, jedná se o interaktivní hru, která simuluje trh s elektřinou.

Celou hrou Vás provede nezávislý expert na energetiku Dipl.-Ing. Alois Tost, který dlouhodobě spolupracuje s IEE a se kterým jste se mohli kupříkladu setkat na konferenci IEE, které se účastnil jako jeden z panelistů.

Hra/seminář proběhne v úterý 11. 12. 2012 v zasedací místnosti NB20 od 9:00 do 12:30. Celý program bude tedy i s krátkými přestávkami trvat 3,5 hodiny. Chcete-li se zúčastnit, je důležité, abyste se zúčastnili celého programu, jinak by mohl být narušen průběh samotné hry.

Krátký popis hry: 
Jedná se o skupinovou hru, přičemž každá jedna skupina bude zastupovat určitý subjekt na trhu s elektřinou a bude muset činit konkrétní rozhodnutí (kupříkladu o rozšíření kapacity) v závislosti na změně externích faktorů (kupříkladu výrobě z obnovitelných zdrojů, ceně paliv), ale hlavně v reakci na chování ostatních tržních konkurentů (skupin). V rámci hry platí stejná pravidla, jako v reálném intra-denním obchodování.

Hlavními tématy semináře jsou:
• Mechanismy obchodování a cenotvorby elektřiny na energetické burze (merit-order aj.).
• Provozní vlastnosti různých typů elektráren a jejich význam pro prodej elektřiny (provozní
flexibilita, náklady na palivo, emise a změny vytížení aj.).
• Vliv fluktuující dodávky elektřiny obnovitelnými zdroji na obchod, cenu a strategii

Kapacita je omezená, proto se prosím, co nejdříve přihlaste na emailu smejkal@institutee.cz.

Těšíme se na Vaší účast, tým IEE! více

Stránkování

<1 2 34 >
 
 
Loading...

Kalendář AKCÍ

Loading...

Kalendář AKCÍ

Energetika v událostech

 

 

 

 

IEE na Facebooku 

 

Twitter

 

 

Partneři