Ohlédnutí: Slavnostní ukončení 1. roku IEE a vyhlášení EEC vol. 1

7.12.2011 Dne 30. listopadu 2011 se na Vysoké škole ekonomické se za podpory partnerů, společnosti ČEPS, a.s., společnosti Power Exchange Central Europe, a.s., a mediálních partnerů, magazínu Pro-Energy, ekonomického týdeníku Euro, magazínu Economix a magazínu Studentský List, uskutečnilo slavnostní ukončení prvního roku činnosti Institutu energetické ekonomie při fakultě Financí a účetnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze

Ohlédnutí: Slavnostní ukončení 1. roku IEE a vyhlášení EEC vol. 1

Dne 30. listopadu 2011 se na Vysoké škole ekonomické se za podpory partnerů, společnosti ČEPS, a.s., společnosti Power Exchange Central Europe, a.s., a mediálních partnerů, magazínu Pro-Energy, ekonomického týdeníku Euro, magazínu Economix a magazínu Studentský List, uskutečnilo slavnostní ukončení prvního roku činnosti Institutu energetické ekonomie při fakultě Financí a účetnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze, v jehož rámci proběhla konference s názvem „Energetika 2011 očima expertů“ a také vyhlášení vítězů soutěže „Energy Economics Contest Vol. 1“. „Jsem rád, že se první rok vydařil a přinesl mnoho zajímavých témat pro zájemce o energetickou ekonomii,“ shrnul ředitel Institutu energetické ekonomie, Ing. Igor Paholok.

V první části večera soutěžící, kteří postoupili do 2. kola soutěže „Energy Economics Contest Vol. 1“ prezentovali své práce. Do druhého kola postoupili vždy tři práce v každé ze soutěžních kategorií – Bakalářská práce VŠE, Diplomová práce VŠE a Jiné práce bez omezení typu práce a instituce. Soutěžící mohli také získat Čestné uznání poroty. V porotě zasedli Mgr. Milena Geussová, šéfredaktorka magazínu Pro-Energy, Ing. David Kučera, generální sekretář Power Exchange Central Europe a.s., Ing. Richard Kabele, vedoucí oboru Rozvoj energetických trhů ve společnosti Čeps, a.s., doc. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D. z Katedry bankovnictví a pojišťovnictví na Fakultě Financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické a Ing. Igor Paholok, ředitel Institutu energetické ekonomie.

Druhá část večera patřila konferenci na téma „Energetika 2011 očima expertů“, kterou započal pan Igor Paholok. O problematice přenosové soustavy v souvislostí s integrací fotovoltaických zdrojů se rozhovořil Ing. Richard Kabele ze společnosti Čeps, a.s., po kterém vystoupil Ing. David Kučera z Power Exchange Central Europe, který poutavou formou okomentoval zajímavosti a významné události, které trh s elektrickou energii v uplynulém roce ovlivnily. Oba se shodli, že význam výzkumu ekonomických aspektů v oblasti energetické ekonomie neustále roste.

Po přednášce došlo k vyhlášení vítězů soutěže „Energy Economics Contest Vol. 1“. V kategorii Nejlepší bakalářská práce VŠE se umístil Bc. Filip Fingl s prací „Rusko-ukrajinský spor o plyn v roce 2009 v kontextu vnější energetické bezpečnosti EU“. Ocenění za Nejlepší diplomovou práci si odnesl Ing. Tomáš Zejval, který přednesl práci „Vliv schválení srážkové daně na fotovoltaické projekty v ČR“. V kategorii Nejlepší práce (bez omezení typu práce či instituce) se umístili autoři Mgr. Lukáš Vácha, Ph.D. a PhDr. Jozef Baruník, Ph.D. z Ústavu teorie informace a automatizace Akademie věd s prací „Co-movement of energy commodities revisited: Evidence from wavelet coherence analysis“. Čestné uznání obdrželi Ing. Martin Novák s prací Value at Risk Models for Energy Risk Management, dále pak Ing. Jan Bejbl z FEL ČVUT s prací Hodnocení provozu teplárny při spoluspalování biopaliva s fosilním palivem a Mgr. Lukáš Rečka z IES UK s prací Shadow Price of Air Pollution Emissions in the Czech energy sector - Estimation from Distance Function.

„Těší mne, že se do soutěže přihlásilo mnoho skutečně kvalitních prací. Často bylo poměrně těžké rozhodnout, která práce je lepší a má větší přínos,“ podotýká Ing. Paholok a dodává: „Soutěž bychom chtěli opakovat každoročně. A stejně tak jako tento semestr se nesl ve jménu Energy Economics Contest, příští semestr bude mít jako hlavní téma Energetickéý kariérní den, jehož cílem bude nastínění možností nastartování kariéry studentů v energetických společnostech.“


Institut energetické ekonomie > Kalendář akcí > Energy Economics Contest > Ohlédnutí: Slavnostní ukončení 1. roku IEE a vyhlášení EEC vol. 1

Další akce