24.1.2016 Pozvánka na konferenci "Rozvoj a inovace fin. produktů" (10/02/16)

Přinášíme vám pozvánku na 4. ročník odborné konference Rozvoj a inovace finančních produktů, tentokrát na téma Změna modelu fungování finančního trhu, kterou 10. února 2016 pořádá Fakulta financí a účetnictví VŠE ve Vencovského aule na VŠE.

Událost proběhne pod záštitou viceguvernéra České národní banky prof. Ing. Vladimíra Tomšíka Ph.D. a náměstkyně ministra financí JUDr. Ing. Lenky Juroškové, Ph.D.

Více informací a registrace na adrese: http://www.finance-edu.cz/ více

24.12.2015 PF 2016

Tým Institutu energetické ekonomie Vám přeje klidné prožití vánočních svátků a mnoho štěstí do nového roku 2016 více

20.12.2015 Energetika v událostech vol.3 Zdroj: Goldstarway

Kladete-li si otázku, zda přestává OPEC záměrně regulovat těžbu ropy nebo proč padají akcie ČEZ, nahlédněte do třetího dílu Energetiky v událostech, kde se mimo to dozvíte co je to atomový zákon nebo proč českým obcím hrozí odpojení od dodávek elektřiny. více

17.12.2015 Ohlédnutí: Diskuse "Budoucnost evropského trhu s elektřinou"

Institut energetické ekonomie uspořádal 14. prosince 2015 společně se zpravodajským portálem EurActiv.cz diskusní setkání na téma Budoucnost evropského trhu s elektřinou. Cílem setkání bylo zprostředkovat debatu mezi aktéry působícími v České republice i na evropské úrovni k budoucí podobě evropského trhu s elektřinou, tzv. market designu. Diskuse se zúčastnili zástupci veřejné správy, soukromého i neziskového sektoru, mimo jiných Zbyněk Boldiš (ČEPS), Martin Hájek (Teplárenské sdružení ČR), Michal Šnobr či zástupce IEE Pavel Farkač.

Setkání mělo přispět již v rané fázi evropského legislativního procesu k získání důležitého přehledu o postojích hlavních zájmových skupin a mantinelech, ve kterých se bude pohybovat domácí debata týkající se prosazování národních zájmů v Evropské unii.

Fotogalerie k prohlédnutí zde. více

14.12.2015 Ohlédnutí: Konference "Rok 2015 v energetice"

Kalendářní rok 2015 v podání Institutu energetické ekonomie vyvrcholil v úterý 8. prosince tradiční konferencí Rok v energetice, která měla za úkol shrnout nejpodstatnější momenty, jež se v české či evropské energetice odehrály v právě končícím roce. Panelisté byli zároveň požádáni, aby podali letmý náhled do nejbližší budoucnosti.

Akce se zúčastnili Lenka Kovačovská (náměstkyně ministra MPO), Zuzana Krejčiříková (ředitelka Public Affairs, ČEZ), Jiří Strnad (ředitel sekce Zahraniční spolupráce a podpora obchodu ČEPS) a Tomáš Kulda (expert na energetickou bezpečnost, PSSI).
Paní Kovačovská, někdejší ředitelka IEE, hovořila zejména o nové státní energetické koncepci i souvisejících materiálech a dále se věnovala energetice na úrovni EU, kdy zdůraznila zejména letní balíček pro energetickou unii, jenž představoval jakýsi první reálně uchopitelný výstup tohoto teoretického konceptu. Zástupce ČEZ, paní Krejčiříková, se soustředila zejména na v té době probíhající klimaticko-energetickou konferenci COP21, kdy okomentovala zejména pomalý postup vyjednávání, které dává tušit pouze malou míru konsenzu mezi členskými státy OSN.

Vystoupení pana Strnada se koncentrovalo na dvě hlavní témata: německo-rakouskou obchodní zónu, která českou energetiku poškozuje, a česko-slovensko-maďarsko-rumunský market coupling, který české energetice naopak prospívá a je jedním z příkladů, jakým způsobem postupovat v integraci energetických soustav v Evropské unii. Tomáš Kulda z think-tanku PSSI hovořil převážně o situaci v energetické bezpečnosti zemního plynu. V našem geopolitickém prostoru je tato problematika úzce provázána s obchodními praktikami ruské národní společnosti Gazprom, které Kulda označil za až nečekaně pro-tržní, což doložil původním výzkumem PSSI a FSS, partnerů IEE.

V následné moderované diskusi bohužel s ohledem na omezený čas nebyli uspokojeni všichni, kteří měli zájem položit řečníkům svůj dotaz, nicméně zchladit žáhu si pak mohli alespoň při následném rautu. Výroční pátá konference „Rok 2015 v energetice“ je za námi a my se těšíme, jaká témata pro diskusi přinese rok 2016.

Lenka Kovačovská
o Schválení státní energetické koncepce - postupná dekarbonizace
o Národní akční plán jaderné energetiky - zesílení role vlády
o Úprava energetické legislativy (zákon o hospodaření s energií)
o Energetická Unie - vyvážená energetická politika
o Letní balíček - dekarbonizace, energetické štítkování, nové podoby velkoobchodního trhu
o Rok 2016 - udržitelný trh a spolupráce mezi státy
o Energetická bezpečnost
o Zemní plyn - vývoj cenových indexů, tvorba ceny

Zuzana Krejčiříková
o Klimatická konference v Paříži - bezemisní společnost, v ČR snížení emisní intenzity, modernizace elektráren
o Systém obchodování s povolenkami
o Měl by být zaveden systém kontroly nad plněním pařížské dohody o snižování emisí

Jiří Strnad
o Přijetí CACM kódu
o Založení sdružení ACERu
o Rakousko - německá obchodní zóna
o 4MMC - propojení trhu, jedna aukční kancelář pro EU
o Integrace trhů-CZ-SK-HU-RO = silná koalice
o 2016 - postup při integraci trhů CZ-SK, stanovení regionu při výpočtu kapacit

Tomáš Kulda
o Energetická bezpečnost
o Vytváření společného trhu v EU
o Diverzifikace tras a zdrojů
o Studie chování Gazpromu - dříve nástroj zahraniční politiky Ruska, snaží se chovat jako tržní hráč, zajde tam, kam mu pravidla trhu dovolí
o Nord Stream 2 - volná kapacita více

11.12.2015 Shrnutí: Energy Economics Contest vol.5

Jubilejní pátý ročník EEC přinesl mimořádné výkony! Rozhodování poroty bylo zejména v případě diplomových prací velmi obtížné, ale i účastníci, kteří své kategorie nevyhráli, byli odměněni hodnotnými cenami od partnerů IEE.

V pondělí 7. prosince se na VŠE konala finální prezentace nejlepších prací soutěže Energy Economics Contest, kterou tradičně pořádá Institut energetické ekonomie. Díky laskavé podpoře paní rektorky Machkové se akce odehrála v noblesních prostorách rektorské zasedací místnosti, což dodalo adekvátní kulisu skvělým výkonům účastníků.

Do soutěže se přihlásila řada počinů skutečně vědeckými parametry a již předvýběr tří nejlepších prací z každé kategorie byl složitý. Nicméně nominovaní účastníci, mezi nimiž převažovali zástupci Institutu ekonomických studií FSV UK, prokázali, že si svoje místo ve finále rozhodně zasloužili a zde již jsou jména výherců:

Bakalářská práce: Václav Brož (IES FSV UK) – Analysis of wind speed distribution and applications in energy economics

Diplomová práce: Nikita Odintsov (IPS FSV UK) – Geopolitika ropy

Neabsolventská práce: Barbora Malinská (IES FSV UK), Jozef Baruník – Forecasting the term structure of crude oil futures prices with neural networks

Díky podpoře partnerů Institutu energetické ekonomie bylo možné pana Brože odměnit částkou 10 000,- Kč a slečnu Malinskou a pana Odintsova po částce 15 000,- Kč. Všichni zúčastnění pak obdrželi věcné ceny od společností ČEPS, EY, PXE a Amper Market, přičemž právě zástupci Amperu (Jan Maňas) a EY (Stanislav Trávníček) zasedli spolu s Igorem Paholkem (Ezpada, zakladatel IEE) a Pavlem Farkačem (výkonný manažer IEE) v odborné porotě, která o vítězích rozhodovala.

Všem zúčastněným děkujeme za zaslání prací a chtěli bychom povzbudit jak je, tak nefinalisty, aby zachovali přízeň IEE a do příštích ročníků opět zaslali některou ze svých prací z oblasti energetické ekonomie.

Tým IEE více

1.12.2015 Pozvánka na konferenci "Rok 2015 v energetice" (08/12/15)

Chtěli byste vědět, co vše se za letošní rok v energetice událo? Pokud ano, rádi bychom vás pozvali na akci IEE „Rok v energetice 2015“, která se koná 8. prosince od 18:00 v místnosti RB210 na Vysoké škole ekonomické v Praze. Jedná se o panelovou diskuzi, kde několik řečníků představí energetický vývoj v rámci jejich odborné výseče. 

Těšit se můžete na Zuzanu Krejčiříkovou (ČEZ), Lenku Kovačovskou (MPO), Tomáše Kuldu (PSSI) a Jiřího Strnada (ČEPS), kteří se dotknou například COP21, energetické bezpečnosti a českého legislativního vývoje.

Součástí akce je raut s pozvanými řečníky v Akademickém klubu Vysoké školy ekonomické, na který je nutná registrace na emailu: grunova@institutee.cz. Kapacita je omezena na prvních 30 registrovaných účastníků.

Účast na přednášce se započítává do certifikátu IEE. 

Těšíme se na vaši účast.

Tým IEE více

30.11.2015 Pozvánka: Finále EEC vol.5

Již za týden se uskuteční finále pátého ročníku soutěže odborných prací Energy Economics Contest. Slavnostní prezentace nejlepších prací ve třech kategoriích, z nichž odborná porota složená z partnerů EEC vybere vždy tu nejlepší, se uskuteční 7. listopadu v NB169.

V letošním ročníku se v soutěži sešly mimořádně kvalitní práce, které už samotné zúžení na tři favority v každé kategorii (bakalářská práce, diplomová práce, neabsolventská práce) udělaly zejména mezi diplomkami mimořádně obtížným. Nakonec však tým IEE vybral tři nejlepší práce v jednotlivých kategoriích a od minulého pátku se s nimi seznamují jednotliví porotci. Zásadním faktorem bude rovněž to, jak se soutěžícím podaří svoji práci prezentovat přímo před porotou a jak pohotově budou reagovat na otázky jejích členů. Vítězové kategorií získají finanční odměnu deset tisíc korun (v případě bakalářek) a patnáct tisíc korun v případě dvou vyšších kategorií. Všichni soutěžící pak obdrží hodnotné ceny od našich partnerů.

Harmonogram soutěže

15:45 – Registrace účastníků
16:00 - 16:45 - Prezentace kategorie bakalářské práce
Porada poroty a přestávka na kávu
17:00 - 17:45 - Prezentace kategorie diplomové práce
Porada poroty a přestávka na kávu
18:00 - 18:45 - Prezentace kategorie neabsolventská práce
Závěrečná porada poroty
19:00 - 19:15 - Vyhlášení výsledků a udělení cen

Upozorňujeme, že kapacitní možnosti místnosti jsou omezené, takže pokud si nechcete slavnostní finále nechat prací ujít, pak se registrujte na farkac@institutee.cz – na akci je vyžadováno společenské oblečení. více

28.11.2015 IEE NEWS 4/2015

  více

21.11.2015 Pozvánka: "Assessment centre nanečisto" (08/12/15)

Společnost EY, partner IEE, připravila jedinečnou možnost vyzkoušet si nanečisto Assessment centrum, které dnes bývá běžnou součástí výběrových řízení. více

Stránkování

< < <3 4 5 6 7 8 9 10 1112 >
 
 

Energetika v událostech

 

 

 

 

IEE na Facebooku 

 

Twitter

 

 

Partneři